Search

Vie

Eng

Học bổng Song Phương Bỉ dành cho Việt Nam 2014-2015

Thứ năm, 12 tháng 09 2013 08:45

Chia sẻ:

Belgian Bilateral Scholarships for Vietnam 2014-2015

Sẽ có 30 suất học bổng thạc sỹ toàn phần được cấp. 

Hồ sõ xin học bổng sẽ ðýợc tiếp nhận từ ngày 09/09/2013 ðến ngày 02/12/2013.
 
Thí sinh từ mọi miền của Việt Nam, từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tý nhân được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng, đặc biệt là phụ nữ và những ngýời ở vùng sâu vùng xa.
 
Thông tin chi tiết vào xin học bổng có thể lấy tại:

http://countries.diplomatie.belgium.be/multi/vietnam/development_cooperation/scholarships/.
 
-- There will be 30 full Master scholarships available. 

Applications will be received from 9th September to 2nd December 2013.
 
The Programme encourages applications from all provinces and regions ofVietnam, from public institutions, civil society and the private sector. Women and candidates coming from remote areas are strongly encouraged.
 
Further information, requirements on application and application form can be obtained from

http://countries.diplomatie.belgium.be/multi/vietnam/development_cooperation/scholarships/.
 


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: Giáo dục, Học bổng và tài trợ, Bài viết, Dự án AP

Tin liên quan

Go to top