Search

Vie

Eng

Về học bổng

Chúng tôi ở đây để giúp tạo ra những cơ hội công bằng cho nhóm yếu thế để họ có thể tham gia các hoạt động một cách bình đẳng.

scholarship

Mô hình học bổng của Trung Tâm khuyết tật và phát triển không chỉ là phần thưởng cho các thành tích nổi bật mà còn ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua những rào cản vô hình và hữu hình của xã hội đối với đối tượng thụ hưởng, là mô hình đồng hành toàn diện.

- Hỗ trợ tài chính

- Giao lưu định kỳ

- Rèn luyện kỹ năng, phát triển khả năng lãnh đạo

- Kết nối cố vấn (mentor) cùng chuyên ngành

- Tham vấn đồng cảnh

- Đại diện tiếng nói cộng đồng

Bạn sẵn sàng giúp chúng tôi? Thay đổi bắt đầu những hành động nhỏ nhất.

Chúng tôi chờ đợi những đóng góp thông qua info@drdvietnam.org:

- Trở thành đội ngũ cố vấn, định hướng nghề nghiệp

- Cùng tổ chức các tập huấn kỹ năng, nâng cao năng lực

- Triển khai một sáng kiến

- Chia sẻ/ phổ biến thông tin từ DRD

- Giúp kết nối các mối quan hệ và nguồn lực khác


Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?

Đóng góp

Chuyển khoản ngân hàng

Tài khoản Học Bổng

Tên TK : Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật

Số TK: 0331 003 929 795

Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Sài Gòn


Danh sách đóng góp

STT Họ tên / Cơ quan Ghi chú Đóng góp cho Phương thức Số tiền Loại tiền Ngày đóng góp
1 Trần Hữu Hoàng Phú Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2020-11-05
2 Phạm Thái Sơn Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2020-10-28
3 Tập đoàn điện lực | Nhứng ngôi sao thầm lặng (HTV9) Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2020-09-11
4 BS Nguyễn Thị Tuyết Minh Học Bổng Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2020-08-18
5 Lê Minh Duy Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2020-08-07
6 CTYTNHH SWISS POST SOLUTIONS Học Bổng Chuyển khoản 20.000.000 VNĐ 2020-07-23
7 Công ty VENTECH Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2020-07-07
8 Ban tuyên giáo trung ương Viện dư luận xã hội Học Bổng Nhận tiền mặt 50.000.000 VNĐ 2020-06-27
9 Thư Nguyễn Học Bổng Nhận tiền mặt 50 USD 2020-04-22
10 Ánh Loan Đoàn Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2020-04-22
11 VPLS Trương Thị Hoà Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2019-12-23
12 Australia Alumni Học Bổng Nhận tiền mặt 64.000.000 VNĐ 2019-06-10
13 Anh Vương Châu Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2019-06-10
14 Công ty Cổ Phần VNG Công ty CP VNG ủng hộ học bổng Người Bạn Đồng Hành thông qua đối ứng đêm nhạc Cho Đời Chút Ơn. Học Bổng Chuyển khoản 300.000.000 VNĐ 2018-11-01
15 Tuấn Ngọc (Quay phim) Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2018-10-18
16 Bà Nguyễn Hồng Nga Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
17 Bà Lâm Minh Trang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
18 Bà Hường- Nhà thuốc 27, Q4 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
19 Bà Đàm Lê Tuyết Nhung Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2018-09-21
20 Quán Ann Café Quận 7 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
21 Bà Võ Thị Hường Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2018-09-21
22 Bà Quỳnh Thị Thu Vân Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2018-09-21
23 Bà Phương Thảo Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2018-09-21
24 Ông Sơn (Nhóm bạn Long Thành- Đồng Nai) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2018-09-21
25 Bà Bích Ảnh (nhóm bạn Long Thành) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
26 Bà Võ Thị Kim Lang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 11.630.000 VNĐ 2018-09-21
27 Cụ Lê Leo (Chicago) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 23.260.000 VNĐ 2018-09-21
28 Ông Chính - Thuần (Australia) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 8.393.000 VNĐ 2018-09-21
29 Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
30 Ông Võ Văn Thuận (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
31 Ông Trương Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2018-09-21
32 Bà Đỗ Ngọc Luyến (Quỹ Học bổng Hy Vọng) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Nhận tiền mặt 30.000.000 VNĐ 2018-09-21
33 Bà Nguyễn Thị Như Lịch Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2018-09-21
34 Bà Nguyễn Thị Hải Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2018-09-21
35 Ông Nguyễn Quốc Bảo+ Ông Trần Đình Thành (ĐH FPT) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2018-09-21
36 Bà Huỳnh Huệ Liên Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2018-09-21
37 Ông Đặng Văn Đức Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
38 Bà Trần Thị Đằng Loan Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
39 Bà Đồng Thị Mộng Tuyền và Ông Lê Minh Trí (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 28.000.000 VNĐ 2018-09-21
40 Bà Mỹ Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2018-09-21
41 Nhóm Bảo Phạm (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 150.000.000 VNĐ 2018-09-21
42 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 15.000.000 VNĐ 2018-09-21
43 Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
44 Công ty Địa ốc Thành phố Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
45 Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân đại diện nhóm Spread Your Love - SYL ủng hộ dự án đáp đền tiếp nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 2018-09-21
46 Bà Yumiko Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
47 Quỹ Tâm Nguyện Việt Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Học Bổng Chuyển khoản 65.000.000 VNĐ 2018-09-21
48 Cô Đỗ Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2018-06-26
49 Cô Nguyễn Thị Chi Lang Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2018-06-06
50 Professor Neal A. NewField and Professor Susan A. Newfield Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2018-05-18
51 Angie Tran Học Bổng Nhận tiền mặt 2.300.000 VNĐ 2018-05-15
52 Thanh An Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2018-05-14
53 Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ tháng 4&5 năm 2018 Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2018-05-02
54 Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ tháng 2&3 năm 2018 Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2018-03-12
55 Đỗ Thị Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2018-01-16
56 Nhóm bạn The Glen Học Bổng Nhận tiền mặt 1.050 AUD 2018-01-10
57 Anh chị Bích - Hường Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000 AUD 2017-12-18
58 Đỗ Thu Hồng Ủng hộ học bổng tháng 11&12 năm 2017 Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2017-12-04
59 Đỗ Thị Thu Hồng Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2017-10-27
60 Anh chị "Minh - Hằng" Học Bổng Nhận tiền mặt 200 AUD 2017-10-16
61 Nhóm bạn The Glen Học Bổng Nhận tiền mặt 1.100 AUD 2017-10-09
62 Đỗ Thị Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-09-27
63 Cô Yumiko Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2017-09-06
64 Đỗ Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-07-05
65 Đỗ Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-06-05
66 Đỗ Thu Hồng Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-04-19
67 Angie Ngọc Trần Học Bổng Nhận tiền mặt 100 USD 2016-07-15
68 Bác sĩ Thiện Ủng hộ xe lăn điện cho 1 bạn sinh viên khuyết tật Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000 AUD 2016-04-21
69 Chị Nga Virginia, Hoa Kỳ Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2016-02-17
70 Công ty TNHH Hệ thống Glandore Vietnam Học Bổng Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2016-02-02
71 Nguyễn Thị Thanh Hương Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2016-01-27
72 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2014-03-12
73 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2014-02-12
74 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2014-01-12
75 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-12-12
76 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-11-12
77 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-10-12
78 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-09-12
79 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-08-12
80 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-07-12
81 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-06-12
82 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Học Bổng Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 2013-06-11
83 Mạnh Thường Quân không tên Học Bổng Chuyển khoản 2.245 USD 2013-05-31
84 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-05-12
85 Việt Kiều Canada Học Bổng Nhận tiền mặt 300 CAD 2013-05-03
86 Giấu tên Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-04-26
87 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Học Bổng Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 2013-04-24
88 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-04-12
89 Phủ sóng yêu thương Học Bổng Chuyển khoản 52.905.000 VNĐ 2013-03-31
90 Lâm Thanh Thủy Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-03-29
91 Nguyễn Hoàng Long, Cô Sáu Học Bổng Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 2013-03-29
92 Vợ chồng ông bà Diệp Thiện Tánh và Nguyễn Thị Hoa Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2013-03-26
93 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-03-12
94 Việt kiều Úc dấu tên Học Bổng Nhận tiền mặt 300 CAD 2013-03-01
95 Luật sư Lương Thái Anh Học Bổng Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2013-02-01
96 Ô tô Toàn Cầu Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2012-12-13
97 Cô Lê Thiên Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-11-22
98 Mạnh thường quân dấu tên Học Bổng Nhận tiền mặt 300 CAD 2012-11-15
99 Trần Trọng Văn, anh Duy Học Bổng Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 2012-11-15
100 Nguyễn Thị Tình Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-09-14
101 Nguyễn Bá Công Học Bổng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2012-09-14
102 MTQ Học Bổng Nhận tiền mặt 300 CAD 2012-09-14
103 Mạnh thường quân Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-08-22
104 Trần Thị Diệu Hiền Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-08-22
105 Một người dấu tên Học Bổng Nhận tiền mặt 300 CAD 2012-06-17
106 Nguyễn Duy Anh và Trần Trọng Văn Học Bổng Nhận tiền mặt 650.000 VNĐ 2012-06-17
107 Nguyễn Thị Tuệ An Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-06-17
108 Nguyễn Thị Tuyết Minh Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2012-06-17
109 BS Hoài Nam Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2012-06-17
110 Nguyễn Thị Hương Cty Vinca Media Học Bổng Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2012-06-17
111 Nguyễn Ngọc Bích Ngân Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2012-02-14
112 2 bạn Sinh viên Đại Học kinh tế Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-02-13
113 Nguyễn Thị Bích Ngân Học Bổng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2011-12-16
114 Ca sĩ Bích Hồng Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-12-03
115 Cty INVESTCO Học Bổng Nhận tiền mặt 9.000.000 VNĐ 2011-10-31
116 Phan Thị Ngân Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-10-31
117 Nguyên Văn Xương Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-10-31
118 Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Khánh Dư Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-10-31
119 Gia đình BS. Hoài Nam Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-10-12
120 Nguyễn Thị Bích Ngân Ngân hàng VCB Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-10-05
121 Cô Yến và Gia đình Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-10-03
122 Phạm Thị Ngọc Yến, Đặng Hồng Nga Học Bổng Chuyển khoản 12.000.000 VNĐ 2011-09-28
123 Gia đình Minh Vân- Minh Đức Học Bổng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 2011-09-23
124 Mai Thị Thanh Vân Học Bổng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2011-08-12
125 Nguyễn Thị Bích Ngân ngân hàng VCB Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2011-05-27
126 Nguyễn Thu Trang tổ chức Warlegacies Project Học Bổng Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2011-04-27
127 Ông Quang Ngọc Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2011-04-26
128 Ông Quang Ngọc FPT Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2011-04-26
129 Nguyễn Thị Tuyết Minh Học Bổng Nhận tiền mặt 11.000.000 VNĐ 2011-04-06
130 BS. Hoài Nam Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-04-06
131 Nguyễn Thị Bích Ngân Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-04-04
132 Cô Yến và gia đình Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2011-03-28
133 Phạm Ngọc Châu Học Bổng Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2011-03-22
134 Nguyễn Thị Mai Tiểu bang Virginia, USA Học Bổng Nhận tiền mặt 500 USD 2011-03-14
135 Cty TNHH Tâm An Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-03-11
136 Gia đình em Phương Thanh Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-02-21
137 Học sinh lớp 8A7 trường Trần Đại Nghĩa Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-02-21
138 Bác sỹ Khánh Dư Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-01-28
139 Trường Đại học EWHA - Hàn Quốc Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-01-07
140 Lê Thị Mỹ Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2011-01-07
141 Lưu Thị Ánh Loan Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-12-29
142 Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-12-02
143 Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-12-02
144 Gia đình Minh Văn - Minh Đức Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-12-01
145 Tổ chức từ thiện CUICUI Học Bổng Nhận tiền mặt 14.000.000 VNĐ 2010-11-29
146 Đỗ Hồng Thu Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-10-26
147 cô Thái Thị Ngọc Dư Học Bổng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2010-10-21
148 Bùi Tiểu Binh Học Bổng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2010-09-19
149 Huỳnh Thắng Dũng Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-08-24
150 Mã Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2010-08-12
151 Cô Lê Thị Mỹ Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2010-08-10
152 Gia Đình Cô Yến Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-08-02
153 Đỗ Thu Hồng Học Bổng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 2010-07-29
154 Kim Yến & Thành Học Bổng Nhận tiền mặt 24.000.000 VNĐ 2010-07-27
155 Huỳnh Bích Ảnh Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-06-08
156 Cô Tuyết Minh Học Bổng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 2010-05-16
157 BS Hoàng Nam Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-05-16
158 BS Khánh Dư Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-05-16
159 Lê Thị Mỹ Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-05-15
160 Huỳnh Thắng Dũng Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-05-13
161 Caroline Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-05-10
162 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-04-22
163 Nguyễn Mỹ Hồng Ngọc Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-04-19
164 Cần Thị Côn Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-04-19
165 Anoa Dussol Perran Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-03-26
166 Không tiết lộ tên Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-03-25
167 Chị Thu Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2010-01-27
168 Không tiết lộ tên Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-01-21
169 Đỗ Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2010-01-15
170 Đặng Thị Hồng Nga / Phạm Thị Ngọc Yến Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2010-01-14
171 Hoàng Châu Hiền Học Bổng Nhận tiền mặt 200 USD 2010-01-11
172 Gia đình Minh Vân / Minh Đức Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-01-06
173 Lương Hiệp Thuận Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2010-01-02
174 Nguyễn Hoàng Yến Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-12-23
175 Lidia Rozdilsky Học Bổng Nhận tiền mặt 100 USD 2009-12-22
176 Bán áo thun Học Bổng Nhận tiền mặt 15.990.000 VNĐ 2009-12-14
177 Võ T. Bích Thu Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2009-11-27
178 Huỳnh Bích Ảnh Học Bổng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 2009-11-24
179 Veronica Reatare Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-11-23
180 Bùi Lam Sơn Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2009-11-16
181 Lâm Sơn Hoàng Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-10-26
182 Ca sĩ Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-10-26
183 CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-10-26
184 Trần Bá Thiện Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-10-22
185 Christiane Học Bổng Nhận tiền mặt 9.982.090 VNĐ 2009-10-22
186 Mã Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2009-09-22
187 Chị Mỹ Hương - Nga Học Bổng Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 2009-09-18
188 Penny & John Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2009-09-16
189 Nguyễn Văn Lợi Học Bổng Nhận tiền mặt 75.000.000 VNĐ 2009-07-23
190 Bs Phan Vương Huy Đổng Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2009-07-10
191 American Council of learned Society Học Bổng Nhận tiền mặt 35.500.000 VNĐ 2009-06-09
192 Christiane & D.Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 1.940.000 VNĐ 2009-05-29
193 Lưu Minh Phước Học Bổng Nhận tiền mặt 4.900.000 VNĐ 2009-05-21
194 Clair Kingston Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-05-05
195 Lương T. Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-03-26
196 Thầy Lê Bảo Lâm Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-24
197 Thầy Lê Bảo Lâm Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-24
198 Thúy Vi Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-18
199 Thầy Nguyễn Văn Minh Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-10
200 Câu chuyện ước mơ Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2009-02-09
201 CLB Phụ Nữ và hoạt động QT Học Bổng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 2009-01-12
202 Cô Bích Hồng Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-01-01
203 Gia đình Minh Vân & Minh Đức Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2009-01-01
204 PGS TS Nguyễn Hoài Nam Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-01-01
205 C. Mỹ Hương & C. Nga Học Bổng Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 2009-01-01
206 Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2009-01-01
207 Mã Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2009-01-01
208 Nguyễn Ngọc Mai Học Bổng Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 2009-01-01
209 Trương Bạch Lan Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-01-01
210 CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2009-01-01
211 Elizabeth Wilson Milne Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2009-01-01
212 Nguyễn Thị Thanh Hương GV tiếng Anh Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-01-01
213 Nhóm học sinh Mỹ Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-01-01
214 Phạm Thị Ngân Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2009-01-01
215 Ngô Thị Minh Huyền Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-01-01
216 Không tên Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-01-01
217 Lương Thị Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-01-01
218 Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-01-01
219 Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-01-01
220 Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy Học Bổng Nhận tiền mặt 7.200.000 VNĐ 2009-01-01
221 Cty TNHH TV DT Tầm nhìn Học Bổng Nhận tiền mặt 17.000.000 VNĐ 2009-01-01
222 Nhóm Việt Mới Học Bổng Nhận tiền mặt 8.600.000 VNĐ 2009-01-01
223 Mã Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2008-12-30
224 Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn Học Bổng Chuyển khoản 25.600.000 VNĐ 2008-10-13
225 Gia đình Hoàng Yến Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2008-10-12
226 Công ty XLTM Hải Âu Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2008-10-12
227 Nguyễn Ngọc Mai Học Bổng Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 2008-10-12
228 Trương Bạch Lan Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-10-12
229 Gia đình anh Quân Học Bổng Nhận tiền mặt 2.400.000 VNĐ 2008-10-10
230 Gia đình Minh Vân & Minh Đức Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2008-10-10
231 Gia đình Tuyết Minh Học Bổng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 2008-10-07
232 Cô Bích Hồng Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2008-10-07
233 Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-10-03
234 Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) Học Bổng Nhận tiền mặt 9.200.000 VNĐ 2008-09-30
235 Gia đình Hoài Phương Học Bổng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 2008-09-10
236 Phan Thị Ngân Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2008-09-03
237 Đỗ Thu Hồng Cơ Sở May Hồng Phú Học Bổng Chuyển khoản 4.000.000 VNĐ 2008-08-15
238 Không tiết lộ tên Học Bổng Chuyển khoản 300.000 VNĐ 2008-08-13
239 Elizabeth Wilson Milne Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2008-08-11
240 Gia đình chị Đặng Hồng Nga Học Bổng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2008-08-05
241 Clair Kingston Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-08-05
242 Jenn Thorkeson Học Bổng Nhận tiền mặt 80.000 VNĐ 2008-08-05
243 Ruby NTN Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2008-08-05
244 Nguyễn T.Nhật Học Bổng Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2008-08-05
245 Nhóm học sinh Mỹ Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-08-05
246 Không tiết lộ tên Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2008-07-14
247 Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2008-07-09
248 Công ty thép Pomina Học Bổng Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 2008-06-19
249 Nguyễn Thị Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2008-06-18
250 Công Ty Phân Bón Thiên Sinh Học Bổng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2008-06-02
251 Không tiết lộ tên Học Bổng Chuyển khoản 300.000 VNĐ 2008-06-02
252 Cô Thủy Học Bổng Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 2008-05-30
253 TS. Thái T. Ngọc Dư Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-05-18
254 Võ Thị Bích Thu Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2008-05-10
255 Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-04-17
256 Gia đình Nguyễn Thị Hòa Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-04-14
257 Gia đình Lâm Sơn Hoàng Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-04-14
258 Ngô Thị Minh Huyền Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-04-04
259 Hạnh Dung IFP Alumi VietNam Học Bổng Chuyển khoản 3.000.000 VNĐ 2008-03-31
260 Vũ Minh Thư Học Bổng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2008-03-28
261 Trần Triều Năng Lực Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
262 Hoàng Phương Duy Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
263 Nguyễn Thị Tuyết Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
264 Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) Học Bổng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
265 Nguyễn Thị Ngọc Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2008-03-20
266 Nguyễn Văn Lợi Học Bổng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2008-03-19
267 Rose Marino Học Bổng Chuyển khoản 13.855.952 VNĐ 2008-02-21
268 Không tiết lộ tên Học Bổng Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2008-02-05
269 Lương Thị Thanh Hương Học Bổng Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-02-03
270 GS. Glen W. White Học Bổng Nhận tiền mặt 1.600.000 VNĐ 2007-08-08
Go to top