Search

Vie

Eng

Ra mắt dự án “Tiếp cận vì sự hoà nhập” cho NKT giai đoạn 2017-2020 ngày 25/5/2018 tại Bình Định.

Thứ sáu, 25 tháng 05 2018 10:28

Kể từ khi Việt Nam ban hành Luật Người khuyết tật năm 2010 và có hiệu lực năm 2011 thì các hoạt động của phong trào khuyết tật cũng đã thay đổi một cách tích cực. Tuy nhiên, việc thực thi chính sách vẫn còn bị chậm vì không có chế tài và trở ngại lớn nhất cho cơ hội bình đẳng là sự thiếu quan tâm trong thiết kế hạ tầng và thiếu nhận thức về vấn đề khuyết tật và năng lực của chính NKT còn hạn chế. Những rào cản này đã cản trở NKT hội nhập xã hội.

Góp mặt trong buổi lễ ra mắt có sự tham gia của ông Phan Đình Hòa - Phó giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Hội Phụ Nữ, bà Nguyễn Thị Thế Vy – Trưởng phòng Bảo Trợ Xã Hội cùng sự tham gia của các lãnh đạo từ Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Công An tỉnh, Sở Nội Vụ, UBND các phường và các chi hội người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Chị Yến chia sẻ

Bà Võ Thị Hoàng Yến - Giám đốc DRD phát biểu tại hội thảo

Chia sẻ của sở

Ông Phan Đình Hòa - Phó giám đốc sở LĐTBXH Bình Định phát biểu

chia sẻ của sở 02

Bà Nguyễn Thị Thế Vy - Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội tỉnh Bình Định phát biểu

Nguyễn văn cử

Ông Nguyễn Văn Cử - Phó giám đốc DRD phát biểu

Do đó DRD đã triển khai dự án “Tiếp cận vì sự hòa nhập” nhằm thúc đẩy cơ hội bình đẳng cho NKT Bình Định. 

Dự án bao gồm 4 mục tiêu:

1. Nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật được nâng cao;
2. Tăng cường kỹ năng cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em và các Chi hội NKT tỉnh Bình Định;
3. Nâng cao năng lực cho NKT ở Bình Định về quyền tiếp cận các công trình công cộng;
4. Nâng cao năng lực của nhân viên DRD và các đối tác địa phương về quản lý dự án và huy động cộng đồng;

chụp ảnh lưu niệm

Ảnh lưu niệm cuối chương trình

Văn Cử


Từ khóa: Công trình công cộng, DRD và các hoạt động, Hỗ trợ, Người khuyết tật, Tiếp cận

Tin liên quan

Go to top