Đăng ký nhận bản tin

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Hướng dẫn truy cập

Giao diện tiếp cận

Ủng hộ

Kênh youtube

Trang Facebook

English

DRD

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Đăng nhập

Đăng ký

Danh mục

Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Youtube TV

1forchange

Đóng góp

Hội quán đời rất đẹp

Hợp tác

Học bổng

Tin tức

Việc làm

Chính sách và pháp luật

Dmap

Dlaw

Banner giới thiệu

Banner lĩnh vực hoạt động

Banner tin tức

Banner chính sách và pháp luật

Banner Dmap

Banner Dlaw

Banner hợp tác

Banner đóng góp

Giới Thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Hội quán đời rất đẹp

Tin tức

Thư viện

Chính sách và pháp luật

DMap

1 for change

Danh sách ủng hộ

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
VPLS Trương Thị Hoà Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 23-12-2019 Học Bổng
Chị Tutu Trần Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500 AUD 12-12-2019 Hoạt động DRD
Cô Hương và chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 07-11-2019 Chiến dịch 1forchange
Anh Long và Chị Tú Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 19-07-2019 Hoạt động DRD
Fortitude Educational Foundation Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 117.075.000 VNĐ 12-06-2019 Hoạt động DRD
Australia Alumni Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 64.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Anh Vương Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn làm chân tay giả. Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000.000 VNĐ 09-04-2019 Dụng cụ hỗ trợ
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 620.000 VNĐ 25-03-2019 Chiến dịch 1forchange
Cô Tâm Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-02-2019 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Long và Tú (Sidney) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy và chị Việt Ly Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Hồng (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Linh (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Trang (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Huấn (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Bích (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Thu (Nhóm The Glen) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Ngô Gia Trung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Tiến sĩ Trần Bắc Hải Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Công ty Cổ Phần VNG Công ty CP VNG ủng hộ học bổng Người Bạn Đồng Hành thông qua đối ứng đêm nhạc Cho Đời Chút Ơn. Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 300.000.000 VNĐ 01-11-2018 Học Bổng
Cô Hương & Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 27-10-2018 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 27-10-2018 Chiến dịch 1forchange
Tuấn Ngọc (Quay phim) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 18-10-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Hồng Nga Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Lâm Minh Trang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Hường- Nhà thuốc 27, Q4 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đàm Lê Tuyết Nhung Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quán Ann Café Quận 7 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Hường Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Quỳnh Thị Thu Vân Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Phương Thảo Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Sơn (Nhóm bạn Long Thành- Đồng Nai) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Bích Ảnh (nhóm bạn Long Thành) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Kim Lang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 11.630.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cụ Lê Leo (Chicago) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 23.260.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Chính - Thuần (Australia) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.393.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Võ Văn Thuận (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Trương Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đỗ Ngọc Luyến (Quỹ Học bổng Hy Vọng) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Như Lịch Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hải Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Quốc Bảo+ Ông Trần Đình Thành (ĐH FPT) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Huỳnh Huệ Liên Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Đặng Văn Đức Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Trần Thị Đằng Loan Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đồng Thị Mộng Tuyền và Ông Lê Minh Trí (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 28.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Mỹ Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Nhóm Bảo Phạm (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 150.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 15.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Công ty Địa ốc Thành phố Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân đại diện nhóm Spread Your Love - SYL ủng hộ dự án đáp đền tiếp nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Yumiko Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quỹ Tâm Nguyện Việt Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 65.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 26-06-2018 Học Bổng
Cô Nguyễn Thị Chi Lang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 06-06-2018 Học Bổng
Professor Neal A. NewField and Professor Susan A. Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 18-05-2018 Học Bổng
Angie Tran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.300.000 VNĐ 15-05-2018 Học Bổng
Việt Ly Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 14-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Thanh An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 14-05-2018 Học Bổng
Cô Hương & Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 08-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ tháng 4&5 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 02-05-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ tháng 2&3 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 12-03-2018 Học Bổng
Chị Lan Holly Name Church Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 04-02-2018 Hoạt động DRD
Ca đoàn Kito Vua (Úc) nhà thờ Holly Name Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.550 AUD 29-01-2018 Hoạt động DRD
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 16-01-2018 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.050 AUD 10-01-2018 Học Bổng
Anh chị Bích - Hường Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000 AUD 18-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Ủng hộ học bổng tháng 11&12 năm 2017 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 04-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-10-2017 Học Bổng
Anh chị "Minh - Hằng" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 16-10-2017 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.100 AUD 09-10-2017 Học Bổng
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ từ tháng 4 đến tháng 10/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 03-10-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 27-09-2017 Học Bổng
Cô Yumiko Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-09-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-07-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Về đâu mái tóc người thương" ngày 25/6/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 4.400.000 VNĐ 25-06-2017 Xe 3 bánh
Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 25-06-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-06-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 20/5/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 6.300.000 VNĐ 20-05-2017 Xe 3 bánh
Cô Hương và Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 180.000 VNĐ 21-04-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 19-04-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 18/4/2017 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 18-04-2017 Xe 3 bánh
Trung tâm LIN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 24-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 285.000 VNĐ 17-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 684.000 VNĐ 13-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 366.000 VNĐ 22-12-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Hải Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
chị Tuyết Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị TL Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuỷ Tiên (AVWA) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tín Bình   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Thống Thiên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Nguyệt   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Hy Tuyết   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Trâm   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Thịnh Hạnh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thúy Lan   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Nguyên Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Trường Ngô Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Đông Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Nguyễn Hà   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Quý Triều Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Loan, Ngọc, Tuyết Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Bích Trinh và anh chị Minh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Thanh Thủy, Liên Hương, Quế và Thúy   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Bảo Trâm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
gia đình anh chị Phiệt Trang Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Báu Nhi Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Khánh Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Liên Hậu Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Xuân Xuyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Hà Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Không tên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn 4 người Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác Thảo - mẹ chị Hạnh, nhà hàng Lá Lốt Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Thầy Lê Quy Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Mắm Nhĩ Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 310 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Thủy Tiên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 20 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thi và Thư   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Lê Nguyễn và Tim Hurst Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình Bác Hân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Dũng Duyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Cang Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình chị Trần Diễm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Trứ Xuân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Em Quý (sinh viên) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tuấn Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Phong Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 220 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Ngọc Cách Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 28-10-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 12-09-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 20 USD 08-08-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn Ủng hộ tháng 5 và 6 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 310.000 VNĐ 27-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Khắc Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 22-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Angie Ngọc Trần Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-07-2016 Học Bổng
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 20 USD 11-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 24-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm thiện nguyện KITEs Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.262.000 VNĐ 09-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 720.000 VNĐ 03-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ tháng 4/2016 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 25-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện Ủng hộ xe lăn điện cho 1 bạn sinh viên khuyết tật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000 AUD 21-04-2016 Học Bổng
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hướng và Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 07-03-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 1 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 18-02-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Nga Virginia, Hoa Kỳ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-02-2016 Học Bổng
Công ty TNHH Hệ thống Glandore Vietnam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 02-02-2016 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 27-01-2016 Học Bổng
Ngô Gia Trung Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Nam Bình Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Thụy sỹ Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 31-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Châu và các bạn Eximbank Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 18-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Phạm Mạnh Hùng Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Linh Shop hoa "Điều Ngọt Ngào Nhất" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.250.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh CHâu Phó Giám Đốc Eximbank Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2 SGD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5 AUD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10 EUR 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh Thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 74 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Đóng góp của khách tham dự sự kiện Không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.582.500 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 3 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 896.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 2 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 1 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.628.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương Thảo và các bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Đỗ Thị Thanh Hà Viện trưởng viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội - Ban Tuyên giáo Trung Ương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trần Trịnh Hằng Nhóm Youth Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
BS Tuyết Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Tú Hàng lưu niệm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trương Thanh Quốc Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Huệ Liên Câu lạc bộ doanh nghiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuận Cơ sở Thiện Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Nhung Nhóm hát Nối Vòng Tay Lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Minh Cầm Lãnh sự quán Pháp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thị Phượng Bạn của Tú Quyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm dự án Sinh viên khuyết tật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
CLB Phụ Nữ Khuyết Tật Ủng hộ từ việc bán hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 615.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Đức Đại Dương Quầy vẽ chân dung Chibi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 630.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 360.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 30-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Content Anpha - Freelancer Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 27-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 31-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Ivan Khánh freelancer Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Hồ Huy Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 30-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Đặng Hữu Nguyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Bùi Thị Lệ Cựu sinh viên ĐH Sư Phạm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Thảo Ủng hộ chiến dịch 1forchange 5,000,000 VNĐ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương Ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Mỹ Hằng Giám đốc thẫm mỹ viện MIMI Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 01-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 140.000 VNĐ 31-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Bế Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc Những đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Tánh Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc những đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Dũng Ủng hộ đêm nhạc Những Đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 09-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 140.000 VNĐ 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu và những người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.100 AUD 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 09-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Uyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Thủy, anh Hoàng Phương và các thân hữu Sidney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Đoàn MBA của đại học Loyola, Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 23.200.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Chú Sơn và cô Hương (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Nhã Vy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Triết Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Tiên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 30.000 VNĐ 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh chị L-T (Melbuorne) Anh chị L-T (Melbuorne) trong ca đoàn Chị Tiên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 5-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 30-05-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 4-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 30-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Tuệ Hạo (Thiền Viện Trúc Lâm Phúc Đức) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà. Nguyễn Yến Tuyết Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp diễn ra ở Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Dũng (Tiệm gà 99 Auburn) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bán DVD đêm nhạc Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.530 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Khán giả ủng hộ Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.005 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Hội Thủ Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tuấn Linh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Lâm Xuân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thúy Nguyễn Ủng hộ Đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.228 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà An Lê - Mai Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 70 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Trần Văn Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Đức - Oanh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Tôn Nữ Như Nguyện - Cát Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thư - Dũng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Hà Đặng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Thanh Thuy Ca sỹ trong chương trình đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Quỳnh Xuân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà Liêng Quỳnh Giao Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tô Kim Ngọc Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Victor Quang Huỳnh Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hiển Trần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Tâm TRần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hà Công Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Diệp Nguyễn Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Phạm Văn Thông Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Liêu Thị Ngọc Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Minh Thư Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Quốc Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Long Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cổ Thị Thu Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Nguyễn Hữu Dũng - Võ Thị Kiều Vân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2 USD 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Diễm Thương Thương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Thục ECP, Anh Chị Đông - Thúy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
JOHN RUGGIER Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 GBP 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Phi Bửu và Tennis Club of Heidelberg Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 02-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Hà Hùng Hải Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 04-02-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 100 AUD 07-01-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Huy Tôn Hoa Sen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-12-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-11-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 02-10-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy (Tôn Hoa Sen) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp MBA Trường ĐH Nam Columbia Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.650.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-09-2014 Chiến dịch 1forchange
VOV College II Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.488.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Tập thể sinh viên và giáo viên) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 988.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Cô Dương Thị Thanh Thủy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.988.365 VNĐ 04-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Một khách người Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10 USD 03-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 320.000 VNĐ 12-08-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp EE-DRD ủng hộ 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 24-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm hát DRD ủng hộ 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Chú Chung và Cô Mỵ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mẹ em Thịnh nhóm My Future Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
UB Hội Liên Hiệp Thanh Niên Quận 10 Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 24-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Ngưng Hương Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Đông Kinh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Deakin Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 475 USD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Thu Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Hưng Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Hà Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 422.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân ủng hộ đêm nhạc Tạ Ơn Đời Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Minh Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 21 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh John Nhật Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Trần Văn Trung Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Ủng hộ 1forchange đêm nhạc 13/6/2014 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 13-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Phương Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 04-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Quỳnh Trang, Hoàng Long, Quý Vinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-05-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500.000 VNĐ 11-04-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
The students and staff - 2013 Vietnam Study Tour - The School of Health and Social Development, Deakin University Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 375 USD 18-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Photovoice Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.915.000 VNĐ 13-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2014 Học Bổng
Mạnh thường quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 26-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Tiền ủng hộ thông qua việc mua áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 25-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 22-02-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-02-2014 Học Bổng
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-01-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Thường Quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Hàn QUốc Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-01-2014 Học Bổng
Tiền ủng hộ thông qua việc mua 2 áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 10-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Phương Dung,Hoàng Long, Q.Trọng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Thầy Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác Sĩ Kiều Phương Đà Nẵng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phượng Nha Trang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Gò Vấp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hữu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Khanh Và Anh Tiến Đóng góp 100 USD ngày 23/12/2013 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 23-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Chị Phượng Nha Trang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 16-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-12-2013 Học Bổng
FoxyRumba Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 09-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sỹ Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
3 bạn Chí, Long , Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.850.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Phạm Quốc Cận Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Deakin University Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 20-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-11-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-10-2013 Học Bổng
Irish Aids Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000 EUR 26-09-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-09-2013 Học Bổng
Nguyễn Đức Kinh Khoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 29-08-2013 Chiến dịch 1forchange
C.Hạnh, A.Hữu, C.Oanh, C.Nhung, C.Đạo, C.Nữ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 350 EUR 14-08-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Cúc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 29-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Ca sĩ Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-07-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Đỗ Thị Thanh Hà Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 21-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-07-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-06-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 11-06-2013 Học Bổng
Bạn chị Yến ở Lawrence, Kansas Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.350 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Diệp Thiên Tánh và Nguyễn Thị Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Mạnh Thường Quân không tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.245 USD 31-05-2013 Học Bổng
Thầy Neal Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 27-05-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-05-2013 Học Bổng
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 03-05-2013 Học Bổng
Giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 24-04-2013 Học Bổng
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhà Đào và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-04-2013 Học Bổng
Phủ sóng yêu thương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 52.905.000 VNĐ 31-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Long, Cô Sáu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Lâm Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Vợ chồng ông bà Diệp Thiện Tánh và Nguyễn Thị Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 26-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2013 Học Bổng
Việt kiều Úc dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 01-03-2013 Học Bổng
Luật sư Lương Thái Anh Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 01-02-2013 Học Bổng
Chị Tú Nghi cùng bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 01-01-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Người Việt Thiện Nguyện Rhein-Main-Neckar Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 13.700.000 VNĐ 17-12-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ô tô Toàn Cầu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 13-12-2012 Học Bổng
Cô Lê Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-11-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 15-11-2012 Học Bổng
Trần Trọng Văn, anh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 15-11-2012 Học Bổng
Chị Thu Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Uyên Thy Nhóm Ngọc Trong Tim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 USD 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị David và Linda Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Tình Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Nguyễn Bá Công Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dì Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
MTQ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 14-09-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Diệu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Bé Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 CAD 10-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Dũng Vietlink Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Tú Nghi cùng bạn Tặng 11 cây gậy dẫn đường (Gậy trắng cho người khiếm thị) và 19 đai Gối và đai lưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 0 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cha Toma Tạ Anh Kiệt Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhàn Đào Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Vi Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm từ thiện Hội Văn hoá Khoa học San Diego USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 16-07-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một người dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Hương Cty Vinca Media Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
BS Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuệ An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Duy Anh và Trần Trọng Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 650.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Tạ Tú Nghi USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 31-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Neal Newfield và sinh viên Trường ĐH West Virginia Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Đình Thảo Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Công Hoài Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh thường quân giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Thanh Liêm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ngọc Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 14-02-2012 Học Bổng
2 bạn Sinh viên Đại Học kinh tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-02-2012 Học Bổng
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
CHị Trần Thị Bé Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Anh Đào và các bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 USD 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Phương Dzũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thẳng Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ý Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hà Thu Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Xuân Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bà Thiện -Nhung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hội Đồng Hương Cảnh Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 16-12-2011 Học Bổng
Ca sĩ Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 03-12-2011 Học Bổng
Cty INVESTCO Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Nguyên Văn Xương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia đình BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 05-10-2011 Học Bổng
Cô Yến và Gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 03-10-2011 Học Bổng
Phạm Thị Ngọc Yến, Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 12.000.000 VNĐ 28-09-2011 Học Bổng
Anh Phú Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-09-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia đình Minh Vân- Minh Đức Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 23-09-2011 Học Bổng
Chị Quý Tỵ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mai Thị Thanh Vân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2011 Học Bổng
Vũ Quỳnh Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 09-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 30-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Bích Ngân ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 27-05-2011 Học Bổng
Ca sĩ Đức Minh từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Diễm Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Cương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường dạy lái xe Tiến Bộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Ngọc Mai từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thu Trang tổ chức Warlegacies Project Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 27-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc FPT Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 11.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 04-04-2011 Học Bổng
Cô Yến và gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 28-03-2011 Học Bổng
Phạm Ngọc Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 22-03-2011 Học Bổng
Ca sĩ Trường Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quỳnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Kiếng Cận Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị Thanh Sơn Tỉnh Thanh Hóa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Rose A. Marino Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Mai Tiểu bang Virginia, USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 14-03-2011 Học Bổng
Cty TNHH Tâm An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-03-2011 Học Bổng
Bạn cô Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia đình em Phương Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Học sinh lớp 8A7 trường Trần Đại Nghĩa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Peter Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cathy Trương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 17-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Cao Tiến Vị Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bạn chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Thị Ngọc Ánh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bùi Chí Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Phan và Bà Vân Đường Hoà Hưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Mỹ Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Thi Sai Gon Tourist Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Loan và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mẹ của Tiến Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác sỹ Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 28-01-2011 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Trường Đại học EWHA - Hàn Quốc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Văn - Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-12-2010 Học Bổng
Tổ chức từ thiện CUICUI Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 14.000.000 VNĐ 29-11-2010 Học Bổng
Đỗ Hồng Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-10-2010 Học Bổng
cô Thái Thị Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-10-2010 Học Bổng
Tiền Quyên góp 3 đêm nhạc "Chiều Trên Quê Hương tôi" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.490.000 VNĐ 25-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.700.000 VNĐ 23-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dấu Tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Nguyễn Texas Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Ngọc Quý Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bùi Tiểu Binh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 19-09-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-08-2010 Học Bổng
Anh Thành Liệu Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Linh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Chú Vịêt Kiều Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Nga Chợ An Đông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Cô Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Nhung Ca sĩ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dzoãnh Minh Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Cường Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường Thư Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tường Văn Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 12-08-2010 Học Bổng
Cô Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 10-08-2010 Học Bổng
Chị Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuận Trinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Dã Quỳ Ủng Hộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Neal Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Khách Sạn Hiền Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Glen White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Võ Thị Mỹ Dung Khoa GDĐB trường ĐHSP Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lương Thể Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán vé may mắn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.700.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Cúc Báo Tuổi Trẻ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phạm Mai Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đinh Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Văn Dương Tư vấn độc lập Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lưu Thị Ngọc Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 08-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Joselyn Tran Mast Company Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia Đình Cô Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 02-08-2010 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 29-07-2010 Học Bổng
Kim Yến & Thành Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 24.000.000 VNĐ 27-07-2010 Học Bổng
Chị Thu Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.350.000 VNĐ 07-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 08-06-2010 Học Bổng
Chị Nhu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Hoàng Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 15-05-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-05-2010 Học Bổng
Caroline Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Học Bổng
Nhóm Bác Sĩ Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Đắc Danh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 600 USD 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ngọc Mỹ Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 22-04-2010 Học Bổng
Nguyễn Mỹ Hồng Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Cần Thị Côn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Anoa Dussol Perran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 26-03-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 25-03-2010 Học Bổng
CHị Trần Thị Bé Việt kiều Cannada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 10-03-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 27-01-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-01-2010 Học Bổng
Đỗ Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 15-01-2010 Học Bổng
Đặng Thị Hồng Nga / Phạm Thị Ngọc Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 14-01-2010 Học Bổng
Hoàng Châu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 11-01-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Vân / Minh Đức Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 06-01-2010 Học Bổng
Lương Hiệp Thuận Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 02-01-2010 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-12-2009 Học Bổng
Lidia Rozdilsky Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-12-2009 Học Bổng
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 15.990.000 VNĐ 14-12-2009 Học Bổng
Võ T. Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 27-11-2009 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 24-11-2009 Học Bổng
Veronica Reatare Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-11-2009 Học Bổng
Bùi Lam Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2009 Học Bổng
Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Ca sĩ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Trần Bá Thiện Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Christiane Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.982.090 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 22-09-2009 Học Bổng
Chị Mỹ Hương - Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 18-09-2009 Học Bổng
Penny & John Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 16-09-2009 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 75.000.000 VNĐ 23-07-2009 Học Bổng
Bs Phan Vương Huy Đổng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 10-07-2009 Học Bổng
American Council of learned Society Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 35.500.000 VNĐ 09-06-2009 Học Bổng
Christiane & D.Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.940.000 VNĐ 29-05-2009 Học Bổng
Lưu Minh Phước Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.900.000 VNĐ 21-05-2009 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-05-2009 Học Bổng
Lương T. Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 26-03-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thúy Vi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-02-2009 Học Bổng
Thầy Nguyễn Văn Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2009 Học Bổng
Câu chuyện ước mơ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 09-02-2009 Học Bổng
CLB Phụ Nữ và hoạt động QT Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 12-01-2009 Học Bổng
Nhóm Việt Mới Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH TV DT Tầm nhìn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 17.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Không tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Phạm Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương GV tiếng Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
C. Mỹ Hương & C. Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
PGS TS Nguyễn Hoài Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 30-12-2008 Học Bổng
Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 25.600.000 VNĐ 13-10-2008 Học Bổng
Gia đình Hoàng Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Công ty XLTM Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Gia đình anh Quân Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 2.400.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-10-2008 Học Bổng
Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.200.000 VNĐ 30-09-2008 Học Bổng
Gia đình Hoài Phương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 10-09-2008 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 03-09-2008 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Cơ Sở May Hồng Phú Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 4.000.000 VNĐ 15-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 13-08-2008 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-08-2008 Học Bổng
Gia đình chị Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Jenn Thorkeson Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 80.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Ruby NTN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nguyễn T.Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 14-07-2008 Học Bổng
Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 09-07-2008 Học Bổng
Công ty thép Pomina Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 19-06-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 18-06-2008 Học Bổng
Công Ty Phân Bón Thiên Sinh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Cô Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 30-05-2008 Học Bổng
TS. Thái T. Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-05-2008 Học Bổng
Võ Thị Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-04-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Hòa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Gia đình Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-04-2008 Học Bổng
Hạnh Dung IFP Alumi VietNam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 3.000.000 VNĐ 31-03-2008 Học Bổng
Vũ Minh Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 28-03-2008 Học Bổng
Trần Triều Năng Lực Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Hoàng Phương Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 19-03-2008 Học Bổng
Rose Marino Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.855.952 VNĐ 21-02-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-02-2008 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-02-2008 Học Bổng
GS. Glen W. White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.600.000 VNĐ 08-08-2007 Học Bổng
Chị Lan Hội Lăng Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 00-00-0000 Hội quán Đời Rất Đẹp

Danh sách ủng hộ » Loại đóng góp » Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ tháng 4&5 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 02-05-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ tháng 2&3 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 12-03-2018 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Ủng hộ học bổng tháng 11&12 năm 2017 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 04-12-2017 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-02-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-01-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-12-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-11-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-10-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-09-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-07-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-06-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-05-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-04-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2013 Học Bổng
BS Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia đình BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2011 Học Bổng
Cô Yến và Gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 03-10-2011 Học Bổng
Phạm Thị Ngọc Yến, Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 12.000.000 VNĐ 28-09-2011 Học Bổng
Gia đình Minh Vân- Minh Đức Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 23-09-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 11.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 04-04-2011 Học Bổng
Cô Yến và gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 28-03-2011 Học Bổng
Bác sỹ Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 28-01-2011 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-08-2010 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 12-08-2010 Học Bổng
Cô Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 10-08-2010 Học Bổng
Gia Đình Cô Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 02-08-2010 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 29-07-2010 Học Bổng
Kim Yến & Thành Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 24.000.000 VNĐ 27-07-2010 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 08-06-2010 Học Bổng
Cô Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Hoàng Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 15-05-2010 Học Bổng
Đặng Thị Hồng Nga / Phạm Thị Ngọc Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 14-01-2010 Học Bổng
Lương Hiệp Thuận Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 02-01-2010 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 24-11-2009 Học Bổng
Bs Phan Vương Huy Đổng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 10-07-2009 Học Bổng
Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 25.600.000 VNĐ 13-10-2008 Học Bổng
Gia đình Hoàng Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Gia đình Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Gia đình Hoài Phương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 10-09-2008 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Cơ Sở May Hồng Phú Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 4.000.000 VNĐ 15-08-2008 Học Bổng
Gia đình chị Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 09-07-2008 Học Bổng
Công Ty Phân Bón Thiên Sinh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng

Danh sách ủng hộ » Loại đóng góp » Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
Đỗ Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 15-01-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Vân / Minh Đức Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 06-01-2010 Học Bổng
Võ T. Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 27-11-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 22-09-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 30-12-2008 Học Bổng
Gia đình anh Quân Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 2.400.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Võ Thị Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2008 Học Bổng

Danh sách ủng hộ » Loại đóng góp » Những đóng góp riêng lẻ

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
VPLS Trương Thị Hoà Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 23-12-2019 Học Bổng
Chị Tutu Trần Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500 AUD 12-12-2019 Hoạt động DRD
Anh Long và Chị Tú Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 19-07-2019 Hoạt động DRD
Fortitude Educational Foundation Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 117.075.000 VNĐ 12-06-2019 Hoạt động DRD
Australia Alumni Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 64.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Anh Vương Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Cô Tâm Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-02-2019 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Long và Tú (Sidney) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy và chị Việt Ly Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Hồng (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Linh (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Trang (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Huấn (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Bích (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Thu (Nhóm The Glen) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Ngô Gia Trung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Tiến sĩ Trần Bắc Hải Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 27-10-2018 Chiến dịch 1forchange
Tuấn Ngọc (Quay phim) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 18-10-2018 Học Bổng
Bà Lâm Minh Trang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Hường- Nhà thuốc 27, Q4 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đàm Lê Tuyết Nhung Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quán Ann Café Quận 7 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Hường Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Quỳnh Thị Thu Vân Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Phương Thảo Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Sơn (Nhóm bạn Long Thành- Đồng Nai) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Bích Ảnh (nhóm bạn Long Thành) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Kim Lang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 11.630.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cụ Lê Leo (Chicago) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 23.260.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Chính - Thuần (Australia) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.393.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Võ Văn Thuận (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Trương Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Như Lịch Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hải Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Quốc Bảo+ Ông Trần Đình Thành (ĐH FPT) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Huỳnh Huệ Liên Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Đặng Văn Đức Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Công ty Địa ốc Thành phố Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Nguyễn Thị Chi Lang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 06-06-2018 Học Bổng
Professor Neal A. NewField and Professor Susan A. Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 18-05-2018 Học Bổng
Angie Tran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.300.000 VNĐ 15-05-2018 Học Bổng
Việt Ly Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 14-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Thanh An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 14-05-2018 Học Bổng
Chị Lan Holly Name Church Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 04-02-2018 Hoạt động DRD
Ca đoàn Kito Vua (Úc) nhà thờ Holly Name Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.550 AUD 29-01-2018 Hoạt động DRD
Anh chị Bích - Hường Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000 AUD 18-12-2017 Học Bổng
Anh chị "Minh - Hằng" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 16-10-2017 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.100 AUD 09-10-2017 Học Bổng
Cô Yumiko Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-09-2017 Học Bổng
Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 25-06-2017 Chiến dịch 1forchange
Trung tâm LIN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 24-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Anh Hải Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
chị Tuyết Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị TL Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuỷ Tiên (AVWA) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tín Bình   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Thống Thiên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Nguyệt   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Hy Tuyết   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Trâm   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Thịnh Hạnh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thúy Lan   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Nguyên Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Trường Ngô Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Đông Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Nguyễn Hà   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Quý Triều Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Loan, Ngọc, Tuyết Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Bích Trinh và anh chị Minh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Thanh Thủy, Liên Hương, Quế và Thúy   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Bảo Trâm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
gia đình anh chị Phiệt Trang Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Báu Nhi Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Khánh Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Liên Hậu Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Xuân Xuyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Hà Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Không tên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn 4 người Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác Thảo - mẹ chị Hạnh, nhà hàng Lá Lốt Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Thầy Lê Quy Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Mắm Nhĩ Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 310 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Thủy Tiên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 20 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thi và Thư   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Lê Nguyễn và Tim Hurst Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình Bác Hân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Dũng Duyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Cang Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình chị Trần Diễm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Trứ Xuân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Em Quý (sinh viên) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tuấn Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Phong Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 220 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Ngọc Cách Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 12-09-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Khắc Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 22-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Angie Ngọc Trần Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-07-2016 Học Bổng
Nhóm thiện nguyện KITEs Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.262.000 VNĐ 09-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện Ủng hộ xe lăn điện cho 1 bạn sinh viên khuyết tật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000 AUD 21-04-2016 Học Bổng
Chị Nga Virginia, Hoa Kỳ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-02-2016 Học Bổng
Công ty TNHH Hệ thống Glandore Vietnam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 02-02-2016 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 27-01-2016 Học Bổng
Ngô Gia Trung Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Nam Bình Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Châu và các bạn Eximbank Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 18-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Phạm Mạnh Hùng Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Linh Shop hoa "Điều Ngọt Ngào Nhất" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.250.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh CHâu Phó Giám Đốc Eximbank Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2 SGD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5 AUD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10 EUR 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh Thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 74 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Đóng góp của khách tham dự sự kiện Không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.582.500 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 3 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 896.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 2 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 1 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.628.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương Thảo và các bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Đỗ Thị Thanh Hà Viện trưởng viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội - Ban Tuyên giáo Trung Ương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trần Trịnh Hằng Nhóm Youth Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
BS Tuyết Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Tú Hàng lưu niệm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trương Thanh Quốc Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Huệ Liên Câu lạc bộ doanh nghiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuận Cơ sở Thiện Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Nhung Nhóm hát Nối Vòng Tay Lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Minh Cầm Lãnh sự quán Pháp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thị Phượng Bạn của Tú Quyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm dự án Sinh viên khuyết tật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
CLB Phụ Nữ Khuyết Tật Ủng hộ từ việc bán hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 615.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Đức Đại Dương Quầy vẽ chân dung Chibi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 630.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 360.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Content Anpha - Freelancer Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 27-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Ivan Khánh freelancer Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Hồ Huy Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Đặng Hữu Nguyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Bùi Thị Lệ Cựu sinh viên ĐH Sư Phạm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Thảo Ủng hộ chiến dịch 1forchange 5,000,000 VNĐ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Mỹ Hằng Giám đốc thẫm mỹ viện MIMI Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 01-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Bế Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc Những đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Tánh Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc những đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Dũng Ủng hộ đêm nhạc Những Đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 09-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu và những người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.100 AUD 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 09-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Uyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Thủy, anh Hoàng Phương và các thân hữu Sidney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Đoàn MBA của đại học Loyola, Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 23.200.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Nhã Vy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Triết Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Tiên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 30.000 VNĐ 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh chị L-T (Melbuorne) Anh chị L-T (Melbuorne) trong ca đoàn Chị Tiên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Tuệ Hạo (Thiền Viện Trúc Lâm Phúc Đức) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà. Nguyễn Yến Tuyết Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp diễn ra ở Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Dũng (Tiệm gà 99 Auburn) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bán DVD đêm nhạc Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.530 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Khán giả ủng hộ Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.005 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Hội Thủ Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tuấn Linh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Lâm Xuân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thúy Nguyễn Ủng hộ Đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.228 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà An Lê - Mai Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 70 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Trần Văn Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Đức - Oanh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Tôn Nữ Như Nguyện - Cát Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thư - Dũng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Hà Đặng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Thanh Thuy Ca sỹ trong chương trình đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Quỳnh Xuân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà Liêng Quỳnh Giao Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tô Kim Ngọc Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Victor Quang Huỳnh Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hiển Trần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Tâm TRần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hà Công Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Diệp Nguyễn Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Phạm Văn Thông Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Liêu Thị Ngọc Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Minh Thư Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Quốc Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Long Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cổ Thị Thu Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Nguyễn Hữu Dũng - Võ Thị Kiều Vân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2 USD 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Diễm Thương Thương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Thục ECP, Anh Chị Đông - Thúy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
JOHN RUGGIER Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 GBP 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Phi Bửu và Tennis Club of Heidelberg Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 02-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Hà Hùng Hải Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 04-02-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 100 AUD 07-01-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Huy Tôn Hoa Sen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-12-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-11-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 02-10-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy (Tôn Hoa Sen) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp MBA Trường ĐH Nam Columbia Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.650.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-09-2014 Chiến dịch 1forchange
VOV College II Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.488.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Tập thể sinh viên và giáo viên) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 988.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Cô Dương Thị Thanh Thủy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.988.365 VNĐ 04-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Một khách người Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10 USD 03-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 320.000 VNĐ 12-08-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp EE-DRD ủng hộ 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 24-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm hát DRD ủng hộ 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Chú Chung và Cô Mỵ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mẹ em Thịnh nhóm My Future Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
UB Hội Liên Hiệp Thanh Niên Quận 10 Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 24-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Ngưng Hương Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Đông Kinh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Deakin Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 475 USD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Thu Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Hưng Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Hà Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 422.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân ủng hộ đêm nhạc Tạ Ơn Đời Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Minh Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 21 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh John Nhật Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Trần Văn Trung Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Ủng hộ 1forchange đêm nhạc 13/6/2014 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 13-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Phương Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 04-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Quỳnh Trang, Hoàng Long, Quý Vinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-05-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500.000 VNĐ 11-04-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
The students and staff - 2013 Vietnam Study Tour - The School of Health and Social Development, Deakin University Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 375 USD 18-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Photovoice Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.915.000 VNĐ 13-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 26-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Tiền ủng hộ thông qua việc mua áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 25-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 22-02-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-01-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Thường Quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Hàn QUốc Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Tiền ủng hộ thông qua việc mua 2 áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 10-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Phương Dung,Hoàng Long, Q.Trọng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Thầy Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác Sĩ Kiều Phương Đà Nẵng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phượng Nha Trang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Gò Vấp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hữu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Khanh Và Anh Tiến Đóng góp 100 USD ngày 23/12/2013 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 23-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Chị Phượng Nha Trang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 16-12-2013 Chiến dịch 1forchange
FoxyRumba Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 09-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sỹ Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
3 bạn Chí, Long , Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.850.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Phạm Quốc Cận Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Deakin University Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 20-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Irish Aids Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000 EUR 26-09-2013 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Đức Kinh Khoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 29-08-2013 Chiến dịch 1forchange
C.Hạnh, A.Hữu, C.Oanh, C.Nhung, C.Đạo, C.Nữ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 350 EUR 14-08-2013 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thị Cúc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 29-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Ca sĩ Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-07-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Đỗ Thị Thanh Hà Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 21-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 11-06-2013 Học Bổng
Bạn chị Yến ở Lawrence, Kansas Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.350 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Diệp Thiên Tánh và Nguyễn Thị Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Mạnh Thường Quân không tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.245 USD 31-05-2013 Học Bổng
Thầy Neal Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 27-05-2013 Chiến dịch 1forchange
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 03-05-2013 Học Bổng
Giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 24-04-2013 Học Bổng
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhà Đào và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Phủ sóng yêu thương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 52.905.000 VNĐ 31-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Long, Cô Sáu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Lâm Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Vợ chồng ông bà Diệp Thiện Tánh và Nguyễn Thị Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 26-03-2013 Học Bổng
Việt kiều Úc dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 01-03-2013 Học Bổng
Luật sư Lương Thái Anh Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 01-02-2013 Học Bổng
Chị Tú Nghi cùng bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 01-01-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Người Việt Thiện Nguyện Rhein-Main-Neckar Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 13.700.000 VNĐ 17-12-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ô tô Toàn Cầu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 13-12-2012 Học Bổng
Cô Lê Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-11-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 15-11-2012 Học Bổng
Trần Trọng Văn, anh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 15-11-2012 Học Bổng
Chị Thu Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Uyên Thy Nhóm Ngọc Trong Tim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 USD 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị David và Linda Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Tình Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Nguyễn Bá Công Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dì Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
MTQ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 14-09-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Diệu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Bé Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 CAD 10-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Dũng Vietlink Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Tú Nghi cùng bạn Tặng 11 cây gậy dẫn đường (Gậy trắng cho người khiếm thị) và 19 đai Gối và đai lưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 0 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cha Toma Tạ Anh Kiệt Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhàn Đào Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Vi Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm từ thiện Hội Văn hoá Khoa học San Diego USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 16-07-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một người dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Hương Cty Vinca Media Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuệ An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Duy Anh và Trần Trọng Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 650.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Tạ Tú Nghi USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 31-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Neal Newfield và sinh viên Trường ĐH West Virginia Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Đình Thảo Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Công Hoài Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh thường quân giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Thanh Liêm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ngọc Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 14-02-2012 Học Bổng
2 bạn Sinh viên Đại Học kinh tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-02-2012 Học Bổng
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
CHị Trần Thị Bé Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Anh Đào và các bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 USD 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Phương Dzũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thẳng Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ý Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hà Thu Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Xuân Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bà Thiện -Nhung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hội Đồng Hương Cảnh Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 16-12-2011 Học Bổng
Ca sĩ Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 03-12-2011 Học Bổng
Cty INVESTCO Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Nguyên Văn Xương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 05-10-2011 Học Bổng
Anh Phú Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-09-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quý Tỵ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mai Thị Thanh Vân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2011 Học Bổng
Vũ Quỳnh Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 09-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 30-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Bích Ngân ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 27-05-2011 Học Bổng
Ca sĩ Đức Minh từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Diễm Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Cương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường dạy lái xe Tiến Bộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Ngọc Mai từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thu Trang tổ chức Warlegacies Project Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 27-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc FPT Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Phạm Ngọc Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 22-03-2011 Học Bổng
Ca sĩ Trường Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quỳnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Kiếng Cận Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị Thanh Sơn Tỉnh Thanh Hóa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Rose A. Marino Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Mai Tiểu bang Virginia, USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 14-03-2011 Học Bổng
Cty TNHH Tâm An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-03-2011 Học Bổng
Bạn cô Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia đình em Phương Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Học sinh lớp 8A7 trường Trần Đại Nghĩa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Peter Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cathy Trương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 17-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Cao Tiến Vị Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bạn chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Thị Ngọc Ánh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bùi Chí Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Phan và Bà Vân Đường Hoà Hưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Mỹ Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Thi Sai Gon Tourist Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Loan và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mẹ của Tiến Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường Đại học EWHA - Hàn Quốc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Văn - Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-12-2010 Học Bổng
Tổ chức từ thiện CUICUI Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 14.000.000 VNĐ 29-11-2010 Học Bổng
Đỗ Hồng Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-10-2010 Học Bổng
cô Thái Thị Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-10-2010 Học Bổng
Tiền Quyên góp 3 đêm nhạc "Chiều Trên Quê Hương tôi" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.490.000 VNĐ 25-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.700.000 VNĐ 23-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dấu Tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Nguyễn Texas Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Ngọc Quý Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bùi Tiểu Binh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 19-09-2010 Học Bổng
Anh Thành Liệu Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Linh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Chú Vịêt Kiều Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Nga Chợ An Đông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Cô Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Nhung Ca sĩ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dzoãnh Minh Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Cường Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường Thư Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tường Văn Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuận Trinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Dã Quỳ Ủng Hộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Neal Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Khách Sạn Hiền Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Glen White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Võ Thị Mỹ Dung Khoa GDĐB trường ĐHSP Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lương Thể Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán vé may mắn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.700.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Cúc Báo Tuổi Trẻ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phạm Mai Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đinh Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Văn Dương Tư vấn độc lập Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lưu Thị Ngọc Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 08-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Joselyn Tran Mast Company Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thu Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.350.000 VNĐ 07-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Nhu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Thắng Dũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-05-2010 Học Bổng
Caroline Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Học Bổng
Nhóm Bác Sĩ Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Đắc Danh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 600 USD 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ngọc Mỹ Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 22-04-2010 Học Bổng
Nguyễn Mỹ Hồng Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Cần Thị Côn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Anoa Dussol Perran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 26-03-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 25-03-2010 Học Bổng
CHị Trần Thị Bé Việt kiều Cannada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 10-03-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 27-01-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-01-2010 Học Bổng
Hoàng Châu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 11-01-2010 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-12-2009 Học Bổng
Lidia Rozdilsky Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-12-2009 Học Bổng
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 15.990.000 VNĐ 14-12-2009 Học Bổng
Veronica Reatare Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-11-2009 Học Bổng
Bùi Lam Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2009 Học Bổng
Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Ca sĩ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Trần Bá Thiện Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Christiane Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.982.090 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Chị Mỹ Hương - Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 18-09-2009 Học Bổng
Penny & John Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 16-09-2009 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 75.000.000 VNĐ 23-07-2009 Học Bổng
American Council of learned Society Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 35.500.000 VNĐ 09-06-2009 Học Bổng
Christiane & D.Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.940.000 VNĐ 29-05-2009 Học Bổng
Lưu Minh Phước Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.900.000 VNĐ 21-05-2009 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-05-2009 Học Bổng
Lương T. Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 26-03-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thúy Vi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-02-2009 Học Bổng
Thầy Nguyễn Văn Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2009 Học Bổng
Câu chuyện ước mơ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 09-02-2009 Học Bổng
CLB Phụ Nữ và hoạt động QT Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 12-01-2009 Học Bổng
Nhóm Việt Mới Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH TV DT Tầm nhìn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 17.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Không tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Phạm Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương GV tiếng Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
C. Mỹ Hương & C. Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
PGS TS Nguyễn Hoài Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Công ty XLTM Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-10-2008 Học Bổng
Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.200.000 VNĐ 30-09-2008 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 03-09-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 13-08-2008 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-08-2008 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Jenn Thorkeson Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 80.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Ruby NTN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nguyễn T.Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 14-07-2008 Học Bổng
Công ty thép Pomina Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 19-06-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 18-06-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Cô Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 30-05-2008 Học Bổng
TS. Thái T. Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-05-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-04-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Hòa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Gia đình Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-04-2008 Học Bổng
Hạnh Dung IFP Alumi VietNam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 3.000.000 VNĐ 31-03-2008 Học Bổng
Vũ Minh Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 28-03-2008 Học Bổng
Trần Triều Năng Lực Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Hoàng Phương Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 19-03-2008 Học Bổng
Rose Marino Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.855.952 VNĐ 21-02-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-02-2008 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-02-2008 Học Bổng
GS. Glen W. White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.600.000 VNĐ 08-08-2007 Học Bổng
Chị Lan Hội Lăng Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 00-00-0000 Hội quán Đời Rất Đẹp

Danh sách ủng hộ » Loại đóng góp » Hỗ trợ định kỳ

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
Cô Hương và chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 07-11-2019 Chiến dịch 1forchange
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn làm chân tay giả. Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000.000 VNĐ 09-04-2019 Dụng cụ hỗ trợ
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 620.000 VNĐ 25-03-2019 Chiến dịch 1forchange
Công ty Cổ Phần VNG Công ty CP VNG ủng hộ học bổng Người Bạn Đồng Hành thông qua đối ứng đêm nhạc Cho Đời Chút Ơn. Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 300.000.000 VNĐ 01-11-2018 Học Bổng
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 27-10-2018 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Hồng Nga Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đỗ Ngọc Luyến (Quỹ Học bổng Hy Vọng) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Trần Thị Đằng Loan Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đồng Thị Mộng Tuyền và Ông Lê Minh Trí (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 28.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Mỹ Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Nhóm Bảo Phạm (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 150.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 15.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân đại diện nhóm Spread Your Love - SYL ủng hộ dự án đáp đền tiếp nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Yumiko Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quỹ Tâm Nguyện Việt Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 65.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 26-06-2018 Học Bổng
Cô Hương & Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 08-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 16-01-2018 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.050 AUD 10-01-2018 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-10-2017 Học Bổng
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ từ tháng 4 đến tháng 10/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 03-10-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 27-09-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-07-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Về đâu mái tóc người thương" ngày 25/6/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 4.400.000 VNĐ 25-06-2017 Xe 3 bánh
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-06-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 20/5/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 6.300.000 VNĐ 20-05-2017 Xe 3 bánh
Cô Hương và Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 180.000 VNĐ 21-04-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 19-04-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 18/4/2017 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 18-04-2017 Xe 3 bánh
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 285.000 VNĐ 17-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 684.000 VNĐ 13-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 366.000 VNĐ 22-12-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 28-10-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 20 USD 08-08-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn Ủng hộ tháng 5 và 6 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 310.000 VNĐ 27-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 20 USD 11-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 24-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 720.000 VNĐ 03-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ tháng 4/2016 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 25-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hướng và Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 07-03-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 1 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 18-02-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Thụy sỹ Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 31-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 30-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 31-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 30-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương Ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 140.000 VNĐ 31-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 140.000 VNĐ 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Chú Sơn và cô Hương (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 5-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 30-05-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 4-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 30-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange

Danh sách ủng hộ » PT thanh toán » Chuyển khoản

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
Cô Hương và chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 07-11-2019 Chiến dịch 1forchange
Fortitude Educational Foundation Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 117.075.000 VNĐ 12-06-2019 Hoạt động DRD
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn làm chân tay giả. Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000.000 VNĐ 09-04-2019 Dụng cụ hỗ trợ
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 620.000 VNĐ 25-03-2019 Chiến dịch 1forchange
Công ty Cổ Phần VNG Công ty CP VNG ủng hộ học bổng Người Bạn Đồng Hành thông qua đối ứng đêm nhạc Cho Đời Chút Ơn. Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 300.000.000 VNĐ 01-11-2018 Học Bổng
Cô Hương & Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 27-10-2018 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 27-10-2018 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Hồng Nga Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Như Lịch Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hải Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Quốc Bảo+ Ông Trần Đình Thành (ĐH FPT) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Huỳnh Huệ Liên Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Đặng Văn Đức Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Trần Thị Đằng Loan Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đồng Thị Mộng Tuyền và Ông Lê Minh Trí (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 28.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Mỹ Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Nhóm Bảo Phạm (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 150.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 15.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Công ty Địa ốc Thành phố Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân đại diện nhóm Spread Your Love - SYL ủng hộ dự án đáp đền tiếp nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Yumiko Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quỹ Tâm Nguyện Việt Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 65.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 26-06-2018 Học Bổng
Cô Hương & Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 08-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ tháng 4&5 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 02-05-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ tháng 2&3 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 12-03-2018 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 16-01-2018 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Ủng hộ học bổng tháng 11&12 năm 2017 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 04-12-2017 Học Bổng
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ từ tháng 4 đến tháng 10/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 03-10-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 27-09-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-07-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Về đâu mái tóc người thương" ngày 25/6/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 4.400.000 VNĐ 25-06-2017 Xe 3 bánh
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-06-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 20/5/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 6.300.000 VNĐ 20-05-2017 Xe 3 bánh
Cô Hương và Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 180.000 VNĐ 21-04-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 19-04-2017 Học Bổng
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 285.000 VNĐ 17-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 684.000 VNĐ 13-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 366.000 VNĐ 22-12-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Bảo Trâm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn Ủng hộ tháng 5 và 6 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 310.000 VNĐ 27-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 1 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 18-02-2016 Chiến dịch 1forchange
Công ty TNHH Hệ thống Glandore Vietnam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 02-02-2016 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 27-01-2016 Học Bổng
Anh Châu và các bạn Eximbank Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 18-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Phạm Mạnh Hùng Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh CHâu Phó Giám Đốc Eximbank Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 30-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 31-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 30-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 140.000 VNĐ 31-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 140.000 VNĐ 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 100 AUD 07-01-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-02-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-01-2014 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-12-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-11-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-10-2013 Học Bổng
Irish Aids Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000 EUR 26-09-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-09-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-07-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-06-2013 Học Bổng
Mạnh Thường Quân không tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.245 USD 31-05-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-05-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-04-2013 Học Bổng
Phủ sóng yêu thương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 52.905.000 VNĐ 31-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2013 Học Bổng
Luật sư Lương Thái Anh Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 01-02-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Hương Cty Vinca Media Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 14-02-2012 Học Bổng
Phạm Thị Ngọc Yến, Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 12.000.000 VNĐ 28-09-2011 Học Bổng
Gia đình Minh Vân- Minh Đức Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 23-09-2011 Học Bổng
Mai Thị Thanh Vân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 27-05-2011 Học Bổng
Nguyễn Thu Trang tổ chức Warlegacies Project Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 27-04-2011 Học Bổng
cô Thái Thị Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-10-2010 Học Bổng
CLB Phụ Nữ và hoạt động QT Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 12-01-2009 Học Bổng
Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 25.600.000 VNĐ 13-10-2008 Học Bổng
Gia đình Hoài Phương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 10-09-2008 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Cơ Sở May Hồng Phú Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 4.000.000 VNĐ 15-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 13-08-2008 Học Bổng
Công ty thép Pomina Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 19-06-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Hạnh Dung IFP Alumi VietNam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 3.000.000 VNĐ 31-03-2008 Học Bổng
Rose Marino Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.855.952 VNĐ 21-02-2008 Học Bổng

Danh sách ủng hộ » PT thanh toán » Nhận tiền mặt

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
VPLS Trương Thị Hoà Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 23-12-2019 Học Bổng
Chị Tutu Trần Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500 AUD 12-12-2019 Hoạt động DRD
Anh Long và Chị Tú Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 19-07-2019 Hoạt động DRD
Australia Alumni Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 64.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Anh Vương Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Cô Tâm Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-02-2019 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Long và Tú (Sidney) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy và chị Việt Ly Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Hồng (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Linh (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Trang (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Huấn (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Bích (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Thu (Nhóm The Glen) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Ngô Gia Trung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Tiến sĩ Trần Bắc Hải Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Tuấn Ngọc (Quay phim) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 18-10-2018 Học Bổng
Bà Lâm Minh Trang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Hường- Nhà thuốc 27, Q4 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đàm Lê Tuyết Nhung Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quán Ann Café Quận 7 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Hường Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Quỳnh Thị Thu Vân Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Phương Thảo Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Sơn (Nhóm bạn Long Thành- Đồng Nai) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Bích Ảnh (nhóm bạn Long Thành) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Kim Lang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 11.630.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cụ Lê Leo (Chicago) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 23.260.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Chính - Thuần (Australia) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.393.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Võ Văn Thuận (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Trương Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đỗ Ngọc Luyến (Quỹ Học bổng Hy Vọng) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Nguyễn Thị Chi Lang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 06-06-2018 Học Bổng
Professor Neal A. NewField and Professor Susan A. Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 18-05-2018 Học Bổng
Angie Tran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.300.000 VNĐ 15-05-2018 Học Bổng
Việt Ly Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 14-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Thanh An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 14-05-2018 Học Bổng
Chị Lan Holly Name Church Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 04-02-2018 Hoạt động DRD
Ca đoàn Kito Vua (Úc) nhà thờ Holly Name Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.550 AUD 29-01-2018 Hoạt động DRD
Nhóm bạn The Glen Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.050 AUD 10-01-2018 Học Bổng
Anh chị Bích - Hường Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000 AUD 18-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-10-2017 Học Bổng
Anh chị "Minh - Hằng" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 16-10-2017 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.100 AUD 09-10-2017 Học Bổng
Cô Yumiko Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-09-2017 Học Bổng
Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 25-06-2017 Chiến dịch 1forchange
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 18/4/2017 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 18-04-2017 Xe 3 bánh
Trung tâm LIN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 24-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2017 Chiến dịch 1forchange
Anh Hải Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
chị Tuyết Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị TL Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuỷ Tiên (AVWA) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tín Bình   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Thống Thiên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Nguyệt   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Hy Tuyết   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Trâm   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Thịnh Hạnh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thúy Lan   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Nguyên Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Trường Ngô Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Đông Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Nguyễn Hà   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Quý Triều Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Loan, Ngọc, Tuyết Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Bích Trinh và anh chị Minh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Thanh Thủy, Liên Hương, Quế và Thúy   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
gia đình anh chị Phiệt Trang Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Báu Nhi Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Khánh Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Liên Hậu Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Xuân Xuyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Hà Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Không tên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn 4 người Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác Thảo - mẹ chị Hạnh, nhà hàng Lá Lốt Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Thầy Lê Quy Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Mắm Nhĩ Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 310 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Thủy Tiên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 20 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thi và Thư   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Lê Nguyễn và Tim Hurst Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình Bác Hân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Dũng Duyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Cang Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình chị Trần Diễm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Trứ Xuân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Em Quý (sinh viên) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tuấn Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Phong Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 220 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Ngọc Cách Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 28-10-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 12-09-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 20 USD 08-08-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Khắc Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 22-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Angie Ngọc Trần Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-07-2016 Học Bổng
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 20 USD 11-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 24-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm thiện nguyện KITEs Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.262.000 VNĐ 09-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 720.000 VNĐ 03-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ tháng 4/2016 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 25-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện Ủng hộ xe lăn điện cho 1 bạn sinh viên khuyết tật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000 AUD 21-04-2016 Học Bổng
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hướng và Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 07-03-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Nga Virginia, Hoa Kỳ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-02-2016 Học Bổng
Ngô Gia Trung Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Nam Bình Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Thụy sỹ Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 31-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Linh Shop hoa "Điều Ngọt Ngào Nhất" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.250.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2 SGD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5 AUD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10 EUR 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh Thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 74 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Đóng góp của khách tham dự sự kiện Không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.582.500 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 3 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 896.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 2 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 1 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.628.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương Thảo và các bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Đỗ Thị Thanh Hà Viện trưởng viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội - Ban Tuyên giáo Trung Ương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trần Trịnh Hằng Nhóm Youth Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
BS Tuyết Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Tú Hàng lưu niệm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trương Thanh Quốc Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Huệ Liên Câu lạc bộ doanh nghiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuận Cơ sở Thiện Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Nhung Nhóm hát Nối Vòng Tay Lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Minh Cầm Lãnh sự quán Pháp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thị Phượng Bạn của Tú Quyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm dự án Sinh viên khuyết tật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
CLB Phụ Nữ Khuyết Tật Ủng hộ từ việc bán hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 615.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Đức Đại Dương Quầy vẽ chân dung Chibi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 630.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 360.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Content Anpha - Freelancer Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 27-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Ivan Khánh freelancer Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Hồ Huy Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Đặng Hữu Nguyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Bùi Thị Lệ Cựu sinh viên ĐH Sư Phạm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Thảo Ủng hộ chiến dịch 1forchange 5,000,000 VNĐ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương Ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Mỹ Hằng Giám đốc thẫm mỹ viện MIMI Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 01-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Bế Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc Những đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Tánh Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc những đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Dũng Ủng hộ đêm nhạc Những Đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 09-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu và những người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.100 AUD 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 09-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Uyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Thủy, anh Hoàng Phương và các thân hữu Sidney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Đoàn MBA của đại học Loyola, Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 23.200.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Chú Sơn và cô Hương (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Nhã Vy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Triết Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Tiên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 30.000 VNĐ 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh chị L-T (Melbuorne) Anh chị L-T (Melbuorne) trong ca đoàn Chị Tiên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 5-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 30-05-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 4-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 30-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Tuệ Hạo (Thiền Viện Trúc Lâm Phúc Đức) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà. Nguyễn Yến Tuyết Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp diễn ra ở Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Dũng (Tiệm gà 99 Auburn) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bán DVD đêm nhạc Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.530 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Khán giả ủng hộ Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.005 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Hội Thủ Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tuấn Linh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Lâm Xuân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thúy Nguyễn Ủng hộ Đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.228 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà An Lê - Mai Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 70 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Trần Văn Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Đức - Oanh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Tôn Nữ Như Nguyện - Cát Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thư - Dũng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Hà Đặng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Thanh Thuy Ca sỹ trong chương trình đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Quỳnh Xuân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà Liêng Quỳnh Giao Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tô Kim Ngọc Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Victor Quang Huỳnh Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hiển Trần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Tâm TRần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hà Công Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Diệp Nguyễn Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Phạm Văn Thông Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Liêu Thị Ngọc Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Minh Thư Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Quốc Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Long Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cổ Thị Thu Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Nguyễn Hữu Dũng - Võ Thị Kiều Vân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2 USD 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Diễm Thương Thương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Thục ECP, Anh Chị Đông - Thúy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
JOHN RUGGIER Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 GBP 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Phi Bửu và Tennis Club of Heidelberg Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 02-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Hà Hùng Hải Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 04-02-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Huy Tôn Hoa Sen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-12-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-11-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 02-10-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy (Tôn Hoa Sen) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp MBA Trường ĐH Nam Columbia Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.650.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-09-2014 Chiến dịch 1forchange
VOV College II Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.488.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Tập thể sinh viên và giáo viên) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 988.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Cô Dương Thị Thanh Thủy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.988.365 VNĐ 04-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Một khách người Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10 USD 03-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 320.000 VNĐ 12-08-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp EE-DRD ủng hộ 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 24-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm hát DRD ủng hộ 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Chú Chung và Cô Mỵ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mẹ em Thịnh nhóm My Future Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
UB Hội Liên Hiệp Thanh Niên Quận 10 Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 24-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Ngưng Hương Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Đông Kinh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Deakin Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 475 USD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Thu Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Hưng Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Hà Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 422.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân ủng hộ đêm nhạc Tạ Ơn Đời Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Minh Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 21 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh John Nhật Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Trần Văn Trung Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Ủng hộ 1forchange đêm nhạc 13/6/2014 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 13-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Phương Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 04-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Quỳnh Trang, Hoàng Long, Quý Vinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-05-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500.000 VNĐ 11-04-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
The students and staff - 2013 Vietnam Study Tour - The School of Health and Social Development, Deakin University Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 375 USD 18-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Photovoice Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.915.000 VNĐ 13-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 26-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Tiền ủng hộ thông qua việc mua áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 25-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 22-02-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-01-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Thường Quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Hàn QUốc Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Tiền ủng hộ thông qua việc mua 2 áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 10-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Phương Dung,Hoàng Long, Q.Trọng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Thầy Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác Sĩ Kiều Phương Đà Nẵng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phượng Nha Trang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Gò Vấp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hữu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Khanh Và Anh Tiến Đóng góp 100 USD ngày 23/12/2013 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 23-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Chị Phượng Nha Trang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 16-12-2013 Chiến dịch 1forchange
FoxyRumba Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 09-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sỹ Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
3 bạn Chí, Long , Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.850.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Phạm Quốc Cận Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Deakin University Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 20-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Đức Kinh Khoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 29-08-2013 Chiến dịch 1forchange
C.Hạnh, A.Hữu, C.Oanh, C.Nhung, C.Đạo, C.Nữ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 350 EUR 14-08-2013 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thị Cúc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 29-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Ca sĩ Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-07-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Đỗ Thị Thanh Hà Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 21-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 11-06-2013 Học Bổng
Bạn chị Yến ở Lawrence, Kansas Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.350 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Diệp Thiên Tánh và Nguyễn Thị Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Thầy Neal Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 27-05-2013 Chiến dịch 1forchange
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 03-05-2013 Học Bổng
Giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 24-04-2013 Học Bổng
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhà Đào và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Hoàng Long, Cô Sáu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Lâm Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Vợ chồng ông bà Diệp Thiện Tánh và Nguyễn Thị Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 26-03-2013 Học Bổng
Việt kiều Úc dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 01-03-2013 Học Bổng
Chị Tú Nghi cùng bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 01-01-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Người Việt Thiện Nguyện Rhein-Main-Neckar Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 13.700.000 VNĐ 17-12-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ô tô Toàn Cầu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 13-12-2012 Học Bổng
Cô Lê Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-11-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 15-11-2012 Học Bổng
Trần Trọng Văn, anh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 15-11-2012 Học Bổng
Chị Thu Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Uyên Thy Nhóm Ngọc Trong Tim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 USD 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị David và Linda Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Tình Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Nguyễn Bá Công Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dì Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
MTQ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 14-09-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Diệu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Bé Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 CAD 10-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Dũng Vietlink Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Tú Nghi cùng bạn Tặng 11 cây gậy dẫn đường (Gậy trắng cho người khiếm thị) và 19 đai Gối và đai lưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 0 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cha Toma Tạ Anh Kiệt Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhàn Đào Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Vi Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm từ thiện Hội Văn hoá Khoa học San Diego USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 16-07-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một người dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 17-06-2012 Học Bổng
BS Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuệ An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Duy Anh và Trần Trọng Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 650.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Tạ Tú Nghi USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 31-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Neal Newfield và sinh viên Trường ĐH West Virginia Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Đình Thảo Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Công Hoài Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh thường quân giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Thanh Liêm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
2 bạn Sinh viên Đại Học kinh tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-02-2012 Học Bổng
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
CHị Trần Thị Bé Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Anh Đào và các bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 USD 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Phương Dzũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thẳng Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ý Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hà Thu Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Xuân Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bà Thiện -Nhung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hội Đồng Hương Cảnh Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 16-12-2011 Học Bổng
Ca sĩ Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 03-12-2011 Học Bổng
Cty INVESTCO Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Nguyên Văn Xương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia đình BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 05-10-2011 Học Bổng
Cô Yến và Gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 03-10-2011 Học Bổng
Anh Phú Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-09-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quý Tỵ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Vũ Quỳnh Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 09-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 30-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Đức Minh từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Diễm Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Cương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường dạy lái xe Tiến Bộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Ngọc Mai từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc FPT Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 11.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 04-04-2011 Học Bổng
Cô Yến và gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 28-03-2011 Học Bổng
Phạm Ngọc Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 22-03-2011 Học Bổng
Ca sĩ Trường Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quỳnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Kiếng Cận Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị Thanh Sơn Tỉnh Thanh Hóa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Rose A. Marino Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Mai Tiểu bang Virginia, USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 14-03-2011 Học Bổng
Cty TNHH Tâm An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-03-2011 Học Bổng
Bạn cô Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia đình em Phương Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Học sinh lớp 8A7 trường Trần Đại Nghĩa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Peter Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cathy Trương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 17-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Cao Tiến Vị Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bạn chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Thị Ngọc Ánh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bùi Chí Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Phan và Bà Vân Đường Hoà Hưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Mỹ Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Thi Sai Gon Tourist Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Loan và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mẹ của Tiến Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác sỹ Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 28-01-2011 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Trường Đại học EWHA - Hàn Quốc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Văn - Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-12-2010 Học Bổng
Tổ chức từ thiện CUICUI Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 14.000.000 VNĐ 29-11-2010 Học Bổng
Đỗ Hồng Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-10-2010 Học Bổng
Tiền Quyên góp 3 đêm nhạc "Chiều Trên Quê Hương tôi" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.490.000 VNĐ 25-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.700.000 VNĐ 23-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dấu Tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Nguyễn Texas Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Ngọc Quý Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bùi Tiểu Binh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 19-09-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-08-2010 Học Bổng
Anh Thành Liệu Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Linh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Chú Vịêt Kiều Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Nga Chợ An Đông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Cô Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Nhung Ca sĩ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dzoãnh Minh Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Cường Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường Thư Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tường Văn Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 12-08-2010 Học Bổng
Cô Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 10-08-2010 Học Bổng
Chị Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuận Trinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Dã Quỳ Ủng Hộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Neal Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Khách Sạn Hiền Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Glen White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Võ Thị Mỹ Dung Khoa GDĐB trường ĐHSP Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lương Thể Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán vé may mắn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.700.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Cúc Báo Tuổi Trẻ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phạm Mai Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đinh Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Văn Dương Tư vấn độc lập Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lưu Thị Ngọc Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 08-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Joselyn Tran Mast Company Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia Đình Cô Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 02-08-2010 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 29-07-2010 Học Bổng
Kim Yến & Thành Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 24.000.000 VNĐ 27-07-2010 Học Bổng
Chị Thu Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.350.000 VNĐ 07-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 08-06-2010 Học Bổng
Chị Nhu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Hoàng Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 15-05-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-05-2010 Học Bổng
Caroline Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Học Bổng
Nhóm Bác Sĩ Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Đắc Danh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 600 USD 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ngọc Mỹ Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 22-04-2010 Học Bổng
Nguyễn Mỹ Hồng Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Cần Thị Côn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Anoa Dussol Perran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 26-03-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 25-03-2010 Học Bổng
CHị Trần Thị Bé Việt kiều Cannada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 10-03-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 27-01-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-01-2010 Học Bổng
Đỗ Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 15-01-2010 Học Bổng
Đặng Thị Hồng Nga / Phạm Thị Ngọc Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 14-01-2010 Học Bổng
Hoàng Châu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 11-01-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Vân / Minh Đức Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 06-01-2010 Học Bổng
Lương Hiệp Thuận Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 02-01-2010 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-12-2009 Học Bổng
Lidia Rozdilsky Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-12-2009 Học Bổng
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 15.990.000 VNĐ 14-12-2009 Học Bổng
Võ T. Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 27-11-2009 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 24-11-2009 Học Bổng
Veronica Reatare Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-11-2009 Học Bổng
Bùi Lam Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2009 Học Bổng
Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Ca sĩ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Trần Bá Thiện Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Christiane Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.982.090 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 22-09-2009 Học Bổng
Chị Mỹ Hương - Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 18-09-2009 Học Bổng
Penny & John Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 16-09-2009 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 75.000.000 VNĐ 23-07-2009 Học Bổng
Bs Phan Vương Huy Đổng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 10-07-2009 Học Bổng
American Council of learned Society Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 35.500.000 VNĐ 09-06-2009 Học Bổng
Christiane & D.Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.940.000 VNĐ 29-05-2009 Học Bổng
Lưu Minh Phước Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.900.000 VNĐ 21-05-2009 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-05-2009 Học Bổng
Lương T. Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 26-03-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thúy Vi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-02-2009 Học Bổng
Thầy Nguyễn Văn Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2009 Học Bổng
Câu chuyện ước mơ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 09-02-2009 Học Bổng
Nhóm Việt Mới Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH TV DT Tầm nhìn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 17.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Không tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Phạm Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương GV tiếng Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
C. Mỹ Hương & C. Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
PGS TS Nguyễn Hoài Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 30-12-2008 Học Bổng
Gia đình Hoàng Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Công ty XLTM Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Gia đình anh Quân Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 2.400.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-10-2008 Học Bổng
Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.200.000 VNĐ 30-09-2008 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 03-09-2008 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-08-2008 Học Bổng
Gia đình chị Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Jenn Thorkeson Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 80.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Ruby NTN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nguyễn T.Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 14-07-2008 Học Bổng
Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 09-07-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 18-06-2008 Học Bổng
Công Ty Phân Bón Thiên Sinh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Cô Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 30-05-2008 Học Bổng
TS. Thái T. Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-05-2008 Học Bổng
Võ Thị Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-04-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Hòa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Gia đình Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-04-2008 Học Bổng
Vũ Minh Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 28-03-2008 Học Bổng
Trần Triều Năng Lực Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Hoàng Phương Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 19-03-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-02-2008 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-02-2008 Học Bổng
GS. Glen W. White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.600.000 VNĐ 08-08-2007 Học Bổng
Chị Lan Hội Lăng Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 00-00-0000 Hội quán Đời Rất Đẹp

Danh sách ủng hộ » Loại tiền » VNĐ

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
VPLS Trương Thị Hoà Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 23-12-2019 Học Bổng
Cô Hương và chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 07-11-2019 Chiến dịch 1forchange
Fortitude Educational Foundation Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 117.075.000 VNĐ 12-06-2019 Hoạt động DRD
Australia Alumni Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 64.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Anh Vương Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn làm chân tay giả. Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000.000 VNĐ 09-04-2019 Dụng cụ hỗ trợ
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 620.000 VNĐ 25-03-2019 Chiến dịch 1forchange
Cô Tâm Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-02-2019 Chiến dịch 1forchange
Anh Ngô Gia Trung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Tiến sĩ Trần Bắc Hải Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Công ty Cổ Phần VNG Công ty CP VNG ủng hộ học bổng Người Bạn Đồng Hành thông qua đối ứng đêm nhạc Cho Đời Chút Ơn. Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 300.000.000 VNĐ 01-11-2018 Học Bổng
Cô Hương & Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 27-10-2018 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 27-10-2018 Chiến dịch 1forchange
Tuấn Ngọc (Quay phim) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 18-10-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Hồng Nga Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Lâm Minh Trang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Hường- Nhà thuốc 27, Q4 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đàm Lê Tuyết Nhung Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quán Ann Café Quận 7 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Hường Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Quỳnh Thị Thu Vân Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Phương Thảo Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Sơn (Nhóm bạn Long Thành- Đồng Nai) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Bích Ảnh (nhóm bạn Long Thành) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Kim Lang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 11.630.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cụ Lê Leo (Chicago) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 23.260.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Chính - Thuần (Australia) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.393.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Võ Văn Thuận (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Trương Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đỗ Ngọc Luyến (Quỹ Học bổng Hy Vọng) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Như Lịch Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hải Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Quốc Bảo+ Ông Trần Đình Thành (ĐH FPT) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Huỳnh Huệ Liên Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Đặng Văn Đức Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Trần Thị Đằng Loan Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đồng Thị Mộng Tuyền và Ông Lê Minh Trí (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 28.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Mỹ Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Nhóm Bảo Phạm (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 150.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 15.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Công ty Địa ốc Thành phố Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân đại diện nhóm Spread Your Love - SYL ủng hộ dự án đáp đền tiếp nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Yumiko Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quỹ Tâm Nguyện Việt Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 65.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 26-06-2018 Học Bổng
Cô Nguyễn Thị Chi Lang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 06-06-2018 Học Bổng
Angie Tran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.300.000 VNĐ 15-05-2018 Học Bổng
Cô Hương & Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 08-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ tháng 4&5 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 02-05-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ tháng 2&3 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 12-03-2018 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 16-01-2018 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Ủng hộ học bổng tháng 11&12 năm 2017 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 04-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-10-2017 Học Bổng
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ từ tháng 4 đến tháng 10/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 03-10-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 27-09-2017 Học Bổng
Cô Yumiko Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-09-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-07-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Về đâu mái tóc người thương" ngày 25/6/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 4.400.000 VNĐ 25-06-2017 Xe 3 bánh
Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 25-06-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-06-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 20/5/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 6.300.000 VNĐ 20-05-2017 Xe 3 bánh
Cô Hương và Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 180.000 VNĐ 21-04-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 19-04-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 18/4/2017 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 18-04-2017 Xe 3 bánh
Trung tâm LIN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 24-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 285.000 VNĐ 17-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 684.000 VNĐ 13-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 366.000 VNĐ 22-12-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 28-10-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 12-09-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn Ủng hộ tháng 5 và 6 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 310.000 VNĐ 27-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Khắc Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 22-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 24-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm thiện nguyện KITEs Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.262.000 VNĐ 09-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 720.000 VNĐ 03-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ tháng 4/2016 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 25-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hướng và Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 07-03-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 1 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 18-02-2016 Chiến dịch 1forchange
Công ty TNHH Hệ thống Glandore Vietnam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 02-02-2016 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 27-01-2016 Học Bổng
Ngô Gia Trung Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Nam Bình Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Thụy sỹ Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 31-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Châu và các bạn Eximbank Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 18-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Phạm Mạnh Hùng Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Linh Shop hoa "Điều Ngọt Ngào Nhất" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.250.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh CHâu Phó Giám Đốc Eximbank Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Đóng góp của khách tham dự sự kiện Không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.582.500 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 3 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 896.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 2 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 1 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.628.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương Thảo và các bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Đỗ Thị Thanh Hà Viện trưởng viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội - Ban Tuyên giáo Trung Ương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trần Trịnh Hằng Nhóm Youth Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
BS Tuyết Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Tú Hàng lưu niệm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trương Thanh Quốc Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Huệ Liên Câu lạc bộ doanh nghiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuận Cơ sở Thiện Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Minh Cầm Lãnh sự quán Pháp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thị Phượng Bạn của Tú Quyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm dự án Sinh viên khuyết tật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
CLB Phụ Nữ Khuyết Tật Ủng hộ từ việc bán hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 615.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Đức Đại Dương Quầy vẽ chân dung Chibi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 630.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 360.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 30-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Content Anpha - Freelancer Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 27-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 31-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Ivan Khánh freelancer Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Hồ Huy Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 30-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Đặng Hữu Nguyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Bùi Thị Lệ Cựu sinh viên ĐH Sư Phạm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Thảo Ủng hộ chiến dịch 1forchange 5,000,000 VNĐ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương Ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Mỹ Hằng Giám đốc thẫm mỹ viện MIMI Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 01-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 140.000 VNĐ 31-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Bế Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc Những đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Tánh Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc những đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Dũng Ủng hộ đêm nhạc Những Đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 09-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 140.000 VNĐ 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Đoàn MBA của đại học Loyola, Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 23.200.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Chú Sơn và cô Hương (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Tiên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 30.000 VNĐ 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 5-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 30-05-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 4-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 30-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Liêu Thị Ngọc Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Diễm Thương Thương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Thục ECP, Anh Chị Đông - Thúy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Hà Hùng Hải Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 04-02-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Huy Tôn Hoa Sen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-12-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-11-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 02-10-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy (Tôn Hoa Sen) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp MBA Trường ĐH Nam Columbia Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.650.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-09-2014 Chiến dịch 1forchange
VOV College II Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.488.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Tập thể sinh viên và giáo viên) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 988.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Cô Dương Thị Thanh Thủy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.988.365 VNĐ 04-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 320.000 VNĐ 12-08-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp EE-DRD ủng hộ 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 24-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm hát DRD ủng hộ 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Chú Chung và Cô Mỵ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mẹ em Thịnh nhóm My Future Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
UB Hội Liên Hiệp Thanh Niên Quận 10 Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 24-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Ngưng Hương Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Đông Kinh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Thu Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Hưng Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Hà Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 422.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân ủng hộ đêm nhạc Tạ Ơn Đời Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Trần Văn Trung Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Ủng hộ 1forchange đêm nhạc 13/6/2014 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 13-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Phương Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 04-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Quỳnh Trang, Hoàng Long, Quý Vinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-05-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500.000 VNĐ 11-04-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Photovoice Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.915.000 VNĐ 13-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2014 Học Bổng
Mạnh thường quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 26-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Tiền ủng hộ thông qua việc mua áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 25-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 22-02-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-02-2014 Học Bổng
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-01-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Thường Quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-01-2014 Học Bổng
Tiền ủng hộ thông qua việc mua 2 áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 10-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Phương Dung,Hoàng Long, Q.Trọng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Thầy Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác Sĩ Kiều Phương Đà Nẵng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phượng Nha Trang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Gò Vấp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hữu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-12-2013 Học Bổng
FoxyRumba Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 09-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sỹ Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
3 bạn Chí, Long , Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.850.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Phạm Quốc Cận Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Deakin University Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 20-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-11-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-10-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-09-2013 Học Bổng
Nguyễn Đức Kinh Khoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 29-08-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Cúc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 29-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Ca sĩ Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-07-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Đỗ Thị Thanh Hà Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 21-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-07-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-06-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 11-06-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-05-2013 Học Bổng
Giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 24-04-2013 Học Bổng
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-04-2013 Học Bổng
Phủ sóng yêu thương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 52.905.000 VNĐ 31-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Long, Cô Sáu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Lâm Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Vợ chồng ông bà Diệp Thiện Tánh và Nguyễn Thị Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 26-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2013 Học Bổng
Luật sư Lương Thái Anh Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 01-02-2013 Học Bổng
Nhóm Người Việt Thiện Nguyện Rhein-Main-Neckar Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 13.700.000 VNĐ 17-12-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ô tô Toàn Cầu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 13-12-2012 Học Bổng
Cô Lê Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-11-2012 Học Bổng
Trần Trọng Văn, anh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 15-11-2012 Học Bổng
Chị Thu Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị David và Linda Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Tình Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Nguyễn Bá Công Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dì Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Diệu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Anh Dũng Vietlink Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Tú Nghi cùng bạn Tặng 11 cây gậy dẫn đường (Gậy trắng cho người khiếm thị) và 19 đai Gối và đai lưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 0 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm từ thiện Hội Văn hoá Khoa học San Diego USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 16-07-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Hương Cty Vinca Media Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
BS Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuệ An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Duy Anh và Trần Trọng Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 650.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Trần Đình Thảo Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Công Hoài Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh thường quân giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Thanh Liêm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ngọc Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 14-02-2012 Học Bổng
2 bạn Sinh viên Đại Học kinh tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-02-2012 Học Bổng
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
CHị Trần Thị Bé Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Phương Dzũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thẳng Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ý Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hà Thu Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Xuân Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bà Thiện -Nhung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hội Đồng Hương Cảnh Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 16-12-2011 Học Bổng
Ca sĩ Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 03-12-2011 Học Bổng
Cty INVESTCO Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Nguyên Văn Xương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia đình BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 05-10-2011 Học Bổng
Cô Yến và Gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 03-10-2011 Học Bổng
Phạm Thị Ngọc Yến, Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 12.000.000 VNĐ 28-09-2011 Học Bổng
Anh Phú Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-09-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia đình Minh Vân- Minh Đức Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 23-09-2011 Học Bổng
Chị Quý Tỵ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mai Thị Thanh Vân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2011 Học Bổng
Vũ Quỳnh Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 09-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 30-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Bích Ngân ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 27-05-2011 Học Bổng
Ca sĩ Đức Minh từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Diễm Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Cương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường dạy lái xe Tiến Bộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Ngọc Mai từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thu Trang tổ chức Warlegacies Project Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 27-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc FPT Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 11.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 04-04-2011 Học Bổng
Cô Yến và gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 28-03-2011 Học Bổng
Phạm Ngọc Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 22-03-2011 Học Bổng
Ca sĩ Trường Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quỳnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Kiếng Cận Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị Thanh Sơn Tỉnh Thanh Hóa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cty TNHH Tâm An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-03-2011 Học Bổng
Bạn cô Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia đình em Phương Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Học sinh lớp 8A7 trường Trần Đại Nghĩa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Cathy Trương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 17-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Cao Tiến Vị Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bạn chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Thị Ngọc Ánh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Phan và Bà Vân Đường Hoà Hưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Mỹ Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Thi Sai Gon Tourist Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Loan và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mẹ của Tiến Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác sỹ Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 28-01-2011 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Trường Đại học EWHA - Hàn Quốc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Văn - Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-12-2010 Học Bổng
Tổ chức từ thiện CUICUI Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 14.000.000 VNĐ 29-11-2010 Học Bổng
Đỗ Hồng Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-10-2010 Học Bổng
cô Thái Thị Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-10-2010 Học Bổng
Tiền Quyên góp 3 đêm nhạc "Chiều Trên Quê Hương tôi" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.490.000 VNĐ 25-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.700.000 VNĐ 23-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Nguyễn Texas Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Ngọc Quý Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bùi Tiểu Binh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 19-09-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-08-2010 Học Bổng
Anh Thành Liệu Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Linh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Chú Vịêt Kiều Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Nga Chợ An Đông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Nhung Ca sĩ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dzoãnh Minh Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Cường Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường Thư Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tường Văn Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 12-08-2010 Học Bổng
Cô Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 10-08-2010 Học Bổng
Chị Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Dã Quỳ Ủng Hộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Võ Thị Mỹ Dung Khoa GDĐB trường ĐHSP Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lương Thể Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán vé may mắn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.700.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Cúc Báo Tuổi Trẻ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phạm Mai Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Văn Dương Tư vấn độc lập Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lưu Thị Ngọc Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 08-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Joselyn Tran Mast Company Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia Đình Cô Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 02-08-2010 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 29-07-2010 Học Bổng
Kim Yến & Thành Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 24.000.000 VNĐ 27-07-2010 Học Bổng
Chị Thu Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.350.000 VNĐ 07-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 08-06-2010 Học Bổng
Chị Nhu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Hoàng Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 15-05-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-05-2010 Học Bổng
Caroline Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Học Bổng
Nhóm Bác Sĩ Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Đắc Danh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ngọc Mỹ Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 22-04-2010 Học Bổng
Nguyễn Mỹ Hồng Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Cần Thị Côn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Anoa Dussol Perran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 26-03-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 25-03-2010 Học Bổng
CHị Trần Thị Bé Việt kiều Cannada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 10-03-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 27-01-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-01-2010 Học Bổng
Đỗ Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 15-01-2010 Học Bổng
Đặng Thị Hồng Nga / Phạm Thị Ngọc Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 14-01-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Vân / Minh Đức Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 06-01-2010 Học Bổng
Lương Hiệp Thuận Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 02-01-2010 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-12-2009 Học Bổng
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 15.990.000 VNĐ 14-12-2009 Học Bổng
Võ T. Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 27-11-2009 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 24-11-2009 Học Bổng
Veronica Reatare Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-11-2009 Học Bổng
Bùi Lam Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2009 Học Bổng
Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Ca sĩ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Trần Bá Thiện Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Christiane Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.982.090 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 22-09-2009 Học Bổng
Chị Mỹ Hương - Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 18-09-2009 Học Bổng
Penny & John Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 16-09-2009 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 75.000.000 VNĐ 23-07-2009 Học Bổng
Bs Phan Vương Huy Đổng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 10-07-2009 Học Bổng
American Council of learned Society Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 35.500.000 VNĐ 09-06-2009 Học Bổng
Christiane & D.Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.940.000 VNĐ 29-05-2009 Học Bổng
Lưu Minh Phước Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.900.000 VNĐ 21-05-2009 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-05-2009 Học Bổng
Lương T. Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 26-03-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thúy Vi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-02-2009 Học Bổng
Thầy Nguyễn Văn Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2009 Học Bổng
Câu chuyện ước mơ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 09-02-2009 Học Bổng
CLB Phụ Nữ và hoạt động QT Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 12-01-2009 Học Bổng
Nhóm Việt Mới Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH TV DT Tầm nhìn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 17.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Không tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Phạm Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương GV tiếng Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
C. Mỹ Hương & C. Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
PGS TS Nguyễn Hoài Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 30-12-2008 Học Bổng
Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 25.600.000 VNĐ 13-10-2008 Học Bổng
Gia đình Hoàng Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Công ty XLTM Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Gia đình anh Quân Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 2.400.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-10-2008 Học Bổng
Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.200.000 VNĐ 30-09-2008 Học Bổng
Gia đình Hoài Phương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 10-09-2008 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 03-09-2008 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Cơ Sở May Hồng Phú Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 4.000.000 VNĐ 15-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 13-08-2008 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-08-2008 Học Bổng
Gia đình chị Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Jenn Thorkeson Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 80.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Ruby NTN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nguyễn T.Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 14-07-2008 Học Bổng
Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 09-07-2008 Học Bổng
Công ty thép Pomina Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 19-06-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 18-06-2008 Học Bổng
Công Ty Phân Bón Thiên Sinh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Cô Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 30-05-2008 Học Bổng
TS. Thái T. Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-05-2008 Học Bổng
Võ Thị Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-04-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Hòa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Gia đình Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-04-2008 Học Bổng
Hạnh Dung IFP Alumi VietNam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 3.000.000 VNĐ 31-03-2008 Học Bổng
Vũ Minh Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 28-03-2008 Học Bổng
Trần Triều Năng Lực Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Hoàng Phương Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 19-03-2008 Học Bổng
Rose Marino Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.855.952 VNĐ 21-02-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-02-2008 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-02-2008 Học Bổng
GS. Glen W. White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.600.000 VNĐ 08-08-2007 Học Bổng
Chị Lan Hội Lăng Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 00-00-0000 Hội quán Đời Rất Đẹp

Danh sách ủng hộ » Loại tiền » USD

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
Anh Long và Chị Tú Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 19-07-2019 Hoạt động DRD
Anh Phi Long và Tú (Sidney) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy và chị Việt Ly Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Professor Neal A. NewField and Professor Susan A. Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 18-05-2018 Học Bổng
Việt Ly Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 14-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Thanh An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 14-05-2018 Học Bổng
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 20 USD 08-08-2016 Chiến dịch 1forchange
Angie Ngọc Trần Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-07-2016 Học Bổng
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 20 USD 11-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Nga Virginia, Hoa Kỳ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-02-2016 Học Bổng
Mạnh Thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 74 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Nhung Nhóm hát Nối Vòng Tay Lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Nhã Vy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Triết Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2 USD 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Một khách người Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10 USD 03-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Deakin Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 475 USD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Minh Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 21 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh John Nhật Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
The students and staff - 2013 Vietnam Study Tour - The School of Health and Social Development, Deakin University Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 375 USD 18-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Hàn QUốc Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Khanh Và Anh Tiến Đóng góp 100 USD ngày 23/12/2013 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 23-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Chị Phượng Nha Trang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 16-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Yến ở Lawrence, Kansas Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.350 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Diệp Thiên Tánh và Nguyễn Thị Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Mạnh Thường Quân không tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.245 USD 31-05-2013 Học Bổng
Thầy Neal Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 27-05-2013 Chiến dịch 1forchange
Nhà Đào và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tú Nghi cùng bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 01-01-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Uyên Thy Nhóm Ngọc Trong Tim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 USD 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cha Toma Tạ Anh Kiệt Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhàn Đào Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Vi Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tạ Tú Nghi USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 31-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Neal Newfield và sinh viên Trường ĐH West Virginia Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Anh Đào và các bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 USD 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Rose A. Marino Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Mai Tiểu bang Virginia, USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 14-03-2011 Học Bổng
Peter Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bùi Chí Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dấu Tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Cô Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuận Trinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Neal Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Khách Sạn Hiền Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Glen White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đinh Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 600 USD 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Châu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 11-01-2010 Học Bổng
Lidia Rozdilsky Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-12-2009 Học Bổng

Danh sách ủng hộ » Loại tiền » CAD

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 03-05-2013 Học Bổng
Việt kiều Úc dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 01-03-2013 Học Bổng
Mạnh thường quân dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 15-11-2012 Học Bổng
MTQ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 14-09-2012 Học Bổng
Trần Thị Bé Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 CAD 10-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một người dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 17-06-2012 Học Bổng

Danh sách ủng hộ » Loại tiền » AUD

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
Chị Tutu Trần Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500 AUD 12-12-2019 Hoạt động DRD
Chị Hồng (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Linh (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Trang (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Huấn (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Bích (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Thu (Nhóm The Glen) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Lan Holly Name Church Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 04-02-2018 Hoạt động DRD
Ca đoàn Kito Vua (Úc) nhà thờ Holly Name Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.550 AUD 29-01-2018 Hoạt động DRD
Nhóm bạn The Glen Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.050 AUD 10-01-2018 Học Bổng
Anh chị Bích - Hường Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000 AUD 18-12-2017 Học Bổng
Anh chị "Minh - Hằng" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 16-10-2017 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.100 AUD 09-10-2017 Học Bổng
Anh Hải Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
chị Tuyết Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị TL Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuỷ Tiên (AVWA) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tín Bình   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Thống Thiên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Nguyệt   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Hy Tuyết   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Trâm   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Thịnh Hạnh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thúy Lan   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Nguyên Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Trường Ngô Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Đông Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Nguyễn Hà   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Quý Triều Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Loan, Ngọc, Tuyết Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Bích Trinh và anh chị Minh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Thanh Thủy, Liên Hương, Quế và Thúy   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Bảo Trâm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
gia đình anh chị Phiệt Trang Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Báu Nhi Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Khánh Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Liên Hậu Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Xuân Xuyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Hà Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Không tên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn 4 người Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác Thảo - mẹ chị Hạnh, nhà hàng Lá Lốt Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Thầy Lê Quy Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Mắm Nhĩ Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 310 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Thủy Tiên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 20 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thi và Thư   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Lê Nguyễn và Tim Hurst Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình Bác Hân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Dũng Duyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Cang Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình chị Trần Diễm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Trứ Xuân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Em Quý (sinh viên) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tuấn Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Phong Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 220 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Ngọc Cách Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện Ủng hộ xe lăn điện cho 1 bạn sinh viên khuyết tật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000 AUD 21-04-2016 Học Bổng
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5 AUD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu và những người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.100 AUD 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 09-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Uyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Thủy, anh Hoàng Phương và các thân hữu Sidney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh chị L-T (Melbuorne) Anh chị L-T (Melbuorne) trong ca đoàn Chị Tiên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Tuệ Hạo (Thiền Viện Trúc Lâm Phúc Đức) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà. Nguyễn Yến Tuyết Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp diễn ra ở Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Dũng (Tiệm gà 99 Auburn) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bán DVD đêm nhạc Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.530 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Khán giả ủng hộ Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.005 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Hội Thủ Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tuấn Linh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Lâm Xuân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thúy Nguyễn Ủng hộ Đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.228 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà An Lê - Mai Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 70 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Trần Văn Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Đức - Oanh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Tôn Nữ Như Nguyện - Cát Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thư - Dũng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Hà Đặng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Thanh Thuy Ca sỹ trong chương trình đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Quỳnh Xuân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà Liêng Quỳnh Giao Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tô Kim Ngọc Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Victor Quang Huỳnh Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hiển Trần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Tâm TRần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hà Công Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Diệp Nguyễn Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Phạm Văn Thông Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Minh Thư Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Quốc Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Long Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cổ Thị Thu Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Nguyễn Hữu Dũng - Võ Thị Kiều Vân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Phi Bửu và Tennis Club of Heidelberg Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 02-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 100 AUD 07-01-2015 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange

Danh sách ủng hộ » Loại tiền » EUR

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10 EUR 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Irish Aids Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000 EUR 26-09-2013 Chiến dịch 1forchange
C.Hạnh, A.Hữu, C.Oanh, C.Nhung, C.Đạo, C.Nữ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 350 EUR 14-08-2013 Chiến dịch 1forchange

Danh sách ủng hộ » Ngày đóng góp » 2008

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 30-12-2008 Học Bổng
Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 25.600.000 VNĐ 13-10-2008 Học Bổng
Gia đình Hoàng Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Công ty XLTM Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Gia đình anh Quân Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 2.400.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-10-2008 Học Bổng
Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.200.000 VNĐ 30-09-2008 Học Bổng
Gia đình Hoài Phương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 10-09-2008 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 03-09-2008 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Cơ Sở May Hồng Phú Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 4.000.000 VNĐ 15-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 13-08-2008 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-08-2008 Học Bổng
Gia đình chị Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Jenn Thorkeson Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 80.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Ruby NTN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nguyễn T.Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 14-07-2008 Học Bổng
Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 09-07-2008 Học Bổng
Công ty thép Pomina Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 19-06-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 18-06-2008 Học Bổng
Công Ty Phân Bón Thiên Sinh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Cô Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 30-05-2008 Học Bổng
TS. Thái T. Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-05-2008 Học Bổng
Võ Thị Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-04-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Hòa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Gia đình Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-04-2008 Học Bổng
Hạnh Dung IFP Alumi VietNam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 3.000.000 VNĐ 31-03-2008 Học Bổng
Vũ Minh Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 28-03-2008 Học Bổng
Trần Triều Năng Lực Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Hoàng Phương Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 19-03-2008 Học Bổng
Rose Marino Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.855.952 VNĐ 21-02-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-02-2008 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-02-2008 Học Bổng

Danh sách ủng hộ » Ngày đóng góp » 2009

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
Nguyễn Hoàng Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-12-2009 Học Bổng
Lidia Rozdilsky Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-12-2009 Học Bổng
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 15.990.000 VNĐ 14-12-2009 Học Bổng
Võ T. Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 27-11-2009 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 24-11-2009 Học Bổng
Veronica Reatare Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-11-2009 Học Bổng
Bùi Lam Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2009 Học Bổng
Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Ca sĩ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Trần Bá Thiện Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Christiane Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.982.090 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 22-09-2009 Học Bổng
Chị Mỹ Hương - Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 18-09-2009 Học Bổng
Penny & John Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 16-09-2009 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 75.000.000 VNĐ 23-07-2009 Học Bổng
Bs Phan Vương Huy Đổng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 10-07-2009 Học Bổng
American Council of learned Society Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 35.500.000 VNĐ 09-06-2009 Học Bổng
Christiane & D.Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.940.000 VNĐ 29-05-2009 Học Bổng
Lưu Minh Phước Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.900.000 VNĐ 21-05-2009 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-05-2009 Học Bổng
Lương T. Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 26-03-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thúy Vi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-02-2009 Học Bổng
Thầy Nguyễn Văn Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2009 Học Bổng
Câu chuyện ước mơ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 09-02-2009 Học Bổng
CLB Phụ Nữ và hoạt động QT Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 12-01-2009 Học Bổng
Nhóm Việt Mới Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH TV DT Tầm nhìn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 17.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Không tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Phạm Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương GV tiếng Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
C. Mỹ Hương & C. Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
PGS TS Nguyễn Hoài Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng