Search

Vie

Eng

Quy định bổ sung về quy hoạch, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Thứ năm, 25 tháng 03 2010 06:25

Số văn bản: 69/2009/NĐ-CP
Nội dung tóm lược:
Quy định các nội dung chính:
- Quy hoạch sử dụng đất: Nội dung, thực hiện, thẩm định
- Giá đất
- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
- Thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất
- Phát triển quỹ đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất công trình ngầm; gia hạn sử dụng đất

Nội dung chi tiết:

 

Tin liên quan

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp
Go to top