Search

Eng

Vie

Thuy Tien To

Comunication team

Tô Thị Thanh Thủy Tiên

 

Thông tin chung:

o  Chức vụ tại DRD: Truyền thông

o  Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD
311K8 7th Street, Khu Tai Dinh Cu Thu Thiem, Ward An Phu , District 2,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-28)-62679911 - 62679922 -62679933 (Ext: 131)
Email: thuytien@drdvietnam.org

Quá trình học tập và làm việc:

                   Đang cập nhật

Trên Các Báo:

 

VideoClips:


 

Will you join us?
Co-operate Donate
Go to top