Search

Vie

Eng

Dự án
Việc làm

Giới thiệu

Mô tả dự án

Trong quá trình hơn 5 năm hoạt động Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật (DRD) luôn kiên định với mục tiêu: nâng cao nhận thức của chính người khuyết tật và các thành viên khác trong cộng đồng về các vân đề khuyết tật, đồng thời xây dựng năng lực cho các cá nhân và các nhóm/tổ chức của người khuyết tật để họ có thể hoạt động hiệu quả hơn trong vai trò đại diện của người khuyết tật, nâng cao những kỹ năng xã hội của người khuyết tật để họ tự tin hơn vào khả năng của chính mình và tích cực tham gia vào các chương trình xã hội ảnh hưởng đến chính cuộc sống của người khuyết tật.

Người khuyết tật giống như các thành viên khác của xã hội, có quyền tham gia tất cả các hoạt động xã hội mà họ yêu thích, có một cuộc sống xứng đáng và được tôn trọng. Hoạt động giới thiệu việc làm cho NKT của DRD nhằm chứng minh cho giá trị này. Để chọn và học được một nghề phù hợp với nhu cầu và hạn chế của bản thân đối với NKT là cả một quá trình khó khăn và phấn đấu, tìm được việc làm sau khi học nghề lại càng khó khăn, gian khổ hơn gấp nhiều lần.

Có được cơ hội như những thành viên khác, NKT cũng có thể là những người xây dựng cộng đồng hiệu quả. Khi  một người khuyết tật đi làm có thu nhập tự nuôi sống bản thân, có thể hỗ trợ cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Từ đó họ tự tìn tham gia vào các hoạt động xã hội và khẳng định giá trị bản thân trong gia đình và ngoài xã hội.

Mục tiêu của hoạt động việc làm:

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho NKT qua việc xây dựng năng lực và tiếp cận cơ hội việc làm.

Đối với người lao động có nhu cầu tìm việc chúng tôi tham vấn đồng cảnh và đánh giá khả năng, đưa ra các lựa chọn phù hợp và tập huấn các kỹ năng mềm về việc làm, hỗ trợ tìm công việc thích hợp, bên cạnh đó chúng tôi hỗ trợ cho các sinh viên khuyết tật thực tập, có cơ hội gặp gỡ doanh nghiệp và có người đồng hành với NKT trong quá trình đi làm hay thực tập. Và cả hoạt động hỗ trợ khởi sự và cải thiện doanh nghiệp của NKT.

Với doanh nghiệp chúng tôi sẽ cung cấp lao động là NKT, tư vấn cách tổ chức làm việc với các dạng tật, chia sẻ các khóa tập huấn, hội thảo liên quan đến lao động là NKT, người đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình làm việc với lao động khuyết tật, cũng như cung cấp thực tập viên và cùng doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội.

Nhóm việc làmĐăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top