Search

Vie

Eng

Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với người khuyết tật

Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với người khuyết tật

Tải về

Nhân sự khuyết tật ngành Logistics

Nhân sự khuyết tật ngành Logistics

Tải về

Tôi thay đổi tôi và thế giới | DRD 2016 - 2025

Tôi thay đổi tôi và thế giới | DRD 2016 - 2025

Tải về

Kỹ năng hỗ trợ người sử dụng xe lăn | DRD 2017

Kỹ năng hỗ trợ người sử dụng xe lăn | DRD 2017

Tải về

Kinh nghiệm vận động cải tạo công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Kinh nghiệm vận động cải tạo công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Tải về

Thông tin người khuyết tật cần biết | DRD 2015

Thông tin người khuyết tật cần biết | DRD 2015

Tải về

Cẩm nang tư vấn việc làm cho người khuyết tật | DRD 2015

Cẩm nang tư vấn việc làm cho người khuyết tật | DRD 2015

Tải về

Sổ tay Kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật | DRD 2015

Sổ tay Kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật | DRD 2015

Tải về

Câu chuyện sản phẩm | DRD 2014

Câu chuyện sản phẩm | DRD 2014

Tải về

Khẳng định giá trị bản thân | DRD 2014

Khẳng định giá trị bản thân | DRD 2014

Tải về

Tôi trụ việc | DRD 2014

Tôi trụ việc | DRD 2014

Tải về

Nhật ký Cỏ Lông Chông | DRD 2013

Nhật ký Cỏ Lông Chông | DRD 2013

Tải về

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp
Go to top