Search

Vie

Eng

Việc làm

Giới thiệu

Người khuyết tật giống như các thành viên khác của xã hội, có quyền tham gia tất cả các hoạt động xã hội mà họ yêu thích (trong đó có việc tham gia vào lực lượng lao động), có một cuộc sống xứng đáng và được tôn trọng.

Có được cơ hội như những thành viên khác, người khuyết tật cũng có thể là những người xây dựng cộng đồng hiệu quả. Khi một người khuyết tật đi làm có thu nhập tự nuôi sống bản thân, có thể hỗ trợ cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Từ đó họ tự tin tham gia vào các hoạt động xã hội và khẳng định giá trị bản thân. Hoạt động giới thiệu việc làm cho người khuyết tật của DRD nhằm chứng minh cho giá trị này.

viec lam

Đối với người lao động có nhu cầu tìm việc được tư vấn và đánh giá khả năng, đánh giá mức độ khuyết tật, tập huấn các kỹ năng mềm về việc làm và hỗ trợ tìm công việc thích hợp. Bên cạnh đó chúng tôi hỗ trợ cho các sinh viên khuyết tật có cơ hội thực tập, gặp gỡ doanh nghiệp và có người đồng hành với người khuyết tật trong quá trình đi làm hay thực tập, đồng thời hỗ trợ khởi sự và cải thiện doanh nghiệp của người khuyết tật.

Với doanh nghiệp, DRD làm cầu nối giới thiệu, tuyển dụng lao động khuyết tật, tư vấn chính sách, điều chỉnh hợp lý nhằm tạo điều kiện làm việc thuận tiện tại doanh nghiệp phù hợp với các dạng tật khác nhau, chia sẻ các khóa tập huấn, hội thảo liên quan đến lao động là người khuyết tật. Song song đó, chúng tôi là người đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình làm việc với lao động khuyết tật và cùng doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội.

DRD Vietnam


Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top