Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Hướng dẫn truy cập

Giao diện tiếp cận

Ủng hộ

Kênh youtube của DRD Việt nam

Trang Facebook của DRD Việt nam

English

DRD

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Trở lại

Đăng nhập

Đăng ký

Lịch hoạt động

Change Background and color

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Loại đóng góp PT thanh toán Số tiền Loại tiền Ngày đóng góp Hỗ trợ hoạt động
Australia Alumni Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 64.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Anh Vương Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Công ty Cổ Phần VNG Công ty CP VNG ủng hộ học bổng Người Bạn Đồng Hành thông qua đối ứng đêm nhạc Cho Đời Chút Ơn. Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 300.000.000 VNĐ 01-11-2018 Học Bổng
Tuấn Ngọc (Quay phim) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 18-10-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Hồng Nga Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Lâm Minh Trang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Hường- Nhà thuốc 27, Q4 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đàm Lê Tuyết Nhung Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quán Ann Café Quận 7 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Hường Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Quỳnh Thị Thu Vân Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Phương Thảo Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Sơn (Nhóm bạn Long Thành- Đồng Nai) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Bích Ảnh (nhóm bạn Long Thành) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Kim Lang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 11.630.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cụ Lê Leo (Chicago) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 23.260.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Chính - Thuần (Australia) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.393.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Võ Văn Thuận (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Trương Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đỗ Ngọc Luyến (Quỹ Học bổng Hy Vọng) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Như Lịch Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hải Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Quốc Bảo+ Ông Trần Đình Thành (ĐH FPT) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Huỳnh Huệ Liên Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Đặng Văn Đức Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Trần Thị Đằng Loan Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đồng Thị Mộng Tuyền và Ông Lê Minh Trí (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 28.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Mỹ Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Nhóm Bảo Phạm (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 150.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 15.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Công ty Địa ốc Thành phố Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân đại diện nhóm Spread Your Love - SYL ủng hộ dự án đáp đền tiếp nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Yumiko Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quỹ Tâm Nguyện Việt Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 65.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 26-06-2018 Học Bổng
Cô Nguyễn Thị Chi Lang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 06-06-2018 Học Bổng
Professor Neal A. NewField and Professor Susan A. Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 18-05-2018 Học Bổng
Angie Tran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.300.000 VNĐ 15-05-2018 Học Bổng
Thanh An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 14-05-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ tháng 4&5 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 02-05-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ tháng 2&3 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 12-03-2018 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 16-01-2018 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.050 AUD 10-01-2018 Học Bổng
Anh chị Bích - Hường Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000 AUD 18-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Ủng hộ học bổng tháng 11&12 năm 2017 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 04-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-10-2017 Học Bổng
Anh chị "Minh - Hằng" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 16-10-2017 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.100 AUD 09-10-2017 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 27-09-2017 Học Bổng
Cô Yumiko Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-09-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-07-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-06-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 19-04-2017 Học Bổng
Angie Ngọc Trần Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-07-2016 Học Bổng
Bác sĩ Thiện Ủng hộ xe lăn điện cho 1 bạn sinh viên khuyết tật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000 AUD 21-04-2016 Học Bổng
Chị Nga Virginia, Hoa Kỳ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-02-2016 Học Bổng
Công ty TNHH Hệ thống Glandore Vietnam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 02-02-2016 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 27-01-2016 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-02-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-01-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-12-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-11-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-10-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-09-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-07-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-06-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 11-06-2013 Học Bổng
Mạnh Thường Quân không tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.245 USD 31-05-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-05-2013 Học Bổng
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 03-05-2013 Học Bổng
Giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 24-04-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-04-2013 Học Bổng
Phủ sóng yêu thương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 52.905.000 VNĐ 31-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Long, Cô Sáu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Lâm Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Vợ chồng ông bà Diệp Thiện Tánh và Nguyễn Thị Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 26-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2013 Học Bổng
Việt kiều Úc dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 01-03-2013 Học Bổng
Luật sư Lương Thái Anh Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 01-02-2013 Học Bổng
Ô tô Toàn Cầu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 13-12-2012 Học Bổng
Cô Lê Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-11-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 15-11-2012 Học Bổng
Trần Trọng Văn, anh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 15-11-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tình Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Nguyễn Bá Công Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
MTQ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 14-09-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Diệu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Một người dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Hương Cty Vinca Media Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
BS Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuệ An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Duy Anh và Trần Trọng Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 650.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 14-02-2012 Học Bổng
2 bạn Sinh viên Đại Học kinh tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-02-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 16-12-2011 Học Bổng
Ca sĩ Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 03-12-2011 Học Bổng
Cty INVESTCO Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Nguyên Văn Xương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia đình BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 05-10-2011 Học Bổng
Cô Yến và Gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 03-10-2011 Học Bổng
Phạm Thị Ngọc Yến, Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 12.000.000 VNĐ 28-09-2011 Học Bổng
Gia đình Minh Vân- Minh Đức Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 23-09-2011 Học Bổng
Mai Thị Thanh Vân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 27-05-2011 Học Bổng
Nguyễn Thu Trang tổ chức Warlegacies Project Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 27-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc FPT Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 11.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 04-04-2011 Học Bổng
Cô Yến và gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 28-03-2011 Học Bổng
Phạm Ngọc Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 22-03-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Mai Tiểu bang Virginia, USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 14-03-2011 Học Bổng
Cty TNHH Tâm An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-03-2011 Học Bổng
Gia đình em Phương Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Học sinh lớp 8A7 trường Trần Đại Nghĩa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Bác sỹ Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 28-01-2011 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Trường Đại học EWHA - Hàn Quốc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Văn - Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-12-2010 Học Bổng
Tổ chức từ thiện CUICUI Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 14.000.000 VNĐ 29-11-2010 Học Bổng
Đỗ Hồng Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-10-2010 Học Bổng
cô Thái Thị Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-10-2010 Học Bổng
Bùi Tiểu Binh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 19-09-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-08-2010 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 12-08-2010 Học Bổng
Cô Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 10-08-2010 Học Bổng
Gia Đình Cô Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 02-08-2010 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 29-07-2010 Học Bổng
Kim Yến & Thành Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 24.000.000 VNĐ 27-07-2010 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 08-06-2010 Học Bổng
Cô Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Hoàng Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 15-05-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-05-2010 Học Bổng
Caroline Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mỹ Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 22-04-2010 Học Bổng
Nguyễn Mỹ Hồng Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Cần Thị Côn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Anoa Dussol Perran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 26-03-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 25-03-2010 Học Bổng
Chị Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 27-01-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-01-2010 Học Bổng
Đỗ Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 15-01-2010 Học Bổng
Đặng Thị Hồng Nga / Phạm Thị Ngọc Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 14-01-2010 Học Bổng
Hoàng Châu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 11-01-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Vân / Minh Đức Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 06-01-2010 Học Bổng
Lương Hiệp Thuận Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 02-01-2010 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-12-2009 Học Bổng
Lidia Rozdilsky Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-12-2009 Học Bổng
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 15.990.000 VNĐ 14-12-2009 Học Bổng
Võ T. Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 27-11-2009 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 24-11-2009 Học Bổng
Veronica Reatare Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-11-2009 Học Bổng
Bùi Lam Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2009 Học Bổng
Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Ca sĩ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Trần Bá Thiện Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Christiane Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.982.090 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 22-09-2009 Học Bổng
Chị Mỹ Hương - Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 18-09-2009 Học Bổng
Penny & John Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 16-09-2009 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 75.000.000 VNĐ 23-07-2009 Học Bổng
Bs Phan Vương Huy Đổng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 10-07-2009 Học Bổng
American Council of learned Society Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 35.500.000 VNĐ 09-06-2009 Học Bổng
Christiane & D.Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.940.000 VNĐ 29-05-2009 Học Bổng
Lưu Minh Phước Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.900.000 VNĐ 21-05-2009 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-05-2009 Học Bổng
Lương T. Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 26-03-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thúy Vi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-02-2009 Học Bổng
Thầy Nguyễn Văn Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2009 Học Bổng
Câu chuyện ước mơ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 09-02-2009 Học Bổng
CLB Phụ Nữ và hoạt động QT Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 12-01-2009 Học Bổng
Nhóm Việt Mới Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH TV DT Tầm nhìn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 17.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Không tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Phạm Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương GV tiếng Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
C. Mỹ Hương & C. Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
PGS TS Nguyễn Hoài Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 30-12-2008 Học Bổng
Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 25.600.000 VNĐ 13-10-2008 Học Bổng
Gia đình Hoàng Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Công ty XLTM Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Gia đình anh Quân Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 2.400.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-10-2008 Học Bổng
Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.200.000 VNĐ 30-09-2008 Học Bổng
Gia đình Hoài Phương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 10-09-2008 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 03-09-2008 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Cơ Sở May Hồng Phú Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 4.000.000 VNĐ 15-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 13-08-2008 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-08-2008 Học Bổng
Gia đình chị Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Jenn Thorkeson Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 80.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Ruby NTN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nguyễn T.Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 14-07-2008 Học Bổng
Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 09-07-2008 Học Bổng
Công ty thép Pomina Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 19-06-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 18-06-2008 Học Bổng
Công Ty Phân Bón Thiên Sinh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Cô Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 30-05-2008 Học Bổng
TS. Thái T. Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-05-2008 Học Bổng
Võ Thị Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-04-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Hòa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Gia đình Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-04-2008 Học Bổng
Hạnh Dung IFP Alumi VietNam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 3.000.000 VNĐ 31-03-2008 Học Bổng
Vũ Minh Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 28-03-2008 Học Bổng
Trần Triều Năng Lực Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Hoàng Phương Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 19-03-2008 Học Bổng
Rose Marino Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.855.952 VNĐ 21-02-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-02-2008 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-02-2008 Học Bổng
GS. Glen W. White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.600.000 VNĐ 08-08-2007 Học Bổng
Họ tên / Cơ quan Số tiền Loại tiền Ngày đóng góp Hỗ trợ hoạt động
Australia Alumni 64.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Anh Vương Châu 5.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Công ty Cổ Phần VNG 300.000.000 VNĐ 01-11-2018 Học Bổng
Tuấn Ngọc (Quay phim) 500.000 VNĐ 18-10-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Hồng Nga 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Lâm Minh Trang 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Hường- Nhà thuốc 27, Q4 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đàm Lê Tuyết Nhung 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quán Ann Café Quận 7 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Hường 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Quỳnh Thị Thu Vân 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Phương Thảo 1.500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Sơn (Nhóm bạn Long Thành- Đồng Nai) 4.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Bích Ảnh (nhóm bạn Long Thành) 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Kim Lang 11.630.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cụ Lê Leo (Chicago) 23.260.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Chính - Thuần (Australia) 8.393.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Thanh Tùng 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Võ Văn Thuận (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Trương Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đỗ Ngọc Luyến (Quỹ Học bổng Hy Vọng) 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Như Lịch 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hải 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Quốc Bảo+ Ông Trần Đình Thành (ĐH FPT) 2.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Huỳnh Huệ Liên 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Đặng Văn Đức 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Trần Thị Đằng Loan 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đồng Thị Mộng Tuyền và Ông Lê Minh Trí (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) 28.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Mỹ Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Nhóm Bảo Phạm (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) 150.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 15.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Công ty Địa ốc Thành phố 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Yumiko 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quỹ Tâm Nguyện Việt 65.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 26-06-2018 Học Bổng
Cô Nguyễn Thị Chi Lang 5.000.000 VNĐ 06-06-2018 Học Bổng
Professor Neal A. NewField and Professor Susan A. Newfield 200 USD 18-05-2018 Học Bổng
Angie Tran 2.300.000 VNĐ 15-05-2018 Học Bổng
Thanh An 200 USD 14-05-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng 2.000.000 VNĐ 02-05-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng 2.000.000 VNĐ 12-03-2018 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 16-01-2018 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen 1.050 AUD 10-01-2018 Học Bổng
Anh chị Bích - Hường 2.000 AUD 18-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng 2.000.000 VNĐ 04-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 27-10-2017 Học Bổng
Anh chị "Minh - Hằng" 200 AUD 16-10-2017 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen 1.100 AUD 09-10-2017 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 27-09-2017 Học Bổng
Cô Yumiko 10.000.000 VNĐ 06-09-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 05-07-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 05-06-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 19-04-2017 Học Bổng
Angie Ngọc Trần 100 USD 15-07-2016 Học Bổng
Bác sĩ Thiện 6.000 AUD 21-04-2016 Học Bổng
Chị Nga 200 USD 17-02-2016 Học Bổng
Công ty TNHH Hệ thống Glandore Vietnam 10.000.000 VNĐ 02-02-2016 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương 500.000 VNĐ 27-01-2016 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-03-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-02-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-01-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-12-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-11-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-10-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-09-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-08-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-07-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-06-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 450.000 VNĐ 11-06-2013 Học Bổng
Mạnh Thường Quân không tên 2.245 USD 31-05-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-05-2013 Học Bổng
Việt Kiều Canada 300 CAD 03-05-2013 Học Bổng
Giấu tên 1.000.000 VNĐ 26-04-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 450.000 VNĐ 24-04-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-04-2013 Học Bổng
Phủ sóng yêu thương 52.905.000 VNĐ 31-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Long, Cô Sáu 3.200.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Lâm Thanh Thủy 1.000.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Vợ chồng ông bà Diệp Thiện Tánh và Nguyễn Thị Hoa 3.000.000 VNĐ 26-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-03-2013 Học Bổng
Việt kiều Úc dấu tên 300 CAD 01-03-2013 Học Bổng
Luật sư Lương Thái Anh 500.000 VNĐ 01-02-2013 Học Bổng
Ô tô Toàn Cầu 5.000.000 VNĐ 13-12-2012 Học Bổng
Cô Lê Thiên Hương 1.000.000 VNĐ 22-11-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân dấu tên 300 CAD 15-11-2012 Học Bổng
Trần Trọng Văn, anh Duy 3.200.000 VNĐ 15-11-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tình 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Nguyễn Bá Công 4.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
MTQ 300 CAD 14-09-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Diệu Hiền 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Một người dấu tên 300 CAD 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Hương 5.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
BS Hoài Nam 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Minh 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuệ An 1.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Duy Anh và Trần Trọng Văn 650.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Bích Ngân 1.000.000 VNĐ 14-02-2012 Học Bổng
2 bạn Sinh viên Đại Học kinh tế 1.000.000 VNĐ 13-02-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân 4.000.000 VNĐ 16-12-2011 Học Bổng
Ca sĩ Bích Hồng 2.000.000 VNĐ 03-12-2011 Học Bổng
Cty INVESTCO 9.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Phan Thị Ngân 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Nguyên Văn Xương 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Khánh Dư 12.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia đình BS. Hoài Nam 12.000.000 VNĐ 12-10-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân 2.000.000 VNĐ 05-10-2011 Học Bổng
Cô Yến và Gia đình 10.000.000 VNĐ 03-10-2011 Học Bổng
Phạm Thị Ngọc Yến, Đặng Hồng Nga 12.000.000 VNĐ 28-09-2011 Học Bổng
Gia đình Minh Vân- Minh Đức 6.000.000 VNĐ 23-09-2011 Học Bổng
Mai Thị Thanh Vân 1.000.000 VNĐ 12-08-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân 2.000.000 VNĐ 27-05-2011 Học Bổng
Nguyễn Thu Trang 5.000.000 VNĐ 27-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc 200 USD 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Minh 11.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
BS. Hoài Nam 12.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân 2.000.000 VNĐ 04-04-2011 Học Bổng
Cô Yến và gia đình 6.000.000 VNĐ 28-03-2011 Học Bổng
Phạm Ngọc Châu 300.000 VNĐ 22-03-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Mai 500 USD 14-03-2011 Học Bổng
Cty TNHH Tâm An 10.000.000 VNĐ 11-03-2011 Học Bổng
Gia đình em Phương Thanh 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Học sinh lớp 8A7 trường Trần Đại Nghĩa 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Bác sỹ Khánh Dư 12.000.000 VNĐ 28-01-2011 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương 1.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Trường Đại học EWHA - Hàn Quốc 10.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Lưu Thị Ánh Loan 1.000.000 VNĐ 29-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Văn - Minh Đức 6.000.000 VNĐ 01-12-2010 Học Bổng
Tổ chức từ thiện CUICUI 14.000.000 VNĐ 29-11-2010 Học Bổng
Đỗ Hồng Thu 6.000.000 VNĐ 26-10-2010 Học Bổng
cô Thái Thị Ngọc Dư 2.000.000 VNĐ 21-10-2010 Học Bổng
Bùi Tiểu Binh 10.000.000 VNĐ 19-09-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng 1.000.000 VNĐ 24-08-2010 Học Bổng
Mã Văn Quang 3.000.000 VNĐ 12-08-2010 Học Bổng
Cô Lê Thị Mỹ Hương 4.000.000 VNĐ 10-08-2010 Học Bổng
Gia Đình Cô Yến 6.000.000 VNĐ 02-08-2010 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng 18.000.000 VNĐ 29-07-2010 Học Bổng
Kim Yến & Thành 24.000.000 VNĐ 27-07-2010 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh 6.000.000 VNĐ 08-06-2010 Học Bổng
Cô Tuyết Minh 7.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Hoàng Nam 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Khánh Dư 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương 6.000.000 VNĐ 15-05-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng 1.000.000 VNĐ 13-05-2010 Học Bổng
Caroline 500.000 VNĐ 10-05-2010 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 500.000 VNĐ 22-04-2010 Học Bổng
Nguyễn Mỹ Hồng Ngọc 500.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Cần Thị Côn 1.000.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Anoa Dussol Perran 500.000 VNĐ 26-03-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên 1.000.000 VNĐ 25-03-2010 Học Bổng
Chị Thu 1.500.000 VNĐ 27-01-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên 500.000 VNĐ 21-01-2010 Học Bổng
Đỗ Văn Quang 1.500.000 VNĐ 15-01-2010 Học Bổng
Đặng Thị Hồng Nga / Phạm Thị Ngọc Yến 12.000.000 VNĐ 14-01-2010 Học Bổng
Hoàng Châu Hiền 200 USD 11-01-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Vân / Minh Đức 6.000.000 VNĐ 06-01-2010 Học Bổng
Lương Hiệp Thuận 12.000.000 VNĐ 02-01-2010 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Yến 1.000.000 VNĐ 23-12-2009 Học Bổng
Lidia Rozdilsky 100 USD 22-12-2009 Học Bổng
Bán áo thun 15.990.000 VNĐ 14-12-2009 Học Bổng
Võ T. Bích Thu 6.000.000 VNĐ 27-11-2009 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh 7.000.000 VNĐ 24-11-2009 Học Bổng
Veronica Reatare 1.000.000 VNĐ 23-11-2009 Học Bổng
Bùi Lam Sơn 5.000.000 VNĐ 16-11-2009 Học Bổng
Lâm Sơn Hoàng 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Ca sĩ 1.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Trần Bá Thiện 200.000 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Christiane 9.982.090 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang 5.000.000 VNĐ 22-09-2009 Học Bổng
Chị Mỹ Hương - Nga 9.600.000 VNĐ 18-09-2009 Học Bổng
Penny & John 500.000 VNĐ 16-09-2009 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi 75.000.000 VNĐ 23-07-2009 Học Bổng
Bs Phan Vương Huy Đổng 12.000.000 VNĐ 10-07-2009 Học Bổng
American Council of learned Society 35.500.000 VNĐ 09-06-2009 Học Bổng
Christiane & D.Hương 1.940.000 VNĐ 29-05-2009 Học Bổng
Lưu Minh Phước 4.900.000 VNĐ 21-05-2009 Học Bổng
Clair Kingston 400.000 VNĐ 05-05-2009 Học Bổng
Lương T. Thanh Hương 400.000 VNĐ 26-03-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thúy Vi 1.000.000 VNĐ 18-02-2009 Học Bổng
Thầy Nguyễn Văn Minh 1.000.000 VNĐ 10-02-2009 Học Bổng
Câu chuyện ước mơ 3.000.000 VNĐ 09-02-2009 Học Bổng
CLB Phụ Nữ và hoạt động QT 6.000.000 VNĐ 12-01-2009 Học Bổng
Nhóm Việt Mới 8.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH TV DT Tầm nhìn 17.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy 7.200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Thanh Hương 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Không tên 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Phạm Thị Ngân 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trương Bạch Lan 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai 1.400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang 500.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu 12.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
C. Mỹ Hương & C. Nga 9.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
PGS TS Nguyễn Hoài Nam 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cô Bích Hồng 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang 1.500.000 VNĐ 30-12-2008 Học Bổng
Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn 25.600.000 VNĐ 13-10-2008 Học Bổng
Gia đình Hoàng Yến 6.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Công ty XLTM Hải Âu 12.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai 1.400.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Trương Bạch Lan 1.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Gia đình anh Quân 2.400.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức 6.000.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Tuyết Minh 18.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Cô Bích Hồng 2.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Thanh Hương 400.000 VNĐ 03-10-2008 Học Bổng
Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) 9.200.000 VNĐ 30-09-2008 Học Bổng
Gia đình Hoài Phương 6.000.000 VNĐ 10-09-2008 Học Bổng
Phan Thị Ngân 3.000.000 VNĐ 03-09-2008 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng 4.000.000 VNĐ 15-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên 300.000 VNĐ 13-08-2008 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne 3.000.000 VNĐ 11-08-2008 Học Bổng
Gia đình chị Đặng Hồng Nga 12.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Clair Kingston 400.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Jenn Thorkeson 80.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Ruby NTN 500.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nguyễn T.Nhật 100.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ 1.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên 200.000 VNĐ 14-07-2008 Học Bổng
Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội 6.000.000 VNĐ 09-07-2008 Học Bổng
Công ty thép Pomina 30.000.000 VNĐ 19-06-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương 200.000 VNĐ 18-06-2008 Học Bổng
Công Ty Phân Bón Thiên Sinh 4.000.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên 300.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Cô Thủy 800.000 VNĐ 30-05-2008 Học Bổng
TS. Thái T. Ngọc Dư 1.000.000 VNĐ 18-05-2008 Học Bổng
Võ Thị Bích Thu 1.500.000 VNĐ 10-05-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai 1.000.000 VNĐ 17-04-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Hòa 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Gia đình Lâm Sơn Hoàng 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền 400.000 VNĐ 04-04-2008 Học Bổng
Hạnh Dung 3.000.000 VNĐ 31-03-2008 Học Bổng
Vũ Minh Thư 3.000.000 VNĐ 28-03-2008 Học Bổng
Trần Triều Năng Lực 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Hoàng Phương Duy 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc 2.000.000 VNĐ 20-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi 2.000.000 VNĐ 19-03-2008 Học Bổng
Rose Marino 13.855.952 VNĐ 21-02-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên 300.000 VNĐ 05-02-2008 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương 400.000 VNĐ 03-02-2008 Học Bổng
GS. Glen W. White 1.600.000 VNĐ 08-08-2007 Học Bổng

Danh sách từ khóa tiếng Việt
Ảnh thành viên Bài viết Bài viết về DRD Bản đồ tiếp cận Bản tin Bạo hành Bệnh phong Các loại sách khác Các nhóm Chậm phát triển Chất độc da cam Chia sẻ Chính sách Chương trình xã hội CLB sách CLB Tìm việc Công nghệ thông tin Công tác xã hội Công trình công cộng dđ viết về DRD Diễn đàn DRD DRD DRD người bạn đồng hành DRD phim ảnh DRD và các hoạt động DRD và CLB sách DRD và hội thảo DRD và phát triển mạng lưới DRD và tập huấn DRD và việc làm DRD và ý kiến thắc mắc Dự án AP Giải thưởng Giải trí Giáo dục Giao lưu Giới thiệu sản phẩm Gửi người tôi yêu Gương điển hình Hỗ trợ Hoàng Yến Hoạt động Học bổng và tài trợ Học nghề và hướng nghiệp Học ngoại ngữ Hội chứng down Hội chứng hunter Hỏi đáp Hội quán Hội quán Đời Rất Đẹp Hội thảo Hướng dẫn sử dụng diễn đàn Khiếm thị Khiếm thính Khoa học kĩ thuật Kỹ năng Kỹ năng sống Kỹ năng xã hội Lời hay ý đẹp Luật Luật cho người khuyết tật Mạnh thường quân Mối quan tâm Một thế giới cho tất cả MyFuture Nghệ thuật sống Nghệ thuật Nghiên cứu Người khuyết tật Người lùn Nhận thức Những bài viết cũ Phân biệt đối xử Phát triển cộng đồng Phòng ngừa Phụ nữ khuyết tật Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Quyền Rối loạn thần kinh chức năng Sách nói Sản phẩm của người khuyết tật Sáng tác Sinh viên khuyết tật Sống đẹp Sống độc lập Sức khỏe Sức khỏe tâm thần Tài trợ Tâm lý Tản văn tùy bút Tạp chí Tập huấn Thể thao Thơ Thông tin Thư viện trực tuyến Thủy Tiên Tiếp cận Tin quốc tế Tin việc làm Tình nguyện viên Tình yêu, Hôn nhân, Gia đình Trẻ khuyết tật Truyện ngắn Truyện sưu tầm Tự kỷ Tự lực Từ thiện Văn bản và pháp luật Vận động và biện hộ Vận động viên khuyết tật Việc làm Xe ba bánh Xe lăn Xương thủy tinh Thủ tục - Pháp lý Nghị định 49 Nghị định 61 Thừa kế tài sản Chế độ Thai sản Nghị định 116 Luật Giao thông Trợ cấp thất nghiệp Lao động Trợ cấp xã hội Đi nước ngoài Chăm sóc - Bảo vệ Nghị định 54 Kinh doanh Hưu trí Hôn nhân gia đình Thủ tục Khám chữa bệnh Trợ cấp giáo dục Thuế Thu nhập cá nhân Nghị định 43 Du học Bảo hiểm y tế Nghị Định 108 CLB Phụ Nữ CLB Nhiếp Ảnh Học qua phim Tham vấn /tư vấn D.Map Tạo điều kiện thích hợp Bình đẳng và hoà nhập Giới Bạo hành Gây quỹ Vận động nguồn lực cộng đồng Xe buýt tiếp cận
Danh sách từ khóa tiếng anh
Members' photos DRD old forum articles Articles about DRD Accessibility Map Newsletter Abuse Leprocy Các loại sách khác Groups People with intellectual disabilities Dioxin Sharing Government's Policy Social programmes Book club Job Seeker Club IT Social work Public construction Articles about DRD Forum DRD DRD scholarship DRD video clips DRD activities DRD Book Club DRD workshops DRD and net-working development DRD training DRD Employment Services Commentaries AP project Awards Entertainment Education Making Friends Marketing For the one I love Portraits Supports Hoang Yen Activities Scholarships Grants Vocational orientation and training Foreign language study Down syndrome Hunter Syndrome Question and Answer Club house Clubhouse Workshops Forum guidance Visual impairment Hearing impairment Science Technology Skills Life skill Scocial Skills Sayings Law Law on PWDs Mạnh thường quân Interests OneWorldForAll MyFuture Nghệ Thuật Sống Arts Research Person with a disability Dwarf Awareness DRD old forum articles Discrimination Community Development Preventative Woman with a disability Community-based Rehabilitation CBR Rights Rối lọan thần kinh chức năng Audiobook Products made by PWDs Writing Students with disabilities Educational story Independent living Health Mental health Grant Psychology Short story Megazine Training Sport Poetry Information Elibrary Thuy Tien Accessibility International News Employment news Volunteer Love, marriage, life Children with disabilities Short story Stories Autism Self help Charity Laws Policy Advocacy Athlete with a disability Employment 3-wheeled motorbike Wheel chair Crystal bone D.Map

Đăng nhập

 Quên mật khẩu ?  Quên tên đăng nhập ?

Quên mật khẩu ?

Vui lòng điền địa chỉ email bạn đã đăng ký. Một mật khẩu mới sẽ được gửi vào mail của bạn. Sau đó bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình trên website.

Quên tên đăng nhập ?

Vui lòng điền địa chỉ email bạn đã đăng ký. Tên đăng nhập sẽ được gửi vào mail của bạn.

Đăng ký

Gửi câu hỏi

 • AP
 • amcham vietnam
 • The Atlantic Philantropies
 • Irish Aid
 • Nippon
 • Invesco
 • HumanCare
 • Koica
 • Ableforum
 • Khuyết tật
 • Australia Goverment
 • Vusta
 • Logo PAVietNam
 • Học vien EQVN
 • logo tổ chức USAID
 • Quỹ ICRC MoveAbility

 

Đăng ký nhận bản tin