Search

Vie

Eng

Job Description   

Thứ hai, 25 tháng 10 2010

Position: Technical Specialist 11 / Position No.: Strategic Communications Manager Location: Hanoi, Vietnam Division: International Health Contract: Avian and Pandemic Influenza Initiative Supervisor: Technical Director for BCC ________________________________________ USAID’s Avian and Pandemic Influenza Initiative (APII), implemented by Abt Associates Inc., aims to strengthen Vietnam’s pub...

Sinh Viên Khuyết Tật dạy kèm   

Thứ hai, 25 tháng 10 2010

Cần gấp một sinh viên khuyết tật đang học tại TPHCM , dạy kèm cho một em lớp 6 tại quận 3. Tuần 3 buổi ( Thứ 2/4/6) từ 19h-21h . Lương tháng 800.000. Liên hệ : Chương trình khuyết tật và phát triển ( DRD) Điện thoại: 08.38683149  

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp
Go to top