Search

Vie

Eng

Nghiên cứu và Vận động chính sách

Giới thiệu

nghien cưu

DRD có sứ mạng giúp người khuyết tật tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống trong môi trường không phân biệt đối xử bằng cách nâng cao năng lực cho cộng đồng người khuyết tật và vận động chính sách. Để thực hiện sứ mạng trên, Trung tâm khuyết tật và phát triển đã và đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong các hoạt động:

- Nghiên cứu chính sách về các vấn đề liên quan đến khuyết tật

- Phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến khuyết tật

- Tư vấn chính sách Bình đẳng, Đa dạng và Hòa nhập; chính sách sử dụng lao động khuyết tật, … cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện,...

DRD Vietnam


Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top