Search

Vie

Eng

Đào tạo, tư vấn, đánh giá

Giới thiệu

Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực sau:

- Đào tạo kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp và làm việc với người khuyết tật, coaching, đào tạo tập huấn viên, kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, tự vận động (Self-advocacy), tổ chức và điều hành cuộc họp, vận động nguồn lực, giải quyết xung đột, kỹ năng trả lời phỏng vấn, viết CV, ...

- Tư vấn bình đẳng, đa dạng và hoà nhập: Chính sách Bình đẳng, Đa dạng và Hòa nhập đang ngày càng phổ biến tại các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Chính sách này đảm bảo không có sự phân biệt đối xử trong công tác tuyển dụng, duy trì, đào tạo và phát triển nhân viên, tạo ra một mô hình làm việc độc lập, đa dạng và phát triển năng lực.

36802330_1783919575010348_6131663579998322688_o

- Tư vấn, tham vấn tâm lý cá nhân và nhóm đồng cảnh (peer - counseling)

- Tư vấn điều chỉnh hợp lý: tư vấn và đánh giá mức độ khuyết tật và nhu cầu tiếp cận của người khuyết tật làm cơ sở tư vấn giải pháp điều chỉnh hợp lý cho doanh nghiệp, trường học, bệnh viện.

- Tư vấn viết và quản lý dự án nhận nguồn tài trợ quốc tế và địa phương

- Giám sát và đánh giá dự án (M&E): Hướng dẫn rà soát và đánh giá tiến độ trong việc đạt được các mục tiêu; xác định các vấn đề và hỗ trợ quá trình ra quyết định, điều chỉnh chiến lược và kế hoạch thực tế. Giám sát và đánh giá nhằm thiết kế các chương trình hiệu quả hơn và để đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ.

DRD VietNam


Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Đăng ký nhận tin từ DRD


Đăng ký

Go to top