Search

Vie

Eng

Dự án
Tiếp cận vì sự hòa nhập

Giới thiệu

Mô tả dự án

Tiếp cận vì sự hòa nhập của người khuyết tật

Hình Rat

Mừng con dốc mới xây - Ảnh: DRD

MÔ TẢ DỰ ÁN

Hiện nay nhiều người khuyết tật gặp hạn chế trong việc sử dụng các dịch vụ vì đa phần những công trình xây dựng ở tại các cơ sở cung cấp dịch vụ không tiếp cận cho người khuyết tật. Chính vì nguyên nhân đó, dự án “Tiếp cận vì sự hòa nhập” được xây dựng nhằm cải thiện vấn đề tiếp cận tại các công trình xây dựng ở 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Định để người khuyết tật có thể đến và sử dụng được các dịch vụ theo nhu cầu. Dự án này mong muốn góp phần vào một xã hội không rào cản để người khuyết tật có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, giáo dục, kinh tế một cách bình đẳng và công bằng. Cách tiếp cận của dự ánbao gồm áp dụng các mô hình dựa trên quyền, phương pháp tiếp cận thông qua thực hành công tác xã hội và phương pháp tiếp cận dựa vào nguồn lực cộng đồng.

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÔNG CHÚNG VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VỀ QUYỀN TIẾP CẬN

Mục tiêu của mảng hoạt động này nhằm xây dựng một môi trường thân thiện cho người khuyết tật. Dự án mong muốn rằng nhận thức của công chúng và người khuyết tật về những quyền cơ bản của người khuyết tật, trong đó có quyền tiếp cận các dịch vụ sẽ được thấu hiểu và tôn trọng. Công chúng và chính bản thân người khuyết tật sẽ hiểu rõ hơn về các vấn đề tiếp cận và quyền của người khuyết tật thông qua một loạt sự kiện “Một thế giới cho tất cả”.

CẢI THIỆN TIẾP CẬN TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Với hợp phần này, người khuyết tật sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận các dịch vụ xã hội. Các công trình xây dựng công cộng sẽ được chỉnh sửa để có thể tiếp cận các dịch vụ với sự đóng góp một phần của các doanh nghiệp thông qua chiến lược gây quĩ dựa vào cộng đồng. Ngoài ra, dự án sẽ thành lập một Nhóm Đánh giá Tiếp cận để đi khảo sát các địa điểm.

NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TIẾP CẬN CHO CÁC HỘI NHÓM CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Dự án sẽ nâng cao năng lực cho các hội nhóm của người khuyết tật, đặc biệt tập trung vào năng lực vận động chính sách về tiếp cận, thông qua các hoạt động tập huấn và hội thảo chia sẻ thu thập ý kiến của người khuyết tật. Một Ban Giám sát sẽ được thành lập với sự tham gia của chính người khuyết tật để các cơ quan ban ngành có thể hiểu và đáp ứng được các nhu cầu tiếp cận chính đáng của người khuyết tật.                      

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự án dự kiến đào tạo cho ít nhất 300 người khuyết tật để họ được nâng cao kỹ năng vận động biên hộ về tiếp cận. Khoảng 20,000 người khuyết tật sẽ nhận biết và hiểu hơn về quyền của người khuyết tật thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Và trong năm đầu thực hiện, dự án cũng sẽ cải thiện ít nhất là 5 công trình công cộng để người khuyết tật dễ tiếp cận và sử dụng dịch vụ tại các công trình đó.

 


Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top