Search

Vie

Eng

Khẳng định giá trị bản thân | DRD 2014

Khẳng định giá trị bản thân | DRD 2014

Tải về

Tôi trụ việc | DRD 2014

Tôi trụ việc | DRD 2014

Tải về

Nhật ký Cỏ Lông Chông | DRD 2013

Nhật ký Cỏ Lông Chông | DRD 2013

Tải về

Bản đồ tiếp cận

Bản đồ tiếp cận

Tải về

Cẩm nang việc làm | DRD 2013

Cẩm nang việc làm | DRD 2013

Tải về

Câu chuyện thành công | BUILD 2011

Câu chuyện thành công | BUILD 2011

Tải về

Anh Văn chuyên ngành Công tác xã hội | DRD 2011

Anh Văn chuyên ngành Công tác xã hội | DRD 2011

While working with social work students, we realized that most of them were weak in English, especially in understanding terms used in social issues. Therefore, under the sponsor of Ford Foundation and AmCham, we developed a pilot program to help (Bookjacked | page 1-16 | page 17-32 | page 33-47 | page 48-End )

Tải về

Người khuyết tật với biến đổi khí hậu | DRD 2011

Người khuyết tật với biến đổi khí hậu | DRD 2011

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH) với một đường bờ biển dài và các vùng châu thổ đất thấp...

Tải về

Phụ nữ khuyết tật với các nguồn lực xã hội | DRD 2010

Phụ nữ khuyết tật với các nguồn lực xã hội | DRD 2010

Là người khuyết tật nhưng phụ nữ khuyết tật thường bị thiệt thòi và phân biệt đối xử gấp đôi nam khuyết tật. Họ có rất ít cơ hội để học tập, làm việc và nói lên tiếng nói của chính mình...

Tải về

Thông tin người khuyết tật cần biết | DRD 2007

Thông tin người khuyết tật cần biết | DRD 2007

Cuộc sống này không có ai là hoàn hảo và cũng không ai có thể đảm bảo cho tương lai cho chúng ta được. Nếu không may bạn không thể nói, không thể nghe, không thể nhìn, không thể vận động được thì cũng chẳng sao cả, bạn vẫn còn cơ hội và khả năng để học văn hoá...

Tải về

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp
Go to top