Search

Vie

Eng

STT Họ tên Chức vụ Xem chi tiết
1 Lưu Thị Ánh Loan Nguyên Phó giám đốc quản lý chung (Quyền Giám đốc) Xem chi tiết
2 Lương Thị Quỳnh Lan Nguyên Phó giám đốc quản lý các dự án Xem chi tiết
3 Lê Hữu Thương Nguyên điều phối dự án Việc Làm Xem chi tiết
4 Liêu Thị Ngọc Hiếu Nguyên Điều phối dự án Sống Độc Lập Xem chi tiết
5 Đồng Lê Quỳnh Hương Nguyên quản lý hội quán Xem chi tiết
6 Lưu Võ Ngọc Minh Nguyên quản lý truyền thông và gây quỹ Xem chi tiết
7 Nguyễn Thị Kim Anh Nguyên nhân viên dự án Xem chi tiết
8 Huỳnh Ngọc Bích Nguyên đIều phối dự án Việc Làm Xem chi tiết
9 Nguyễn Diễm Thương Thương Nguyên nhân viên truyền thông Xem chi tiết
10 Trần Thị Nga Nguyên nhân viên kế toán Xem chi tiết
11 Huỳnh Kim Phụng Nguyên nhân viên truyền thông Xem chi tiết
12 Phan Thị Rát Nguyên nhân viên dự án Xem chi tiết
13 Lê Thị Mỹ Hương Nguyên tình nguyện viên Xem chi tiết
14 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nguyên nhân viên dự án Xem chi tiết
15 Nguyễn Thị Tường Oanh Nguyên kế toán trưởng Xem chi tiết
16 Nguyễn Thị Tú Quyên Nguyên nhân viên dự án Xem chi tiết
17 Nguyễn Ngọc thùy Hương Nguyên nhân viên kế toán Xem chi tiết
18 Nguyễn Thị Minh Oanh Nguyên nhân viên hành chính Xem chi tiết
19 Lê Quỳnh Huệ Nguyên đIều phối dự án nâng cao năng lực Xem chi tiết
20 Từ Mãnh Kỳ Nguyên nhân viên truyền thông Xem chi tiết
21 Nguyễn Võ Thanh Phương Nguyên trợ lý dự án Xem chi tiết
22 Lê Thị Diễm Kiều Nguyên nhân viên dự án Xem chi tiết
23 Hồ Thị Ngọc Thanh Nguyên nhân viên hội quán Xem chi tiết
24 Nguyễn Mạnh Thắng Nguyên nhân viên dự án Xem chi tiết
25 Nguyễn Thụy Diễm Hương Nguyên Điều phối học bổng Đồng hành Xem chi tiết
26 Dương Phương Hạnh Nguyên Phụ trách lĩnh vực khiểm thính Xem chi tiết
27 Caroline Mayger Nguyên tình nguyện viên VSO từ 06/2009 đến 5/2011 Xem chi tiết
28 Nguyễn Khánh Vân Nguyên Tình nguyện viên Xem chi tiết
29 Lê Thị Xuân Huy Nguyên nhân viên IT Xem chi tiết
30 Võ Thị Bích Thu Nguyên Quản lý hành chánh văn phòng Xem chi tiết
31 Christiane Marie Jeanne TRINQUES- MERZ Nguyên Tình nguyện viên Xem chi tiết
32 Trần Thị Thanh Hương Nguyên Quản lý dự án Xem chi tiết
33 Nguyễn Dũng Hùng Anh Nguyên nhân viên IT Xem chi tiết
34 Trần Thị Thu Nga Nguyên Tình nguyện viên Xem chi tiết
35 Thái Thảo Vân Nguyên Tình nguyện viên Xem chi tiết
36 Trần Phương Quỳnh Nguyên Tình nguyện viên Xem chi tiết
37 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên quản lý hội quán Xem chi tiết
38 Peter Gammie Nguyên Tình nguyện viên AusAid Xem chi tiết
39 Nguyễn Tân Triều Nguyên Tình nguyện viên Xem chi tiết
40 Nguyễn Thị Mai Nguyên Nhân viên văn phòng Xem chi tiết
Go to top