Search

Vie

Eng

Gates Cambridge Scholarship. Deadline: 3 December 2013

Thứ năm, 12 tháng 09 2013 09:13

Chia sẻ:

Applications for a Gates Cambridge Scholarship for October 2014 entry will open on 1 September 2013. The deadlines are as follows:

• Round 1 (US citizens based in the USA) - 15 October 2013
• Round 2 (all other eligible candidates) - 3 December 2013

http://www.gatescambridge.org/


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: Bài viết, Bản tin, Dự án AP, Giáo dục, Học bổng và tài trợ

Tin liên quan

Go to top