Search

Vie

Eng

DRD hợp tác đa dạng để đạt được mục tiêu "Một thế giới cho tất cả"
Cùng nhau, chúng ta có thể đóng góp và xây dựng một thế giới tốt đẹp cho tất cả mọi người, trong đó có người khuyết tật.

GIỚI THIỆU


Trong 15 năm hình thành và phát triển (2005-2020), DRD đã thực hiện đa dạng các dự án nhằm góp phần thúc đẩy bình đẳng cơ hội, xoá bỏ rào cản, tăng cường sự hoà nhập xã hội và cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật. Các dự án hầu như đáp ứng nhu cầu đa dạng của người khuyết tật như Nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới người khuyết tật (do Ford Foundation tài trợ), Tư vấn và Giới thiệu việc làm (dự án BUILD và BRAVE do Irish Aid tài trợ), Sống độc lập (do Nippon Foundation tài trợ thông qua Tổ chức Human Care Association), Hỗ trợ di chuyển (do KOICA tài trợ), Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật (do Atlantic Philanthropies tài trợ), Giao lưu kết nối (thông qua hoạt động Hội quán Đời Rất Đẹp), Tiếp cận (thông qua dự án Tiếp cận vì sự hoà nhập của NKT và Tiếp cận cho mọi người do USAID tài trợ), Khởi sự kinh doanh, Hỗ trợ vốn, Cung cấp thiết bị và dụng cụ hỗ trợ...cùng nhiều dự án nhỏ khác.


HỢP TÁC


Cùng chung tay hành động vì người khuyết tật với Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD bằng cách chia sẻ ý tưởng, nguồn lực tài chính, kết nối và đồng hành với các hoạt động của dự án.


Dự án đang làm

Chia sẻ lên facebook

Chia sẻ lên Instagram

Chia sẻ lên Linkedin

Chia sẻ lên Twitter

Dự án đã làm

(Đã ngừng hoạt động)

Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top