Search

Eng

Vie

The item you are viewing, we can not develop the English

Thủ tục cấp quyền sở hữu nhà ở nông thôn

Tuesday, 27 July 2010 04:31

Thủ tục cấp quyền sở hữu nhà ở nông thôn

1- Điều kiện được cấp quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng tại nông thôn:

- Là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước

- Có nhà ở, công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.

2- Hồ sơ đăng ký cấp quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng tại nông thôn:

- Thành phần hồ sơ:

+Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu).

+ Một trong các giấy tờ: Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế đối với trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận có một trong các giấy tờ quy định tại điểm a,b,c,d và đ tại khoản 2, Điều 9, Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng nhưng không đứng tên trong các giấy tờ đó (bản sao)

+ Xác nhận của UBND phường về công trình xây dựng không có tranh chấp về quyền sở hữu và được xây dựng trước khi có quy hoạch xây dựng đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 2, Điều 9, Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

+ Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng theo quy định.

- Số lượng hồ sơ: 2 bộ (01 bộ bản chính và 01 bộ bản sao)

3- Trình tự thực hiện:

- Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã. UBND xã đối chiếu các bản sao trong hồ sơ với giấy tờ gốc công trình xây dựng và xác nhận vào bản vẽ sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng do chủ nhà tự đo vẽ. Trường hợp trong các giấy tờ như nêu trên đã có bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại.

- Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- UBND huyện chuyển thông báo để UBND xã cho chủ sở hữu biết về việc nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật

- Chủ sở hữu phải nộp biên lai thu các khoản lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ 7 hàng tuần).

4- Lệ phí:

- Loại 1: Diện tích dưới 500m2, mức thu 200.000 đồng/giấy

- Loại 2: Diện tích từ 500 m2  đến dưới 1000 m2, mức thu 350.000 đồng/giấy

- Loại 3: Diện tích từ 500 m2  đến dưới 1000 m2, mức thu 500.000 đồng/giấy

5- Thời gian giải quyết: Không quá 95 ngày làm việc.

 

Nghe đọc thủ tục:

{audio}datdai/capquyensudungnhanongthon.mp3{/audio} 

 


 

Related post

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top