Search

Eng

Vie

No. Fullname Position View detail
1 Lưu Thị Ánh Loan Vice director View detail
2 Lương Thị Quỳnh Lan Vice director of Project Manager View detail
3 Quoc Ut Lam IT Officer View detail
4 Lê Hữu Thương Employment Coordinator View detail
5 Liêu Thị Ngọc Hiếu Independent Living project manager View detail
6 Đồng Lê Quỳnh Hương Manage DRD Club house View detail
7 Lưu Võ Ngọc Minh Media management and fundraising View detail
8 Nguyễn Thị Kim Anh Project officer View detail
9 Huỳnh Ngọc Bích Employment Coordinator View detail
10 Nguyễn Diễm Thương Thương Media officer View detail
11 Trần Thị Nga Accountant View detail
12 Huỳnh Kim Phụng Media officer View detail
13 Phan Thị Rát Project Officer View detail
14 Lê Thị Mỹ Hương Volunteer View detail
15 Nguyễn Thị Thanh Hoa Project Officer View detail
16 Nguyễn Thị Tường Oanh Chief Accountant View detail
17 Nguyễn Thị Tú Quyên Project Officer View detail
18 Nguyễn Ngọc thùy Hương Accountant View detail
19 Nguyễn Thị Minh Oanh Administrative Officer View detail
20 Lê Quỳnh Huệ Coordinator project Empowment for Youth View detail
21 Từ Mãnh Kỳ Media officer View detail
22 Nguyễn Võ Thanh Phương Project Assistant View detail
23 Lê Thị Diễm Kiều Nhân viên dự án View detail
24 Hồ Thị Ngọc Thanh Clubhouse staff View detail
25 Kim Van Phan Administrative Officer View detail
26 Nguyễn Mạnh Thắng project staff View detail
27 Nguyễn Thụy Diễm Hương Nguyên Điều phối học bổng Đồng hành View detail
28 Dương Phương Hạnh Phụ trách lĩnh vực khiểm thính View detail
29 Caroline Mayger VSO volunteer June 2009 - May 2011 View detail
30 Nguyễn Khánh Vân Volunteer View detail
31 Lê Thị Xuân Huy IT Officer View detail
32 Võ Thị Bích Thu Nguyên Quản lý hành chánh văn phòng View detail
33 Christiane Marie Jeanne TRINQUES- MERZ Volunteer View detail
34 Trần Thị Thanh Hương Project manager View detail
35 Nguyễn Dũng Hùng Anh IT Officer View detail
36 Trần Thị Thu Nga Volunteer View detail
37 Thái Thảo Vân Volunteer View detail
38 Trần Phương Quỳnh Volunteer View detail
39 Nguyễn Thị Ngọc Clubhouse manager View detail
40 Peter Gammie Volunteer AusAid View detail
41 Nguyễn Tân Triều Volunteer View detail
42 Nguyễn Thị Mai Officer View detail
Go to top