Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Hướng dẫn truy cập

Giao diện tiếp cận

Ủng hộ

Kênh youtube của DRD Việt nam

Trang Facebook của DRD Việt nam

English

DRD

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Trở lại

Đăng nhập

Đăng ký

Lịch hoạt động

Change Background and color

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Loại đóng góp PT thanh toán Số tiền Loại tiền Ngày đóng góp Hỗ trợ hoạt động
Fortitude Educational Foundation Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 117.075.000 VNĐ 12-06-2019 Hoạt động DRD
Australia Alumni Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 64.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Anh Vương Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn làm chân tay giả. Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000.000 VNĐ 09-04-2019 Dụng cụ hỗ trợ
Cô Tâm Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-02-2019 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 620.000 VNĐ 31-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Long và Tú (Sidney) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy và chị Việt Ly Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Hồng (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Linh (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Trang (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Huấn (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Bích (Melbourne) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Thu (Nhóm The Glen) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Ngô Gia Trung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Tiến sĩ Trần Bắc Hải Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Công ty Cổ Phần VNG Công ty CP VNG ủng hộ học bổng Người Bạn Đồng Hành thông qua đối ứng đêm nhạc Cho Đời Chút Ơn. Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 300.000.000 VNĐ 01-11-2018 Học Bổng
Cô Hương & Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange từ tháng 7 đến tháng 12/2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 27-10-2018 Chiến dịch 1forchange
Tuấn Ngọc (Quay phim) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 18-10-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Hồng Nga Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Lâm Minh Trang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Hường- Nhà thuốc 27, Q4 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đàm Lê Tuyết Nhung Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quán Ann Café Quận 7 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Hường Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Quỳnh Thị Thu Vân Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Phương Thảo Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Sơn (Nhóm bạn Long Thành- Đồng Nai) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Bích Ảnh (nhóm bạn Long Thành) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Kim Lang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 11.630.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cụ Lê Leo (Chicago) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 23.260.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Chính - Thuần (Australia) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.393.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Võ Văn Thuận (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Trương Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đỗ Ngọc Luyến (Quỹ Học bổng Hy Vọng) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Như Lịch Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hải Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Quốc Bảo+ Ông Trần Đình Thành (ĐH FPT) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Huỳnh Huệ Liên Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Đặng Văn Đức Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Trần Thị Đằng Loan Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đồng Thị Mộng Tuyền và Ông Lê Minh Trí (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 28.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Mỹ Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Nhóm Bảo Phạm (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 150.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 15.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Công ty Địa ốc Thành phố Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân đại diện nhóm Spread Your Love - SYL ủng hộ dự án đáp đền tiếp nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Yumiko Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quỹ Tâm Nguyện Việt Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 65.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 26-06-2018 Học Bổng
Cô Nguyễn Thị Chi Lang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 06-06-2018 Học Bổng
Professor Neal A. NewField and Professor Susan A. Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 18-05-2018 Học Bổng
Angie Tran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.300.000 VNĐ 15-05-2018 Học Bổng
Việt Ly Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 14-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Thanh An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 14-05-2018 Học Bổng
Cô Hương & Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 600.000 VNĐ 08-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ tháng 4&5 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 02-05-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ tháng 2&3 năm 2018 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 12-03-2018 Học Bổng
Chị Lan Holly Name Church Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 04-02-2018 Hoạt động DRD
Ca đoàn Kito Vua (Úc) nhà thờ Holly Name Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.550 AUD 29-01-2018 Hoạt động DRD
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 16-01-2018 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.050 AUD 10-01-2018 Học Bổng
Anh chị Bích - Hường Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000 AUD 18-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Ủng hộ học bổng tháng 11&12 năm 2017 Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 04-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-10-2017 Học Bổng
Anh chị "Minh - Hằng" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 16-10-2017 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.100 AUD 09-10-2017 Học Bổng
Cô Hương và chú Sơn Ủng hộ từ tháng 4 đến tháng 10/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 03-10-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thị Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 27-09-2017 Học Bổng
Cô Yumiko Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-09-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-07-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Về đâu mái tóc người thương" ngày 25/6/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 4.400.000 VNĐ 25-06-2017 Xe 3 bánh
Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 25-06-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 05-06-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 20/5/2017 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 6.300.000 VNĐ 20-05-2017 Xe 3 bánh
Cô Hương và Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 180.000 VNĐ 21-04-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 19-04-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 18/4/2017 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 18-04-2017 Xe 3 bánh
Trung tâm LIN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 24-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 285.000 VNĐ 17-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 684.000 VNĐ 13-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 366.000 VNĐ 22-12-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Hải Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
chị Tuyết Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị TL Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuỷ Tiên (AVWA) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tín Bình   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Thống Thiên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Nguyệt   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Hy Tuyết   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Trâm   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Thịnh Hạnh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thúy Lan   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Nguyên Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Trường Ngô Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Đông Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Nguyễn Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Nguyễn Hà   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Quý Triều Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Loan, Ngọc, Tuyết Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Bích Trinh và anh chị Minh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Thanh Thủy, Liên Hương, Quế và Thúy   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Bảo Trâm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
gia đình anh chị Phiệt Trang Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Báu Nhi Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Khánh Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Liên Hậu Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Xuân Xuyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Hà Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Không tên   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn 4 người Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác Thảo - mẹ chị Hạnh, nhà hàng Lá Lốt Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Thầy Lê Quy Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Mắm Nhĩ Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 310 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Thủy Tiên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 20 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thi và Thư   Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Lê Nguyễn và Tim Hurst Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình Bác Hân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Dũng Duyên Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Cang Thanh Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình chị Trần Diễm Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Trứ Xuân Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Em Quý (sinh viên) Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tuấn Lan Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Phong Hương Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 220 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Ngọc Cách Đêm nhạc "Ngày nữa để yêu thương" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương Chú Sơn Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 28-10-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 12-09-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 20 USD 08-08-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn Ủng hộ tháng 5 và 6 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 310.000 VNĐ 27-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Khắc Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 22-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Angie Ngọc Trần Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-07-2016 Học Bổng
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 20 USD 11-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 24-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm thiện nguyện KITEs Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.262.000 VNĐ 09-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 720.000 VNĐ 03-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ tháng 4/2016 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 25-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện Ủng hộ xe lăn điện cho 1 bạn sinh viên khuyết tật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000 AUD 21-04-2016 Học Bổng
Andy Gowler Giám đốc điều hành của công ty du lịch Saigon Buddy Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hướng và Chú Sơn Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 07-03-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 1 năm 2016 Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 18-02-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Nga Virginia, Hoa Kỳ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-02-2016 Học Bổng
Công ty TNHH Hệ thống Glandore Vietnam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 02-02-2016 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 27-01-2016 Học Bổng
Ngô Gia Trung Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Nam Bình Công ty cổ phần tư vấn PEAPROS Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) Thụy sỹ Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 31-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Châu và các bạn Eximbank Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 18-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Phạm Mạnh Hùng Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Linh Shop hoa "Điều Ngọt Ngào Nhất" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.250.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh CHâu Phó Giám Đốc Eximbank Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2 SGD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5 AUD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10 EUR 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh Thường quân không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 74 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Đóng góp của khách tham dự sự kiện Không ghi tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.582.500 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 3 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 896.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 2 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc thùng 1 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.628.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương Thảo và các bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Đỗ Thị Thanh Hà Viện trưởng viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội - Ban Tuyên giáo Trung Ương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trần Trịnh Hằng Nhóm Youth Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
BS Tuyết Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Tú Hàng lưu niệm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trương Thanh Quốc Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Huệ Liên Câu lạc bộ doanh nghiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuận Cơ sở Thiện Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Nhung Nhóm hát Nối Vòng Tay Lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Minh Cầm Lãnh sự quán Pháp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thị Phượng Bạn của Tú Quyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm dự án Sinh viên khuyết tật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
CLB Phụ Nữ Khuyết Tật Ủng hộ từ việc bán hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 615.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Đức Đại Dương Quầy vẽ chân dung Chibi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 630.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng Quầy vẽ thiệp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 360.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 30-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Content Anpha - Freelancer Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 27-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 31-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Ivan Khánh freelancer Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Hồ Huy Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 100.000 VNĐ 30-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Đặng Hữu Nguyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Bùi Thị Lệ Cựu sinh viên ĐH Sư Phạm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Thảo Ủng hộ chiến dịch 1forchange 5,000,000 VNĐ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương Ủng hộ chiến dịch 1forchange 500,000 VNĐ Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Mỹ Hằng Giám đốc thẫm mỹ viện MIMI Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 01-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 140.000 VNĐ 31-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Bế Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc Những đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Tánh Ủng hộ chiến dịch 1forchange tại đêm nhạc những đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Dũng Ủng hộ đêm nhạc Những Đóa Lông Chông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 09-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Chuyển khoản 140.000 VNĐ 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu và những người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.100 AUD 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 09-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Uyên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Thủy, anh Hoàng Phương và các thân hữu Sidney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Đoàn MBA của đại học Loyola, Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 23.200.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Chú Sơn và cô Hương (Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Nhã Vy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Triết Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Tiên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 30.000 VNĐ 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh chị L-T (Melbuorne) Anh chị L-T (Melbuorne) trong ca đoàn Chị Tiên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 5-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 140.000 VNĐ 30-05-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 4-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 30-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Tuệ Hạo (Thiền Viện Trúc Lâm Phúc Đức) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà. Nguyễn Yến Tuyết Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp diễn ra ở Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Dũng (Tiệm gà 99 Auburn) Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bán DVD đêm nhạc Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.530 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Khán giả ủng hộ Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.005 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Hội Thủ Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tuấn Linh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Lâm Xuân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thúy Nguyễn Ủng hộ Đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.228 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà An Lê - Mai Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 70 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Trần Văn Đức Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Đức - Oanh Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Tôn Nữ Như Nguyện - Cát Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thư - Dũng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Hà Đặng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Thanh Thuy Ca sỹ trong chương trình đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Quỳnh Xuân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà Liêng Quỳnh Giao Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tô Kim Ngọc Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Victor Quang Huỳnh Ủng hộ cho đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hiển Trần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Tâm TRần Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hà Công Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Diệp Nguyễn Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Phạm Văn Thông Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Liêu Thị Ngọc Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Minh Thư Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Quốc Ủng hộ tại đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Long Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cổ Thị Thu Hồng Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Nguyễn Hữu Dũng - Võ Thị Kiều Vân Ủng hộ đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) Ủng hộ chiến dịch 1forchange tháng 2-2015 Hỗ trợ định kỳ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2 USD 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Diễm Thương Thương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Thục ECP, Anh Chị Đông - Thúy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
JOHN RUGGIER Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 GBP 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Phi Bửu và Tennis Club of Heidelberg Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000 AUD 02-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Hà Hùng Hải Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 04-02-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 100 AUD 07-01-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Huy Tôn Hoa Sen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-12-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-11-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 02-10-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy (Tôn Hoa Sen) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp MBA Trường ĐH Nam Columbia Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.650.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-09-2014 Chiến dịch 1forchange
VOV College II Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.488.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Tập thể sinh viên và giáo viên) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 988.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Cô Dương Thị Thanh Thủy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.988.365 VNĐ 04-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Một khách người Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10 USD 03-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 320.000 VNĐ 12-08-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp EE-DRD ủng hộ 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 24-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm hát DRD ủng hộ 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Chú Chung và Cô Mỵ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mẹ em Thịnh nhóm My Future Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
UB Hội Liên Hiệp Thanh Niên Quận 10 Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 24-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Ngưng Hương Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Đông Kinh Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 AUD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Deakin Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 475 USD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Thu Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Hưng Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Hà Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 422.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân ủng hộ đêm nhạc Tạ Ơn Đời Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Minh Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 21 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh John Nhật Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Trần Văn Trung Ủng hộ cho chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Ủng hộ 1forchange đêm nhạc 13/6/2014 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.818.000 VNĐ 13-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Phương Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 04-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Quỳnh Trang, Hoàng Long, Quý Vinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-05-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500.000 VNĐ 11-04-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
The students and staff - 2013 Vietnam Study Tour - The School of Health and Social Development, Deakin University Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 375 USD 18-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Photovoice Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.915.000 VNĐ 13-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2014 Học Bổng
Mạnh thường quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 26-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Tiền ủng hộ thông qua việc mua áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 25-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 22-02-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-02-2014 Học Bổng
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-01-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Thường Quân Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Hàn QUốc Ủng hộ chiến dịch 1forchange Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-01-2014 Học Bổng
Tiền ủng hộ thông qua việc mua 2 áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 10-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Phương Dung,Hoàng Long, Q.Trọng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Thầy Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác Sĩ Kiều Phương Đà Nẵng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phượng Nha Trang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Gò Vấp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hữu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Khanh Và Anh Tiến Đóng góp 100 USD ngày 23/12/2013 Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 23-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Chị Phượng Nha Trang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 16-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-12-2013 Học Bổng
FoxyRumba Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 09-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sỹ Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
3 bạn Chí, Long , Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.850.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Phạm Quốc Cận Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 21-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Deakin University Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 20-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-11-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-10-2013 Học Bổng
Irish Aids Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000 EUR 26-09-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-09-2013 Học Bổng
Nguyễn Đức Kinh Khoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 29-08-2013 Chiến dịch 1forchange
C.Hạnh, A.Hữu, C.Oanh, C.Nhung, C.Đạo, C.Nữ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 350 EUR 14-08-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Cúc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 29-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Ca sĩ Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-07-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Đỗ Thị Thanh Hà Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 21-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-07-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-06-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 11-06-2013 Học Bổng
Bạn chị Yến ở Lawrence, Kansas Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.350 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Diệp Thiên Tánh và Nguyễn Thị Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Mạnh Thường Quân không tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.245 USD 31-05-2013 Học Bổng
Thầy Neal Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 27-05-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-05-2013 Học Bổng
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 03-05-2013 Học Bổng
Giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 24-04-2013 Học Bổng
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhà Đào và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-04-2013 Học Bổng
Phủ sóng yêu thương Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 52.905.000 VNĐ 31-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Long, Cô Sáu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Lâm Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Vợ chồng ông bà Diệp Thiện Tánh và Nguyễn Thị Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 26-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-03-2013 Học Bổng
Việt kiều Úc dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 01-03-2013 Học Bổng
Luật sư Lương Thái Anh Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 500.000 VNĐ 01-02-2013 Học Bổng
Chị Tú Nghi cùng bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 01-01-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Người Việt Thiện Nguyện Rhein-Main-Neckar Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 13.700.000 VNĐ 17-12-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ô tô Toàn Cầu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 13-12-2012 Học Bổng
Cô Lê Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-11-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 15-11-2012 Học Bổng
Trần Trọng Văn, anh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 15-11-2012 Học Bổng
Chị Thu Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Uyên Thy Nhóm Ngọc Trong Tim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 USD 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị David và Linda Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Tình Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Nguyễn Bá Công Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dì Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
MTQ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 14-09-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Diệu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Bé Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 CAD 10-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Dũng Vietlink Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Tú Nghi cùng bạn Tặng 11 cây gậy dẫn đường (Gậy trắng cho người khiếm thị) và 19 đai Gối và đai lưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 0 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cha Toma Tạ Anh Kiệt Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhàn Đào Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Vi Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm từ thiện Hội Văn hoá Khoa học San Diego USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 16-07-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một người dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 CAD 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Hương Cty Vinca Media Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
BS Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuệ An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Duy Anh và Trần Trọng Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 650.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Tạ Tú Nghi USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 31-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Neal Newfield và sinh viên Trường ĐH West Virginia Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Đình Thảo Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Công Hoài Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh thường quân giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Thanh Liêm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ngọc Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 14-02-2012 Học Bổng
2 bạn Sinh viên Đại Học kinh tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-02-2012 Học Bổng
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
CHị Trần Thị Bé Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Anh Đào và các bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 USD 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Phương Dzũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thẳng Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ý Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hà Thu Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Xuân Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bà Thiện -Nhung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hội Đồng Hương Cảnh Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Bích Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 16-12-2011 Học Bổng
Ca sĩ Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 03-12-2011 Học Bổng
Cty INVESTCO Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Nguyên Văn Xương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia đình BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 05-10-2011 Học Bổng
Cô Yến và Gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 03-10-2011 Học Bổng
Phạm Thị Ngọc Yến, Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 12.000.000 VNĐ 28-09-2011 Học Bổng
Anh Phú Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-09-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia đình Minh Vân- Minh Đức Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 23-09-2011 Học Bổng
Chị Quý Tỵ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mai Thị Thanh Vân Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 12-08-2011 Học Bổng
Vũ Quỳnh Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 09-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 30-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Bích Ngân ngân hàng VCB Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 27-05-2011 Học Bổng
Ca sĩ Đức Minh từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Diễm Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Cương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường dạy lái xe Tiến Bộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Ngọc Mai từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thu Trang tổ chức Warlegacies Project Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 27-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc FPT Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 11.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
BS. Hoài Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 04-04-2011 Học Bổng
Cô Yến và gia đình Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 28-03-2011 Học Bổng
Phạm Ngọc Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 22-03-2011 Học Bổng
Ca sĩ Trường Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quỳnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Kiếng Cận Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị Thanh Sơn Tỉnh Thanh Hóa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Rose A. Marino Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Mai Tiểu bang Virginia, USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 14-03-2011 Học Bổng
Cty TNHH Tâm An Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-03-2011 Học Bổng
Bạn cô Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia đình em Phương Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Học sinh lớp 8A7 trường Trần Đại Nghĩa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Peter Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cathy Trương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 17-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Cao Tiến Vị Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bạn chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Thị Ngọc Ánh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bùi Chí Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Phan và Bà Vân Đường Hoà Hưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Mỹ Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Thi Sai Gon Tourist Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Loan và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mẹ của Tiến Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác sỹ Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 28-01-2011 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Trường Đại học EWHA - Hàn Quốc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Lưu Thị Ánh Loan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 29-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Văn - Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-12-2010 Học Bổng
Tổ chức từ thiện CUICUI Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 14.000.000 VNĐ 29-11-2010 Học Bổng
Đỗ Hồng Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-10-2010 Học Bổng
cô Thái Thị Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 21-10-2010 Học Bổng
Tiền Quyên góp 3 đêm nhạc "Chiều Trên Quê Hương tôi" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.490.000 VNĐ 25-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.700.000 VNĐ 23-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dấu Tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Nguyễn Texas Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Ngọc Quý Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bùi Tiểu Binh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 19-09-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-08-2010 Học Bổng
Anh Thành Liệu Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Linh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Chú Vịêt Kiều Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Nga Chợ An Đông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Cô Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Nhung Ca sĩ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dzoãnh Minh Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Cường Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường Thư Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tường Văn Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 12-08-2010 Học Bổng
Cô Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 10-08-2010 Học Bổng
Chị Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuận Trinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Dã Quỳ Ủng Hộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Neal Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Khách Sạn Hiền Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Glen White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Võ Thị Mỹ Dung Khoa GDĐB trường ĐHSP Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lương Thể Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán vé may mắn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.700.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Cúc Báo Tuổi Trẻ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phạm Mai Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đinh Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Văn Dương Tư vấn độc lập Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lưu Thị Ngọc Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 08-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Joselyn Tran Mast Company Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia Đình Cô Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 02-08-2010 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 29-07-2010 Học Bổng
Kim Yến & Thành Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 24.000.000 VNĐ 27-07-2010 Học Bổng
Chị Thu Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.350.000 VNĐ 07-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 08-06-2010 Học Bổng
Chị Nhu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Hoàng Nam Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Khánh Dư Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 15-05-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 13-05-2010 Học Bổng
Caroline Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Học Bổng
Nhóm Bác Sĩ Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Đắc Danh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 600 USD 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ngọc Mỹ Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 22-04-2010 Học Bổng
Nguyễn Mỹ Hồng Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Cần Thị Côn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Anoa Dussol Perran Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 26-03-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 25-03-2010 Học Bổng
CHị Trần Thị Bé Việt kiều Cannada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 10-03-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 27-01-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 21-01-2010 Học Bổng
Đỗ Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 15-01-2010 Học Bổng
Đặng Thị Hồng Nga / Phạm Thị Ngọc Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 14-01-2010 Học Bổng
Hoàng Châu Hiền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 11-01-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Vân / Minh Đức Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 06-01-2010 Học Bổng
Lương Hiệp Thuận Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 02-01-2010 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-12-2009 Học Bổng
Lidia Rozdilsky Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-12-2009 Học Bổng
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 15.990.000 VNĐ 14-12-2009 Học Bổng
Võ T. Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 27-11-2009 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 24-11-2009 Học Bổng
Veronica Reatare Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 23-11-2009 Học Bổng
Bùi Lam Sơn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 16-11-2009 Học Bổng
Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Ca sĩ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Trần Bá Thiện Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Christiane Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.982.090 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 22-09-2009 Học Bổng
Chị Mỹ Hương - Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 18-09-2009 Học Bổng
Penny & John Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 16-09-2009 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 75.000.000 VNĐ 23-07-2009 Học Bổng
Bs Phan Vương Huy Đổng Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 10-07-2009 Học Bổng
American Council of learned Society Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 35.500.000 VNĐ 09-06-2009 Học Bổng
Christiane & D.Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.940.000 VNĐ 29-05-2009 Học Bổng
Lưu Minh Phước Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 4.900.000 VNĐ 21-05-2009 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-05-2009 Học Bổng
Lương T. Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 26-03-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thúy Vi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-02-2009 Học Bổng
Thầy Nguyễn Văn Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2009 Học Bổng
Câu chuyện ước mơ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 09-02-2009 Học Bổng
CLB Phụ Nữ và hoạt động QT Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 12-01-2009 Học Bổng
Nhóm Việt Mới Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH TV DT Tầm nhìn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 17.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 7.200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Không tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Phạm Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương GV tiếng Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
C. Mỹ Hương & C. Nga Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
PGS TS Nguyễn Hoài Nam Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 30-12-2008 Học Bổng
Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 25.600.000 VNĐ 13-10-2008 Học Bổng
Gia đình Hoàng Yến Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Công ty XLTM Hải Âu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Trương Bạch Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Gia đình anh Quân Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 2.400.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Tuyết Minh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Cô Bích Hồng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-10-2008 Học Bổng
Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 9.200.000 VNĐ 30-09-2008 Học Bổng
Gia đình Hoài Phương Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 10-09-2008 Học Bổng
Phan Thị Ngân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 03-09-2008 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng Cơ Sở May Hồng Phú Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Chuyển khoản 4.000.000 VNĐ 15-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 13-08-2008 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-08-2008 Học Bổng
Gia đình chị Đặng Hồng Nga Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Clair Kingston Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Jenn Thorkeson Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 80.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Ruby NTN Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nguyễn T.Nhật Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 14-07-2008 Học Bổng
Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 09-07-2008 Học Bổng
Công ty thép Pomina Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 19-06-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 18-06-2008 Học Bổng
Công Ty Phân Bón Thiên Sinh Hỗ trợ định kỳ một học bổng toàn phần 1triệu VNĐ/1 tháng Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 300.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Cô Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 30-05-2008 Học Bổng
TS. Thái T. Ngọc Dư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 18-05-2008 Học Bổng
Võ Thị Bích Thu Hỗ trợ định kỳ 1 phần của học bổng toàn phần Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 17-04-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Hòa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Gia đình Lâm Sơn Hoàng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-04-2008 Học Bổng
Hạnh Dung IFP Alumi VietNam Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 3.000.000 VNĐ 31-03-2008 Học Bổng
Vũ Minh Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 28-03-2008 Học Bổng
Trần Triều Năng Lực Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Hoàng Phương Duy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 19-03-2008 Học Bổng
Rose Marino Những đóng góp riêng lẻ Chuyển khoản 13.855.952 VNĐ 21-02-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-02-2008 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-02-2008 Học Bổng
GS. Glen W. White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.600.000 VNĐ 08-08-2007 Học Bổng
Chị Lan Hội Lăng Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 00-00-0000 Hội quán Đời Rất Đẹp
Họ tên / Cơ quan Số tiền Loại tiền Ngày đóng góp Hỗ trợ hoạt động
Fortitude Educational Foundation 117.075.000 VNĐ 12-06-2019 Hoạt động DRD
Australia Alumni 64.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Anh Vương Châu 5.000.000 VNĐ 10-06-2019 Học Bổng
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam 100.000.000 VNĐ 09-04-2019 Dụng cụ hỗ trợ
Cô Tâm Thủy 1.000.000 VNĐ 12-02-2019 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn 620.000 VNĐ 31-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Long và Tú (Sidney) 1.500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy và chị Việt Ly 500 USD 24-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Hồng (Melbourne) 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Linh (Melbourne) 200 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Trang (Melbourne) 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Huấn (Melbourne) 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương (Melbourne) 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Bích (Melbourne) 100 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Chị Thu (Nhóm The Glen) 300 AUD 18-12-2018 Chiến dịch 1forchange
Anh Ngô Gia Trung 1.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Tiến sĩ Trần Bắc Hải 5.000.000 VNĐ 16-11-2018 Chiến dịch 1forchange
Công ty Cổ Phần VNG 300.000.000 VNĐ 01-11-2018 Học Bổng
Cô Hương & Chú Sơn 600.000 VNĐ 27-10-2018 Chiến dịch 1forchange
Tuấn Ngọc (Quay phim) 500.000 VNĐ 18-10-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Hồng Nga 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Lâm Minh Trang 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Hường- Nhà thuốc 27, Q4 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đàm Lê Tuyết Nhung 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quán Ann Café Quận 7 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Hường 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Quỳnh Thị Thu Vân 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Phương Thảo 1.500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Sơn (Nhóm bạn Long Thành- Đồng Nai) 4.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Bích Ảnh (nhóm bạn Long Thành) 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Võ Thị Kim Lang 11.630.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cụ Lê Leo (Chicago) 23.260.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Chính - Thuần (Australia) 8.393.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Thanh Tùng 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Võ Văn Thuận (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Trương Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đỗ Ngọc Luyến (Quỹ Học bổng Hy Vọng) 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Như Lịch 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hải 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Nguyễn Quốc Bảo+ Ông Trần Đình Thành (ĐH FPT) 2.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Huỳnh Huệ Liên 500.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ông Đặng Văn Đức 1.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Trần Thị Đằng Loan 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Đồng Thị Mộng Tuyền và Ông Lê Minh Trí (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) 28.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Mỹ Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) 5.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Nhóm Bảo Phạm (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) 150.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 15.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Công ty Địa ốc Thành phố 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân 30.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Bà Yumiko 10.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Quỹ Tâm Nguyện Việt 65.000.000 VNĐ 21-09-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 26-06-2018 Học Bổng
Cô Nguyễn Thị Chi Lang 5.000.000 VNĐ 06-06-2018 Học Bổng
Professor Neal A. NewField and Professor Susan A. Newfield 200 USD 18-05-2018 Học Bổng
Angie Tran 2.300.000 VNĐ 15-05-2018 Học Bổng
Việt Ly 500 USD 14-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Thanh An 200 USD 14-05-2018 Học Bổng
Cô Hương & Chú Sơn 600.000 VNĐ 08-05-2018 Chiến dịch 1forchange
Cô Đỗ Thu Hồng 2.000.000 VNĐ 02-05-2018 Học Bổng
Cô Đỗ Thu Hồng 2.000.000 VNĐ 12-03-2018 Học Bổng
Chị Lan 500 AUD 04-02-2018 Hoạt động DRD
Ca đoàn Kito Vua (Úc) 5.550 AUD 29-01-2018 Hoạt động DRD
Đỗ Thị Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 16-01-2018 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen 1.050 AUD 10-01-2018 Học Bổng
Anh chị Bích - Hường 2.000 AUD 18-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng 2.000.000 VNĐ 04-12-2017 Học Bổng
Đỗ Thị Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 27-10-2017 Học Bổng
Anh chị "Minh - Hằng" 200 AUD 16-10-2017 Học Bổng
Nhóm bạn The Glen 1.100 AUD 09-10-2017 Học Bổng
Cô Hương và chú Sơn 1.000.000 VNĐ 03-10-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thị Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 27-09-2017 Học Bổng
Cô Yumiko 10.000.000 VNĐ 06-09-2017 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 05-07-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Về đâu mái tóc người thương" ngày 25/6/2017 4.400.000 VNĐ 25-06-2017 Xe 3 bánh
Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam 3.000.000 VNĐ 25-06-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 05-06-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 20/5/2017 6.300.000 VNĐ 20-05-2017 Xe 3 bánh
Cô Hương và Chú Sơn 180.000 VNĐ 21-04-2017 Chiến dịch 1forchange
Đỗ Thu Hồng 1.000.000 VNĐ 19-04-2017 Học Bổng
Đêm nhạc "Cho đời chút ơn" ngày 18/4/2017 6.000.000 VNĐ 18-04-2017 Xe 3 bánh
Trung tâm LIN 300.000 VNĐ 24-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy sỹ) 285.000 VNĐ 17-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) 684.000 VNĐ 13-03-2017 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler 2.000.000 VNĐ 21-02-2017 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương & Chú Sơn (Thụy Sỹ) 366.000 VNĐ 22-12-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Hải Nguyễn 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
chị Tuyết Nguyễn 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị TL 2.500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuỷ Tiên (AVWA) 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tín Bình   300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Thống Thiên   200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Nguyệt   500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Hy Tuyết   200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Trâm   50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Thịnh Hạnh 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thúy Lan   100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Nguyên Lan 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Trường Ngô 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Đông Thanh 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Nguyễn 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh Nguyễn Hà   50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Quý Triều 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Loan, Ngọc, Tuyết 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Bích Trinh và anh chị Minh 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm chị Thanh Thủy, Liên Hương, Quế và Thúy   300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Bảo Trâm 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
gia đình anh chị Phiệt Trang 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Báu Nhi 500 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Khánh Hương 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Liên Hậu 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Xuân Xuyên 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Minh Hà 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Không tên   50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn 4 người 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác Thảo - mẹ chị Hạnh, nhà hàng Lá Lốt 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Thầy Lê Quy 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Mắm Nhĩ 310 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Thủy Tiên 20 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Thi và Thư   50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình anh chị Lê Nguyễn và Tim Hurst 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình Bác Hân 250 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Dũng Duyên 150 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Cang Thanh 300 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Mẹ chị Lan 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Lan 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Gia đình chị Trần Diễm 400 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Trứ Xuân 100 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Em Quý (sinh viên) 50 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Tuấn Lan 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Phong Hương 220 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng 200 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Anh chị Ngọc Cách 1.000 AUD 05-11-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương Chú Sơn 300.000 VNĐ 28-10-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh 500.000 VNĐ 12-09-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler 20 USD 08-08-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn 310.000 VNĐ 27-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Khắc Tùng 500.000 VNĐ 22-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Angie Ngọc Trần 100 USD 15-07-2016 Học Bổng
Andy Gowler 20 USD 11-07-2016 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh 500.000 VNĐ 24-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Nhóm thiện nguyện KITEs 1.262.000 VNĐ 09-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Andy Gowler 720.000 VNĐ 03-06-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) 100.000 VNĐ 25-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện 6.000 AUD 21-04-2016 Học Bổng
Andy Gowler 500.000 VNĐ 06-04-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hướng và Chú Sơn 100.000 VNĐ 07-03-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) 100.000 VNĐ 18-02-2016 Chiến dịch 1forchange
Chị Nga 200 USD 17-02-2016 Học Bổng
Công ty TNHH Hệ thống Glandore Vietnam 10.000.000 VNĐ 02-02-2016 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương 500.000 VNĐ 27-01-2016 Học Bổng
Ngô Gia Trung 500.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Trần Nam Bình 1.000.000 VNĐ 15-01-2016 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) 100.000 VNĐ 31-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Châu và các bạn Eximbank 2.000.000 VNĐ 18-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Phạm Mạnh Hùng 100.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Linh 2.250.000 VNĐ 03-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh CHâu 13.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên 2 SGD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên 5 AUD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân không ghi tên 10 EUR 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Mạnh Thường quân không ghi tên 74 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Đóng góp của khách tham dự sự kiện 7.582.500 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc 896.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc 1.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Thùng 1fc 3.628.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Phương Thảo và các bạn 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Đỗ Thị Thanh Hà 2.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trần Trịnh Hằng 500.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm 200.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
BS Tuyết Minh 5.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Tú 800.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Trương Thanh Quốc 50.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Huệ Liên 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thuận 150.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Nhung 100 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Minh Cầm 3.000.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thị Phượng 300.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm dự án Sinh viên khuyết tật 700.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
CLB Phụ Nữ Khuyết Tật 615.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Đức Đại Dương 630.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng 7 USD 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sĩ Bửu Phùng 360.000 VNĐ 02-12-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) 100.000 VNĐ 30-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Content Anpha - Freelancer 500.000 VNĐ 27-11-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) 100.000 VNĐ 31-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Ivan Khánh 100.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Hồ Huy Sơn 200.000 VNĐ 08-10-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) 100.000 VNĐ 30-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Đặng Hữu Nguyên 100.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Bùi Thị Lệ 50.000 VNĐ 16-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Thảo 5.000.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương 500.000 VNĐ 12-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Mỹ Hằng 10.000.000 VNĐ 01-09-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) 140.000 VNĐ 31-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Bế 1.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Tánh 5.000.000 VNĐ 11-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Dũng 1.000.000 VNĐ 10-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Võ Ngọc Minh 500.000 VNĐ 09-08-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) 140.000 VNĐ 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu và những người bạn 1.100 AUD 31-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Trâm 50 AUD 09-07-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Uyên 50 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Chị Thanh Thủy, anh Hoàng Phương và các thân hữu Sidney 5.000 AUD 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Đoàn MBA của đại học Loyola, Chicago 23.200.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Chú Sơn và cô Hương (Thụy Sỹ) 140.000 VNĐ 30-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Nhã Vy 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Triết Minh 500 USD 24-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Tiên 30.000 VNĐ 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh chị L-T (Melbuorne) 500 AUD 15-06-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) 140.000 VNĐ 30-05-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương, Chú Sơn (Thụy Sỹ) 100.000 VNĐ 30-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Tuệ Hạo (Thiền Viện Trúc Lâm Phúc Đức) 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà. Nguyễn Yến Tuyết 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Dũng (Tiệm gà 99 Auburn) 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bán DVD đêm nhạc 1.530 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Khán giả ủng hộ 3.005 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Hội Thủ Đức 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tuấn Linh 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Lâm Xuân 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thúy Nguyễn 1.228 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà An Lê - Mai 70 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Trần Văn Đức 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Đức - Oanh 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Tôn Nữ Như Nguyện - Cát 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Thư - Dũng 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Hà Đặng 2.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Thanh Thuy 400 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Bà Quỳnh Xuân 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bà Liêng Quỳnh Giao 500 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Tô Kim Ngọc 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Victor Quang Huỳnh 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hiển Trần 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Tâm TRần 200 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Hà Công Hồng 1.000 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Dr. Diệp Nguyễn 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông Phạm Văn Thông 100 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Lưu Thị Ánh Loan 2.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Bạn chị Liêu Thị Ngọc Hiếu 1.000.000 VNĐ 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Minh Thư 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Quốc 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Bảo Long 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cổ Thị Thu Hồng 50 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Ông bà Nguyễn Hữu Dũng - Võ Thị Kiều Vân 300 AUD 04-04-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Hương và chú Sơn ( Thụy Sỹ) 100.000 VNĐ 10-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương 2 USD 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Diễm Thương Thương 1.000.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Thục ECP, Anh Chị Đông - Thúy 1.500.000 VNĐ 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
JOHN RUGGIER 500 GBP 05-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Phi Bửu và Tennis Club of Heidelberg 1.000 AUD 02-03-2015 Chiến dịch 1forchange
Hà Hùng Hải 10.000.000 VNĐ 04-02-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Phi Bửu 100 AUD 07-01-2015 Chiến dịch 1forchange
Anh Đức Huy 1.000.000 VNĐ 03-12-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Việt Kiều Canada 400.000 VNĐ 04-11-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một mạnh thường quân 750.000 VNĐ 02-10-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Hương 500.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy (Tôn Hoa Sen) 1.000.000 VNĐ 25-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy 1.000.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp MBA Trường ĐH Nam Columbia 1.650.000 VNĐ 24-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Hoàng Đức Huy 500.000 VNĐ 23-09-2014 Chiến dịch 1forchange
VOV College II 1.488.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Tập thể sinh viên và giáo viên) 988.700 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II (Cô Dương Thị Thanh Thủy) 500.000 VNĐ 11-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Lưu Thị Ánh Loan 2.988.365 VNĐ 04-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Một khách người Nhật 10 USD 03-09-2014 Chiến dịch 1forchange
Nguyễn Thanh Tùng 320.000 VNĐ 12-08-2014 Chiến dịch 1forchange
Lớp EE-DRD ủng hộ 1forchange 200.000 VNĐ 24-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm hát DRD ủng hộ 1forchange 1.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Chú Chung và Cô Mỵ 4.000.000 VNĐ 21-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mẹ em Thịnh nhóm My Future 100.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân 150.000 VNĐ 04-07-2014 Chiến dịch 1forchange
UB Hội Liên Hiệp Thanh Niên Quận 10 500.000 VNĐ 24-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Ngưng Hương 2.000.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Đông Kinh 500.000 VNĐ 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Bác sĩ Thiện 100 AUD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Deakin 475 USD 23-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Thu 2.100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Duy Hưng 100.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Chị Hà 500.000 VNĐ 20-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân 422.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Mạnh thường quân ủng hộ đêm nhạc Tạ Ơn Đời 2.818.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Minh 3 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Cô Lê Thiên Hương 21 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh John Nhật 100 USD 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Trần Văn Trung 100.000 VNĐ 16-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Ủng hộ 1forchange đêm nhạc 13/6/2014 2.818.000 VNĐ 13-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Phạm Thanh Phương 500.000 VNĐ 04-06-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Quỳnh Trang, Hoàng Long, Quý Vinh 2.000.000 VNĐ 21-05-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung 2.500.000 VNĐ 11-04-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
The students and staff - 2013 Vietnam Study Tour - The School of Health and Social Development, Deakin University 375 USD 18-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm Photovoice 2.915.000 VNĐ 13-03-2014 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-03-2014 Học Bổng
Mạnh thường quân 200.000 VNĐ 26-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Tiền ủng hộ thông qua việc mua áo thun 200.000 VNĐ 25-02-2014 Chiến dịch 1forchange
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung 1.500.000 VNĐ 22-02-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-02-2014 Học Bổng
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung 1.500.000 VNĐ 21-01-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Thường Quân 300.000 VNĐ 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Trường đại học Hàn QUốc 200 USD 17-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-01-2014 Học Bổng
Tiền ủng hộ thông qua việc mua 2 áo thun 300.000 VNĐ 10-01-2014 Chiến dịch 1forchange
Anh Lê Quang Toản 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Phương Dung,Hoàng Long, Q.Trọng 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Thầy Lee 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác Sĩ Kiều Phương 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phượng 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hữu 500.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Khanh Và Anh Tiến 100 USD 23-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Chị Phượng 200 USD 16-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-12-2013 Học Bổng
FoxyRumba 1.500.000 VNĐ 09-12-2013 Chiến dịch 1forchange
Nghệ sỹ Thanh Thủy 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
3 bạn Chí, Long , Văn 1.850.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo 1.000.000 VNĐ 29-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Phạm Quốc Cận 1.000.000 VNĐ 21-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Deakin University 1.000.000 VNĐ 20-11-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-11-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-10-2013 Học Bổng
Irish Aids 5.000 EUR 26-09-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-09-2013 Học Bổng
Nguyễn Đức Kinh Khoa 200.000 VNĐ 29-08-2013 Chiến dịch 1forchange
C.Hạnh, A.Hữu, C.Oanh, C.Nhung, C.Đạo, C.Nữ 350 EUR 14-08-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-08-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Cúc 100.000 VNĐ 29-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Ca sĩ Ngọc Mai 6.000.000 VNĐ 26-07-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Đỗ Thị Thanh Hà 200.000 VNĐ 21-07-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-07-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-06-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 450.000 VNĐ 11-06-2013 Học Bổng
Bạn chị Yến ở Lawrence, Kansas 2.350 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Diệp Thiên Tánh và Nguyễn Thị Hoa 3.000 USD 03-06-2013 Chiến dịch 1forchange
Mạnh Thường Quân không tên 2.245 USD 31-05-2013 Học Bổng
Thầy Neal 200 USD 27-05-2013 Chiến dịch 1forchange
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-05-2013 Học Bổng
Việt Kiều Canada 300 CAD 03-05-2013 Học Bổng
Giấu tên 1.000.000 VNĐ 26-04-2013 Học Bổng
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 450.000 VNĐ 24-04-2013 Học Bổng
Chị Thuần Lương 500.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm 2.000.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhà Đào và bạn 200 USD 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-04-2013 Học Bổng
Phủ sóng yêu thương 52.905.000 VNĐ 31-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Long, Cô Sáu 3.200.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Lâm Thanh Thủy 1.000.000 VNĐ 29-03-2013 Học Bổng
Vợ chồng ông bà Diệp Thiện Tánh và Nguyễn Thị Hoa 3.000.000 VNĐ 26-03-2013 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1.000.000 VNĐ 12-03-2013 Học Bổng
Việt kiều Úc dấu tên 300 CAD 01-03-2013 Học Bổng
Luật sư Lương Thái Anh 500.000 VNĐ 01-02-2013 Học Bổng
Chị Tú Nghi cùng bạn 100 USD 01-01-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Người Việt Thiện Nguyện Rhein-Main-Neckar 13.700.000 VNĐ 17-12-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ô tô Toàn Cầu 5.000.000 VNĐ 13-12-2012 Học Bổng
Cô Lê Thiên Hương 1.000.000 VNĐ 22-11-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân dấu tên 300 CAD 15-11-2012 Học Bổng
Trần Trọng Văn, anh Duy 3.200.000 VNĐ 15-11-2012 Học Bổng
Chị Thu Hương 400.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Uyên Thy 300 USD 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị David và Linda 3.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản 1.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Tình 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Nguyễn Bá Công 4.000.000 VNĐ 14-09-2012 Học Bổng
Người bạn 100.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dì Oanh 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
MTQ 300 CAD 14-09-2012 Học Bổng
Mạnh thường quân 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Diệu Hiền 1.000.000 VNĐ 22-08-2012 Học Bổng
Trần Thị Bé 100 CAD 10-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Dũng 1.000.000 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Tú Nghi cùng bạn 0 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cha Toma Tạ Anh Kiệt 100 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhàn Đào 150 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Vi Vân 250 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm từ thiện Hội Văn hoá Khoa học San Diego 10.000.000 VNĐ 16-07-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Một người dấu tên 300 CAD 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Hương 5.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
BS Hoài Nam 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết Minh 6.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuệ An 1.000.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Nguyễn Duy Anh và Trần Trọng Văn 650.000 VNĐ 17-06-2012 Học Bổng
Tạ Tú Nghi 200 USD 31-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Neal Newfield và sinh viên 200 USD 21-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Đình Thảo 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Công Hoài 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh thường quân giấu tên 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Thanh Liêm 300.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ngọc Bích Ngân 1.000.000 VNĐ 14-02-2012 Học Bổng
2 bạn Sinh viên Đại Học kinh tế 1.000.000 VNĐ 13-02-2012 Học Bổng
Người bạn 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
CHị Trần Thị Bé 1.200.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn dấu tên 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Anh Đào và các bạn 400 USD 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Phương Dzũng 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thuần Lương 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thẳng 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ý Vân 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hà Thu Thanh 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Xuân Dung 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bà Thiện -Nhung 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hội Đồng Hương Cảnh Cô 300.000 VNĐ 05-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Bích Ngân 4.000.000 VNĐ 16-12-2011 Học Bổng
Ca sĩ Bích Hồng 2.000.000 VNĐ 03-12-2011 Học Bổng
Cty INVESTCO 9.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Phan Thị Ngân 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Nguyên Văn Xương 500.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Khánh Dư 12.000.000 VNĐ 31-10-2011 Học Bổng
Gia đình BS. Hoài Nam 12.000.000 VNĐ 12-10-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân 2.000.000 VNĐ 05-10-2011 Học Bổng
Cô Yến và Gia đình 10.000.000 VNĐ 03-10-2011 Học Bổng
Phạm Thị Ngọc Yến, Đặng Hồng Nga 12.000.000 VNĐ 28-09-2011 Học Bổng
Anh Phú 1.000.000 VNĐ 26-09-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia đình Minh Vân- Minh Đức 6.000.000 VNĐ 23-09-2011 Học Bổng
Chị Quý Tỵ 300.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mai Thị Thanh Vân 1.000.000 VNĐ 12-08-2011 Học Bổng
Vũ Quỳnh Châu 2.000.000 VNĐ 09-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Toản 500.000 VNĐ 30-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Bích Ngân 2.000.000 VNĐ 27-05-2011 Học Bổng
Ca sĩ Đức Minh 10.000.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Diễm Phương 200.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hiếu 100 USD 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên 10.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Cương 500.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tâm 1.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường dạy lái xe Tiến Bộ 3.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm 2.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Ngọc Mai 10.000.000 VNĐ 06-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thu Trang 5.000.000 VNĐ 27-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc 200 USD 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Học Bổng
Ông Quang Ngọc 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Quang Ngọc 200 USD 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Tuyết Minh 11.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
BS. Hoài Nam 12.000.000 VNĐ 06-04-2011 Học Bổng
Nguyễn Thị Bích Ngân 2.000.000 VNĐ 04-04-2011 Học Bổng
Cô Yến và gia đình 6.000.000 VNĐ 28-03-2011 Học Bổng
Phạm Ngọc Châu 300.000 VNĐ 22-03-2011 Học Bổng
Ca sĩ Trường Thư 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quỳnh 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Kiếng Cận 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị Thanh Sơn 2.000.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Rose A. Marino 1.500 USD 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Thị Mai 500 USD 14-03-2011 Học Bổng
Cty TNHH Tâm An 10.000.000 VNĐ 11-03-2011 Học Bổng
Bạn cô Yến 400.000 VNĐ 03-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia đình em Phương Thanh 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Học sinh lớp 8A7 trường Trần Đại Nghĩa 2.000.000 VNĐ 21-02-2011 Học Bổng
Peter Lee 200 USD 21-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cathy Trương 300.000 VNĐ 17-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Cao Tiến Vị 5.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bạn chị Tâm 2.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Thị Ngọc Ánh 500.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bùi Chí Hiếu 100 USD 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Phan và Bà Vân 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Mỹ Anh 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Thi 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Loan và bạn 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mẹ của Tiến Minh 200.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác sỹ Khánh Dư 12.000.000 VNĐ 28-01-2011 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương 1.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Trường Đại học EWHA - Hàn Quốc 10.000.000 VNĐ 07-01-2011 Học Bổng
Lưu Thị Ánh Loan 1.000.000 VNĐ 29-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương 500.000 VNĐ 02-12-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Văn - Minh Đức 6.000.000 VNĐ 01-12-2010 Học Bổng
Tổ chức từ thiện CUICUI 14.000.000 VNĐ 29-11-2010 Học Bổng
Đỗ Hồng Thu 6.000.000 VNĐ 26-10-2010 Học Bổng
cô Thái Thị Ngọc Dư 2.000.000 VNĐ 21-10-2010 Học Bổng
Tiền Quyên góp 5.490.000 VNĐ 25-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm 1.700.000 VNĐ 23-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dấu Tên 100 USD 22-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Nguyễn 2.000.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Ngọc Quý 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Hương 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bùi Tiểu Binh 10.000.000 VNĐ 19-09-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng 1.000.000 VNĐ 24-08-2010 Học Bổng
Anh Thành Liệu 2.000.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Linh 200.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Chú Vịêt Kiều Mỹ 500.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Nga 800.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Cô Oanh 100 USD 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Nhung 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dzoãnh Minh 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Cường 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường Thư 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tường Văn 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mã Văn Quang 3.000.000 VNĐ 12-08-2010 Học Bổng
Cô Lê Thị Mỹ Hương 4.000.000 VNĐ 10-08-2010 Học Bổng
Chị Bích Ảnh 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuận Trinh 50 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Dã Quỳ Ủng Hộ 750.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Neal Newfield 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Khách Sạn Hiền Anh 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Glen White 200 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Võ Thị Mỹ Dung 300.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lương Thể Liên 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán vé may mắn 8.700.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thiên Hương 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên 500 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Cúc 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phạm Mai Hoa 1.000.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đinh Thanh Hương 100 USD 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Văn Dương 500.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lưu Thị Ngọc Lan 1.000.000 VNĐ 08-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Joselyn Tran 2.000.000 VNĐ 07-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Gia Đình Cô Yến 6.000.000 VNĐ 02-08-2010 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng 18.000.000 VNĐ 29-07-2010 Học Bổng
Kim Yến & Thành 24.000.000 VNĐ 27-07-2010 Học Bổng
Chị Thu Lương 500.000 VNĐ 10-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán áo thun 1.350.000 VNĐ 07-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Bích Ảnh 6.000.000 VNĐ 08-06-2010 Học Bổng
Chị Nhu 1.000.000 VNĐ 19-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Tuyết Minh 7.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Hoàng Nam 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
BS Khánh Dư 6.000.000 VNĐ 16-05-2010 Học Bổng
Lê Thị Mỹ Hương 6.000.000 VNĐ 15-05-2010 Học Bổng
Huỳnh Thắng Dũng 1.000.000 VNĐ 13-05-2010 Học Bổng
Caroline 500.000 VNĐ 10-05-2010 Học Bổng
Nhóm Bác Sĩ Bích Ảnh 500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Đắc Danh 1.000.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago 1.500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago 600 USD 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 500.000 VNĐ 22-04-2010 Học Bổng
Nguyễn Mỹ Hồng Ngọc 500.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Cần Thị Côn 1.000.000 VNĐ 19-04-2010 Học Bổng
Anoa Dussol Perran 500.000 VNĐ 26-03-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên 1.000.000 VNĐ 25-03-2010 Học Bổng
CHị Trần Thị Bé 1.200.000 VNĐ 10-03-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thu 1.500.000 VNĐ 27-01-2010 Học Bổng
Không tiết lộ tên 500.000 VNĐ 21-01-2010 Học Bổng
Đỗ Văn Quang 1.500.000 VNĐ 15-01-2010 Học Bổng
Đặng Thị Hồng Nga / Phạm Thị Ngọc Yến 12.000.000 VNĐ 14-01-2010 Học Bổng
Hoàng Châu Hiền 200 USD 11-01-2010 Học Bổng
Gia đình Minh Vân / Minh Đức 6.000.000 VNĐ 06-01-2010 Học Bổng
Lương Hiệp Thuận 12.000.000 VNĐ 02-01-2010 Học Bổng
Nguyễn Hoàng Yến 1.000.000 VNĐ 23-12-2009 Học Bổng
Lidia Rozdilsky 100 USD 22-12-2009 Học Bổng
Bán áo thun 15.990.000 VNĐ 14-12-2009 Học Bổng
Võ T. Bích Thu 6.000.000 VNĐ 27-11-2009 Học Bổng
Huỳnh Bích Ảnh 7.000.000 VNĐ 24-11-2009 Học Bổng
Veronica Reatare 1.000.000 VNĐ 23-11-2009 Học Bổng
Bùi Lam Sơn 5.000.000 VNĐ 16-11-2009 Học Bổng
Lâm Sơn Hoàng 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Ca sĩ 1.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất 2.000.000 VNĐ 26-10-2009 Học Bổng
Trần Bá Thiện 200.000 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Christiane 9.982.090 VNĐ 22-10-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang 5.000.000 VNĐ 22-09-2009 Học Bổng
Chị Mỹ Hương - Nga 9.600.000 VNĐ 18-09-2009 Học Bổng
Penny & John 500.000 VNĐ 16-09-2009 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi 75.000.000 VNĐ 23-07-2009 Học Bổng
Bs Phan Vương Huy Đổng 12.000.000 VNĐ 10-07-2009 Học Bổng
American Council of learned Society 35.500.000 VNĐ 09-06-2009 Học Bổng
Christiane & D.Hương 1.940.000 VNĐ 29-05-2009 Học Bổng
Lưu Minh Phước 4.900.000 VNĐ 21-05-2009 Học Bổng
Clair Kingston 400.000 VNĐ 05-05-2009 Học Bổng
Lương T. Thanh Hương 400.000 VNĐ 26-03-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thầy Lê Bảo Lâm 1.000.000 VNĐ 24-02-2009 Học Bổng
Thúy Vi 1.000.000 VNĐ 18-02-2009 Học Bổng
Thầy Nguyễn Văn Minh 1.000.000 VNĐ 10-02-2009 Học Bổng
Câu chuyện ước mơ 3.000.000 VNĐ 09-02-2009 Học Bổng
CLB Phụ Nữ và hoạt động QT 6.000.000 VNĐ 12-01-2009 Học Bổng
Nhóm Việt Mới 8.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH TV DT Tầm nhìn 17.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy 7.200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Thanh Hương 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương 400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Không tên 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Phạm Thị Ngân 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương 200.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne 3.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Trương Bạch Lan 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai 1.400.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang 500.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu 12.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
C. Mỹ Hương & C. Nga 9.600.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
PGS TS Nguyễn Hoài Nam 1.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức 6.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Cô Bích Hồng 2.000.000 VNĐ 01-01-2009 Học Bổng
Mã Văn Quang 1.500.000 VNĐ 30-12-2008 Học Bổng
Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn 25.600.000 VNĐ 13-10-2008 Học Bổng
Gia đình Hoàng Yến 6.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Công ty XLTM Hải Âu 12.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Nguyễn Ngọc Mai 1.400.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Trương Bạch Lan 1.000.000 VNĐ 12-10-2008 Học Bổng
Gia đình anh Quân 2.400.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Minh Vân & Minh Đức 6.000.000 VNĐ 10-10-2008 Học Bổng
Gia đình Tuyết Minh 18.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Cô Bích Hồng 2.000.000 VNĐ 07-10-2008 Học Bổng
Thanh Hương 400.000 VNĐ 03-10-2008 Học Bổng
Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) 9.200.000 VNĐ 30-09-2008 Học Bổng
Gia đình Hoài Phương 6.000.000 VNĐ 10-09-2008 Học Bổng
Phan Thị Ngân 3.000.000 VNĐ 03-09-2008 Học Bổng
Đỗ Thu Hồng 4.000.000 VNĐ 15-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên 300.000 VNĐ 13-08-2008 Học Bổng
Elizabeth Wilson Milne 3.000.000 VNĐ 11-08-2008 Học Bổng
Gia đình chị Đặng Hồng Nga 12.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Clair Kingston 400.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Jenn Thorkeson 80.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Ruby NTN 500.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nguyễn T.Nhật 100.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Nhóm học sinh Mỹ 1.000.000 VNĐ 05-08-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên 200.000 VNĐ 14-07-2008 Học Bổng
Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội 6.000.000 VNĐ 09-07-2008 Học Bổng
Công ty thép Pomina 30.000.000 VNĐ 19-06-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Thanh Hương 200.000 VNĐ 18-06-2008 Học Bổng
Công Ty Phân Bón Thiên Sinh 4.000.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên 300.000 VNĐ 02-06-2008 Học Bổng
Cô Thủy 800.000 VNĐ 30-05-2008 Học Bổng
TS. Thái T. Ngọc Dư 1.000.000 VNĐ 18-05-2008 Học Bổng
Võ Thị Bích Thu 1.500.000 VNĐ 10-05-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai 1.000.000 VNĐ 17-04-2008 Học Bổng
Gia đình Nguyễn Thị Hòa 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Gia đình Lâm Sơn Hoàng 1.000.000 VNĐ 14-04-2008 Học Bổng
Ngô Thị Minh Huyền 400.000 VNĐ 04-04-2008 Học Bổng
Hạnh Dung 3.000.000 VNĐ 31-03-2008 Học Bổng
Vũ Minh Thư 3.000.000 VNĐ 28-03-2008 Học Bổng
Trần Triều Năng Lực 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Hoàng Phương Duy 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Tuyết 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) 1.000.000 VNĐ 27-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Thị Ngọc 2.000.000 VNĐ 20-03-2008 Học Bổng
Nguyễn Văn Lợi 2.000.000 VNĐ 19-03-2008 Học Bổng
Rose Marino 13.855.952 VNĐ 21-02-2008 Học Bổng
Không tiết lộ tên 300.000 VNĐ 05-02-2008 Học Bổng
Lương Thị Thanh Hương 400.000 VNĐ 03-02-2008 Học Bổng
GS. Glen W. White 1.600.000 VNĐ 08-08-2007 Học Bổng
Chị Lan 1.000.000 VNĐ 00-00-0000 Hội quán Đời Rất Đẹp

Danh sách từ khóa tiếng Việt
Ảnh thành viên Bài viết Bài viết về DRD Bản đồ tiếp cận Bản tin Bạo hành Bệnh phong Các loại sách khác Các nhóm Chậm phát triển Chất độc da cam Chia sẻ Chính sách Chương trình xã hội CLB sách CLB Tìm việc Công nghệ thông tin Công tác xã hội Công trình công cộng dđ viết về DRD Diễn đàn DRD DRD DRD người bạn đồng hành DRD phim ảnh DRD và các hoạt động DRD và CLB sách DRD và hội thảo DRD và phát triển mạng lưới DRD và tập huấn DRD và việc làm DRD và ý kiến thắc mắc Dự án AP Giải thưởng Giải trí Giáo dục Giao lưu Giới thiệu sản phẩm Gửi người tôi yêu Gương điển hình Hỗ trợ Hoàng Yến Hoạt động Học bổng và tài trợ Học nghề và hướng nghiệp Học ngoại ngữ Hội chứng down Hội chứng hunter Hỏi đáp Hội quán Hội quán Đời Rất Đẹp Hội thảo Hướng dẫn sử dụng diễn đàn Khiếm thị Khiếm thính Khoa học kĩ thuật Kỹ năng Kỹ năng sống Kỹ năng xã hội Lời hay ý đẹp Luật Luật cho người khuyết tật Mạnh thường quân Mối quan tâm Một thế giới cho tất cả MyFuture Nghệ thuật sống Nghệ thuật Nghiên cứu Người khuyết tật Người lùn Nhận thức Những bài viết cũ Phân biệt đối xử Phát triển cộng đồng Phòng ngừa Phụ nữ khuyết tật Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Quyền Rối loạn thần kinh chức năng Sách nói Sản phẩm của người khuyết tật Sáng tác Sinh viên khuyết tật Sống đẹp Sống độc lập Sức khỏe Sức khỏe tâm thần Tài trợ Tâm lý Tản văn tùy bút Tạp chí Tập huấn Thể thao Thơ Thông tin Thư viện trực tuyến Thủy Tiên Tiếp cận Tin quốc tế Tin việc làm Tình nguyện viên Tình yêu, Hôn nhân, Gia đình Trẻ khuyết tật Truyện ngắn Truyện sưu tầm Tự kỷ Tự lực Từ thiện Văn bản và pháp luật Vận động và biện hộ Vận động viên khuyết tật Việc làm Xe ba bánh Xe lăn Xương thủy tinh Thủ tục - Pháp lý Nghị định 49 Nghị định 61 Thừa kế tài sản Chế độ Thai sản Nghị định 116 Luật Giao thông Trợ cấp thất nghiệp Lao động Trợ cấp xã hội Đi nước ngoài Chăm sóc - Bảo vệ Nghị định 54 Kinh doanh Hưu trí Hôn nhân gia đình Thủ tục Khám chữa bệnh Trợ cấp giáo dục Thuế Thu nhập cá nhân Nghị định 43 Du học Bảo hiểm y tế Nghị Định 108 CLB Phụ Nữ CLB Nhiếp Ảnh Học qua phim Tham vấn /tư vấn D.Map Tạo điều kiện thích hợp Bình đẳng và hoà nhập Giới Bạo hành Gây quỹ Vận động nguồn lực cộng đồng Xe buýt tiếp cận
Danh sách từ khóa tiếng anh
Members' photos DRD old forum articles Articles about DRD Accessibility Map Newsletter Abuse Leprocy Các loại sách khác Groups People with intellectual disabilities Dioxin Sharing Government's Policy Social programmes Book club Job Seeker Club IT Social work Public construction Articles about DRD Forum DRD DRD scholarship DRD video clips DRD activities DRD Book Club DRD workshops DRD and net-working development DRD training DRD Employment Services Commentaries AP project Awards Entertainment Education Making Friends Marketing For the one I love Portraits Supports Hoang Yen Activities Scholarships Grants Vocational orientation and training Foreign language study Down syndrome Hunter Syndrome Question and Answer Club house Clubhouse Workshops Forum guidance Visual impairment Hearing impairment Science Technology Skills Life skill Scocial Skills Sayings Law Law on PWDs Mạnh thường quân Interests OneWorldForAll MyFuture Nghệ Thuật Sống Arts Research Person with a disability Dwarf Awareness DRD old forum articles Discrimination Community Development Preventative Woman with a disability Community-based Rehabilitation CBR Rights Rối lọan thần kinh chức năng Audiobook Products made by PWDs Writing Students with disabilities Educational story Independent living Health Mental health Grant Psychology Short story Megazine Training Sport Poetry Information Elibrary Thuy Tien Accessibility International News Employment news Volunteer Love, marriage, life Children with disabilities Short story Stories Autism Self help Charity Laws Policy Advocacy Athlete with a disability Employment 3-wheeled motorbike Wheel chair Crystal bone D.Map

Đăng nhập

 Quên mật khẩu ?  Quên tên đăng nhập ?

Quên mật khẩu ?

Vui lòng điền địa chỉ email bạn đã đăng ký. Một mật khẩu mới sẽ được gửi vào mail của bạn. Sau đó bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình trên website.

Quên tên đăng nhập ?

Vui lòng điền địa chỉ email bạn đã đăng ký. Tên đăng nhập sẽ được gửi vào mail của bạn.

Đăng ký

Gửi câu hỏi

 • AP
 • amcham vietnam
 • The Atlantic Philantropies
 • Irish Aid
 • Nippon
 • Invesco
 • HumanCare
 • Koica
 • Ableforum
 • Khuyết tật
 • Australia Goverment
 • Vusta
 • Logo PAVietNam
 • Học vien EQVN
 • logo tổ chức USAID
 • Quỹ ICRC MoveAbility

 

Đăng ký nhận bản tin