Search

Vie

Eng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN BÌNH ĐẲNG VÀ HOÀ NHẬP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Thứ tư, 28 tháng 10 2020 10:50

Chia sẻ:

Screen Shot 2020-10-19 at 11.16.00 AM

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  

TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN BÌNH ĐẲNG VÀ HOÀ NHẬP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

TIÊU ĐỀ:

Chuyên gia độc lập trong nước tiến hànhtập huấn Bình đẳng và Hoà nhập cho người khuyết tật 

DỰ ÁN

Dự án Tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người khuyết tật

PHẠM VI:

TP. Hồ Chí Minh và Quảng Bình

 

1. BỐI CẢNH:

Vào ngày 11/01/2019, Tổng cục Thống kê và UNICEF đã công bố kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật (NKT). Kết quả điều tra cho thấy hiện Việt Nam có khoảng 6,2 triệu NKT, chiếm 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, có 13% dân số, gần 12 triệu người, sống chung trong hộ gia đình có NKT. Tỷ lệ này dự kiến tăng lên cùng xu hướng già hóa dân số.

Với một tỷ lệ không nhỏ NKT, Việt Nam đã kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối tượng này, trong đó có chính sách cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ vào Khoản 3, Điều 4 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định về việc xác định mức độ khuyết tật thì “NKT đã có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định có hiệu lực thì Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật như sau: (1) NKT đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; (2) NKT nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; (3) NKT nhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao động dưới 61%. Căn cứ theo điểm c Khoản 1, Điều 9 Nghị định 136/2013/NĐ-CP về đối tượng bảo trợ xã hội được Nhà nước cấp thẻ BHYT gồm NKT nặng và NKT đặc biệt nặng.

BHYT là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân với mục đích phi lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi có ốm đau, tai nạn nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Và NKT là đối tượng được hưởng chính sách bảo hiểm y tế nhưng thực tế cho thấy vẫn còn một số đối tượng NKT nhẹ vẫn chưa tiếp cận với các dịch vụ y tế thiết yếu. Biết rằng NKT nhẹ thường gặp các vấn đề sức khoẻ liên quan đến sự suy giảm hệ miễn dịch cũng gây ra nhiều khó khăn trong khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động.

Nhận ra các vấn đề trên, đề tài nghiên cứu “Vận động cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nhẹ” ra đời với hy vọng thu thập đủ bằng chứng chứng minh sự cần thiết trong việc đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho NKT nhẹ, đơn cử là việc được hưởng chính sách hỗ trợ hoàn toàn BHYT. Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2020-2021 của Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền của người khuyết tật”, sẽ tiến hành tuyển các chuyên gia trong nước có khả năng và kinh nghiệm phù hợp để tiến hành nghiên cứu khảo sát và đề xuất hoàn thiện các quy định về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nhẹ.

Dự án được Quỹ JIFF tài trợ. Quỹ JIFF là một trong hai hợp phần của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), do Liên minh Châu Âu tài trợ và Ban Thư ký Quỹ JIFF, đặt tại OXFAM quản lý thực hiện.

2. MỤC TIÊU TẬP HUẤN:

Chuyên gia tập huấn xây dựng chương trình tập huấn Bình đẳng  Hoà nhập cho NKT trên cơ sở chương trình tập huấn của Trung tâm khuyết tật  Phát triển DRD. Sau khi hoàn thành chủ đề nàyhọc viên  các khả năng: 

Về mặt kiến thức 

- Mô tả được khái niệm về người khuyết tật .  

- Xác định các rào cản người khuyết tật. 

- Mô tả  phân tích điểm mạnh  hạn chế của các mô hình khuyết tật.

- Giải thích  nêu được một số  dụ về điều chỉnh thích hợp 

Về mặt kỹ năng 

- Áp dụng các mô hình khuyết tật trong quá trình hỗ trợ người khuyết tật. 

- Đề xuất các điều chỉnh nhằm hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập. 

Về mặt thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng của bình đẳng và hòa nhập người khuyết tật để góp phần vận động xã hội tạo điều kiện và cơ hội hỗ trợ NKT hòa nhập

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Lớp

Số người tham gia 

Số ngày làm việc 

Tập huấn Bình đẳng  Hoà nhập cho NKT tại TP.HCM 

30 người

01 ngày tập huấn 

01 ngày báo cáo 

Tập huấn Bình đẳng  Hoà nhập cho NKT tại Quảng Bình

30 người

01 ngày tập huấn 

01 ngày báo cáo 

Nhiệm vụ của tập huấn viên: 

- Xây dựng chương trình Tập huấn Bình đẳng  Hoà nhập cho NKT tại TP.HCM /hoặc Quảng Bình 

- Tiến hành Tập huấn Bình đẳng  Hoà nhập cho NKT tại TP.HCM /hoặc Quảng Bình 

- Đánh giá đầu vào  báo cáo sau tập huấn cho ban điều phối dự án 

4. YÊU CẦU NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

- Trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về công tác  hội hoặc các ngành liên quan; 

- Có kinh nghiệm tập huấn liên quan đến bình đẳng hoà nhập NKT; 

- Có khả năng tập huấntrình bày, giao tiếpthuyết trình tốt; 

- Có khả năng bao quát, phân tíchgiải quyết vấn đề;

5. CÁCH ĐĂNG KÝ

Gửi CV  thư ngỏ vềbichphuong@drdvietnam.orgvới tiêu đề: JIFF – CHUYÊN GIA TẬP HUẤN DET 

Hạn đăng Đến hết ngày 11/11/2020 

6.  CÁC ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ SAU: 

Ngân sách cho việc tuyển dụng các chuyên gia tư vấn trong nước  các chi phí liên quan do Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp   bảo vệ quyền của người khuyết tậtthực hiện. 

Căn cứ vào kết quả công việcthù lao cho chuyên gia được chi trả trực tiếp vào tài khoản  nhân theo đúng quy định của Hướng dẫn của Chương trình tăng cường pháp luật  tư pháp tại Việt Nam (EU JULE theo các mốc như sau: 

- Thanh toán 50% sau khi chương trình tập huấn được chấp nhận. 

- Thanh toán 50% còn lại sau khi Báo cáo sau tập huấn được DRD chấp nhận. 

Lớp

Số ngày làm việc

Công một ngày làm việc

Thành tiền

Tập huấn viên lớp Bình đẳng  Hoà nhập cho NKT tại TP.HCM 

2

4,400,000

8,800,000

Tập huấn viên lớp Bình đẳng  Hoà nhập cho NKT tại Quảng Bình

2

4,400,000

8,800,000

 

DRD Vietnam


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: DRD và các hoạt động, Hỗ trợ, Người khuyết tật

Tin liên quan

Go to top