Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Quy định bổ sung về quy hoạch, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Thursday, 25 March 2010 06:25

Số văn bản: 69/2009/NĐ-CP
Nội dung tóm lược:
Quy định các nội dung chính:
- Quy hoạch sử dụng đất: Nội dung, thực hiện, thẩm định
- Giá đất
- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
- Thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất
- Phát triển quỹ đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất công trình ngầm; gia hạn sử dụng đất

Nội dung chi tiết:

 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top