Search

Vie

Eng

Đào tạo, tư vấn, đánh giá

Hợp tác

Trong những nỗ lực của mình, Trung tâm khuyết tật và Phát triển luôn là đối tác tin cậy và mang đến những giá trị tốt nhất với hoạt động:

  • Đào tạo kỹ năng mềm
  • Tư vấn bình đẳng, đa dạng và hoà nhập
  • Tư vấn, tham vấn tâm lý cá nhân và nhóm đồng cảnh (peer - counseling)
  • Tư vấn điều chỉnh hợp lý
  • Tư vấn viết và quản lý dự án 
  • Giám sát và đánh giá dự án (M&E)

Các đề nghị hợp tác vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Năng Lực Người Khuyết Tật

Địa chỉ: : 311K8 đường số 7 Khu TĐC Thủ Thiêm, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Số điện thoại: 028 626799 11 - 028 626799 22 - 028 626799 33

Email: info@drdvietnam.org

Form Hợp tác

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top