Search

Vie

Eng

Về cấp Giấy những nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

Thứ năm, 25 tháng 03 2010 06:29

Số văn bản: 88/2009/NĐ-CP
Nội dung tóm lược:
Nghị định quy định cụ thể về:
- Những trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất
- Trình tự, thủ tục cụ thể để được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất


Nội dung chi tiết:

 

Tin liên quan

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp
Go to top