Giao diện chuẩn (Phím tắt alt+0)

Chế độ bình thường (Phím tắt alt+0)

Chế độ ban đêm (Phím tắt alt+0)

Tăng kích cỡ chữ (Phím tắt alt+w) Đặt lại cỡ chữ chuẩn (Phím tắt alt+r) Giảm kích cỡ chữ (Phím tắt alt+e)

Hướng dẫn truy cập

Danh sách ủng hộ (Phím tắt alt+q)

Tiếng Việt (Phím tắt alt+1) English (Phím tắt alt+1)

Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa

Bạn đang ở: Về chúng tôi » Tổng quan

Nội dung ( Phím tắt 9 )

Tổng quan

Chúng tôi là tập hợp của sự phấn đấu không mệt mỏi cho cuộc sống tốt đẹp hơn của người khuyết tật

Một nơi thân thiện và tiếp cận với người khuyết tật và gia đình, nơi kết nối các cá nhân, tổ chức, đối tác và cộng đồng.

Lịch sử hình thành

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập ngày 3 tháng 12 năm 2005 dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford. Cho tới nay DRD trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kĩ Thuật Việt Nam (VUSTA). DRD nỗ lực từng ngày góp phần xây dựng một xã hội công bằng và không có rào cản cho người khuyết tật (NKT). Trong những năm qua, với sự hỗ trợ và đồng hành của các nhà tài trợ và các đối tác, DRD đã đạt được những kết quả tích cực từ nỗ lực nâng cao năng lực và hòa nhập xã hội cho cộng đồng người khuyết tật.

Thông điệp

DRD tin rằng, mọi thay đổi trong thế giới mà chúng ta đang sống, được tạo ra bởi sự thay đổi từ chính chúng ta – bạn và tôi. Khi người khuyết tật (NKT) đóng góp giá trị của mình vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thì sự tham gia bình đẳng của NKT và các cơ hội công bằng cho NKT thực sự có ý nghĩa.

Tầm nhìn

Nâng cao chất lượng sống của người khuyết tật

Sứ mệnh

Nỗ lực vì một xã hội không rào cản, nơi người khuyết tật có đủ năng lực hoà nhập.

Giá trị cốt lõi

Vì NKT: DRD là một tổ chức của NKT và vì NKT, thể hiện trên các khía cạnh quyền của NKT, năng lực của NKT, cơ hội bình đẳng cho NKT, và sự tham gia công bằng của NKT trong các hoạt động kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội…

Tôn trọng giá trị và khả năng của NKT: DRD là môi trường ứng dụng công tác xã hội nơi mà giá trị và khả năng của NKT được tôn trọng.

Truyền cảm hứng cho NKT và công chúng: DRD khuyến khích cách tiếp cận sáng tạo, mang lại niềm tin và những góc nhìn mới về NKT và thúc đẩy đóng góp của họ.

Minh bạch: Mọi hoạt động của DRD đều được thiết kế, thẩm định, thực hiện, theo dõi và đánh giá một cách minh bạch, và được báo cáo đầy đủ, rộng rãi tới các bên liên quan cũng như công chúng.

Uy tín & Chất lượng: Kết quả của nhiều năm phấn đấu đã mang lại uy tín cho DRD thể hiện qua chất lượng dịch vụ, chất lượng các đề xuất chính sách và chất lượng con người trong đội ngũ DRD.

Mục tiêu

- Nâng cao năng lực

- Xóa bỏ rào cản xã hội