Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thursday, 25 March 2010 06:30

Số văn bản: 105/2009/NĐ-CP
Nội dung tóm lược:
Nghị định chứa đựng những nội dung cụ thể về:
- Phạm vi, đối tượng, thời hiệu, hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
- Hành vi vi phạm và mức phạt
- Thẩm quyền và thủ tục xử phạt
Nội dung chi tiết:
 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top