Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Hướng dẫn truy cập

Giao diện tiếp cận

Ủng hộ

Kênh youtube của DRD Việt nam

Trang Facebook của DRD Việt nam

English

DRD

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Trở lại

Đăng nhập

Đăng ký

Lịch hoạt động

Change Background and color

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Loại đóng góp PT thanh toán Số tiền Loại tiền Ngày đóng góp Hỗ trợ hoạt động
Anh Đức Huy Tôn Hoa Sen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-12-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-11-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Quỳnh Trang, Hoàng Long, Quý Vinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 21-05-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.500.000 VNĐ 11-04-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 22-02-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 21-01-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Phương Dung,Hoàng Long, Q.Trọng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Thầy Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác Sĩ Kiều Phương Đà Nẵng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phượng Nha Trang Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Gò Vấp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hữu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nghệ sỹ Thanh Thủy Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
3 bạn Chí, Long , Văn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.850.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Ngọc Mai Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 26-07-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhà Đào và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tú Nghi cùng bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 01-01-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Người Việt Thiện Nguyện Rhein-Main-Neckar Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 13.700.000 VNĐ 17-12-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thu Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Uyên Thy Nhóm Ngọc Trong Tim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300 USD 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị David và Linda Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dì Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Thị Bé Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 CAD 10-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Dũng Vietlink Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Tú Nghi cùng bạn Tặng 11 cây gậy dẫn đường (Gậy trắng cho người khiếm thị) và 19 đai Gối và đai lưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 0 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cha Toma Tạ Anh Kiệt Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhàn Đào Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Vi Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 250 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm từ thiện Hội Văn hoá Khoa học San Diego USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 16-07-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tạ Tú Nghi USA Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 31-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Neal Newfield và sinh viên Trường ĐH West Virginia Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Đình Thảo Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Công Hoài Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh thường quân giấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Thanh Liêm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
CHị Trần Thị Bé Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn dấu tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Anh Đào và các bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400 USD 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Phương Dzũng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thẳng Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ý Vân Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hà Thu Thanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Xuân Dung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bà Thiện -Nhung Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hội Đồng Hương Cảnh Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 05-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Phú Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-09-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quý Tỵ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Vũ Quỳnh Châu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 09-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Toản Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 30-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Đức Minh từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Diễm Phương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Cương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường dạy lái xe Tiến Bộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Ngọc Mai từ Minishow tại Đời Rất Đẹp Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 06-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Quang Ngọc Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Trường Thư Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quỳnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Kiếng Cận Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị Thanh Sơn Tỉnh Thanh Hóa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Rose A. Marino Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500 USD 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bạn cô Yến Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 03-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Peter Lee Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 21-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cathy Trương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 17-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Cao Tiến Vị Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bạn chị Tâm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Thị Ngọc Ánh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bùi Chí Hiếu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Phan và Bà Vân Đường Hoà Hưng Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Mỹ Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Thi Sai Gon Tourist Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Loan và bạn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mẹ của Tiến Minh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tiền Quyên góp 3 đêm nhạc "Chiều Trên Quê Hương tôi" Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 5.490.000 VNĐ 25-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.700.000 VNĐ 23-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dấu Tên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 22-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Nguyễn Texas Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Ngọc Quý Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Thành Liệu Vũng Tàu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Linh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Chú Vịêt Kiều Mỹ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Nga Chợ An Đông Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Cô Oanh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Nhung Ca sĩ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dzoãnh Minh Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Cường Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường Thư Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tường Văn Ca sỹ ủng hộ tiền thù lao Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuận Trinh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 50 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Dã Quỳ Ủng Hộ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 750.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Neal Newfield Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Khách Sạn Hiền Anh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Glen White Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 200 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Võ Thị Mỹ Dung Khoa GDĐB trường ĐHSP Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lương Thể Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán vé may mắn Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 8.700.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thiên Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Cúc Báo Tuổi Trẻ Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phạm Mai Hoa Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đinh Thanh Hương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 100 USD 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Văn Dương Tư vấn độc lập Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lưu Thị Ngọc Lan Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 08-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Joselyn Tran Mast Company Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 07-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thu Lương Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán áo thun Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.350.000 VNĐ 07-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Nhu Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 19-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Bác Sĩ Bích Ảnh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Đắc Danh Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 600 USD 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
CHị Trần Thị Bé Việt kiều Cannada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.200.000 VNĐ 10-03-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Lan Hội Lăng Cô Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 00-00-0000 Hội quán Đời Rất Đẹp
Họ tên / Cơ quan Số tiền Loại tiền Ngày đóng góp Hỗ trợ hoạt động
Anh Đức Huy 1.000.000 VNĐ 03-12-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Việt Kiều Canada 400.000 VNĐ 04-11-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Quỳnh Trang, Hoàng Long, Quý Vinh 2.000.000 VNĐ 21-05-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung 2.500.000 VNĐ 11-04-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung 1.500.000 VNĐ 22-02-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Long, Trọng, Dung 1.500.000 VNĐ 21-01-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Lê Quang Toản 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm bạn Phương Dung,Hoàng Long, Q.Trọng 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Thầy Lee 2.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bác Sĩ Kiều Phương 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phượng 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy 1.000.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hữu 500.000 VNĐ 31-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nghệ sỹ Thanh Thủy 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
3 bạn Chí, Long , Văn 1.850.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản 1.000.000 VNĐ 01-12-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Ngọc Mai 6.000.000 VNĐ 26-07-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương 500.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm 2.000.000 VNĐ 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhà Đào và bạn 200 USD 17-04-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tú Nghi cùng bạn 100 USD 01-01-2013 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Người Việt Thiện Nguyện Rhein-Main-Neckar 13.700.000 VNĐ 17-12-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thu Hương 400.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Uyên Thy 300 USD 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị David và Linda 3.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lê Quang Toản 1.000.000 VNĐ 15-11-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn 100.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dì Oanh 1.000.000 VNĐ 14-09-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Thị Bé 100 CAD 10-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Dũng 1.000.000 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Tú Nghi cùng bạn 0 VNĐ 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cha Toma Tạ Anh Kiệt 100 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhàn Đào 150 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tạ Vi Vân 250 USD 03-08-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm từ thiện Hội Văn hoá Khoa học San Diego 10.000.000 VNĐ 16-07-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tạ Tú Nghi 200 USD 31-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Neal Newfield và sinh viên 200 USD 21-05-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Đình Thảo 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Huỳnh Công Hoài 500.000 VNĐ 10-04-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh thường quân giấu tên 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn 500.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trần Thanh Liêm 300.000 VNĐ 13-03-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
CHị Trần Thị Bé 1.200.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Người bạn dấu tên 700.000 VNĐ 06-02-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Anh Đào và các bạn 400 USD 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Phương Dzũng 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thuần Lương 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Thẳng 200.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nguyễn Ý Vân 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hà Thu Thanh 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm nối vòng tay lớn 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Xuân Dung 500.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bà Thiện -Nhung 1.000.000 VNĐ 06-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hội Đồng Hương Cảnh Cô 300.000 VNĐ 05-01-2012 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Phú 1.000.000 VNĐ 26-09-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quý Tỵ 300.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuần Lương 500.000 VNĐ 23-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Vũ Quỳnh Châu 2.000.000 VNĐ 09-08-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Toản 500.000 VNĐ 30-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Đức Minh 10.000.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Diễm Phương 200.000 VNĐ 27-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Hiếu 100 USD 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên 10.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Kim Cương 500.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Tâm 1.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường dạy lái xe Tiến Bộ 3.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm 2.000.000 VNĐ 11-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Ngọc Mai 10.000.000 VNĐ 06-05-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Quang Ngọc 1.000.000 VNĐ 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Quang Ngọc 200 USD 26-04-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ca sĩ Trường Thư 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Quỳnh 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Kiếng Cận 500.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh chị Thanh Sơn 2.000.000 VNĐ 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Rose A. Marino 1.500 USD 15-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bạn cô Yến 400.000 VNĐ 03-03-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Peter Lee 200 USD 21-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cathy Trương 300.000 VNĐ 17-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Cao Tiến Vị 5.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bạn chị Tâm 2.000.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Thị Ngọc Ánh 500.000 VNĐ 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Bùi Chí Hiếu 100 USD 15-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Ông Phan và Bà Vân 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Mỹ Anh 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Thi 500.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Loan và bạn 1.000.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mẹ của Tiến Minh 200.000 VNĐ 10-02-2011 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tiền Quyên góp 5.490.000 VNĐ 25-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Minh Cầm 1.700.000 VNĐ 23-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dấu Tên 100 USD 22-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Nguyễn 2.000.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Ngọc Quý 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Hương 500.000 VNĐ 20-09-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Anh Thành Liệu 2.000.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Linh 200.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Chú Vịêt Kiều Mỹ 500.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Nga 800.000 VNĐ 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Cô Oanh 100 USD 20-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Nhung 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Dzoãnh Minh 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Mạnh Cường 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Trường Thư 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Tường Văn 150.000 VNĐ 19-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Bích Ảnh 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thuận Trinh 50 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Dã Quỳ Ủng Hộ 750.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Neal Newfield 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Khách Sạn Hiền Anh 100 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Giáo sư Glen White 200 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Cô Võ Thị Mỹ Dung 300.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lương Thể Liên 1.000.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán vé may mắn 8.700.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thiên Hương 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Trang Thu Liên 500 USD 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thủy Cúc 500.000 VNĐ 10-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Phạm Mai Hoa 1.000.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đinh Thanh Hương 100 USD 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Hoàng Văn Dương 500.000 VNĐ 09-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Lưu Thị Ngọc Lan 1.000.000 VNĐ 08-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Joselyn Tran 2.000.000 VNĐ 07-08-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Thu Lương 500.000 VNĐ 10-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Bán áo thun 1.350.000 VNĐ 07-07-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Nhu 1.000.000 VNĐ 19-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Nhóm Bác Sĩ Bích Ảnh 500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Võ Đắc Danh 1.000.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago 1.500.000 VNĐ 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Đoàn Chicago 600 USD 10-05-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
CHị Trần Thị Bé 1.200.000 VNĐ 10-03-2010 Hội quán Đời Rất Đẹp
Chị Lan 1.000.000 VNĐ 00-00-0000 Hội quán Đời Rất Đẹp

Danh sách từ khóa tiếng Việt
Ảnh thành viên Bài viết Bài viết về DRD Bản đồ tiếp cận Bản tin Bạo hành Bệnh phong Các loại sách khác Các nhóm Chậm phát triển Chất độc da cam Chia sẻ Chính sách Chương trình xã hội CLB sách CLB Tìm việc Công nghệ thông tin Công tác xã hội Công trình công cộng dđ viết về DRD Diễn đàn DRD DRD DRD người bạn đồng hành DRD phim ảnh DRD và các hoạt động DRD và CLB sách DRD và hội thảo DRD và phát triển mạng lưới DRD và tập huấn DRD và việc làm DRD và ý kiến thắc mắc Dự án AP Giải thưởng Giải trí Giáo dục Giao lưu Giới thiệu sản phẩm Gửi người tôi yêu Gương điển hình Hỗ trợ Hoàng Yến Hoạt động Học bổng và tài trợ Học nghề và hướng nghiệp Học ngoại ngữ Hội chứng down Hội chứng hunter Hỏi đáp Hội quán Hội quán Đời Rất Đẹp Hội thảo Hướng dẫn sử dụng diễn đàn Khiếm thị Khiếm thính Khoa học kĩ thuật Kỹ năng Kỹ năng sống Kỹ năng xã hội Lời hay ý đẹp Luật Luật cho người khuyết tật Mạnh thường quân Mối quan tâm Một thế giới cho tất cả MyFuture Nghệ thuật sống Nghệ thuật Nghiên cứu Người khuyết tật Người lùn Nhận thức Những bài viết cũ Phân biệt đối xử Phát triển cộng đồng Phòng ngừa Phụ nữ khuyết tật Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Quyền Rối loạn thần kinh chức năng Sách nói Sản phẩm của người khuyết tật Sáng tác Sinh viên khuyết tật Sống đẹp Sống độc lập Sức khỏe Sức khỏe tâm thần Tài trợ Tâm lý Tản văn tùy bút Tạp chí Tập huấn Thể thao Thơ Thông tin Thư viện trực tuyến Thủy Tiên Tiếp cận Tin quốc tế Tin việc làm Tình nguyện viên Tình yêu, Hôn nhân, Gia đình Trẻ khuyết tật Truyện ngắn Truyện sưu tầm Tự kỷ Tự lực Từ thiện Văn bản và pháp luật Vận động và biện hộ Vận động viên khuyết tật Việc làm Xe ba bánh Xe lăn Xương thủy tinh Thủ tục - Pháp lý Nghị định 49 Nghị định 61 Thừa kế tài sản Chế độ Thai sản Nghị định 116 Luật Giao thông Trợ cấp thất nghiệp Lao động Trợ cấp xã hội Đi nước ngoài Chăm sóc - Bảo vệ Nghị định 54 Kinh doanh Hưu trí Hôn nhân gia đình Thủ tục Khám chữa bệnh Trợ cấp giáo dục Thuế Thu nhập cá nhân Nghị định 43 Du học Bảo hiểm y tế Nghị Định 108 CLB Phụ Nữ CLB Nhiếp Ảnh Học qua phim Tham vấn /tư vấn D.Map Tạo điều kiện thích hợp Bình đẳng và hoà nhập Giới Bạo hành Gây quỹ Vận động nguồn lực cộng đồng Xe buýt tiếp cận
Danh sách từ khóa tiếng anh
Members' photos DRD old forum articles Articles about DRD Accessibility Map Newsletter Abuse Leprocy Các loại sách khác Groups People with intellectual disabilities Dioxin Sharing Government's Policy Social programmes Book club Job Seeker Club IT Social work Public construction Articles about DRD Forum DRD DRD scholarship DRD video clips DRD activities DRD Book Club DRD workshops DRD and net-working development DRD training DRD Employment Services Commentaries AP project Awards Entertainment Education Making Friends Marketing For the one I love Portraits Supports Hoang Yen Activities Scholarships Grants Vocational orientation and training Foreign language study Down syndrome Hunter Syndrome Question and Answer Club house Clubhouse Workshops Forum guidance Visual impairment Hearing impairment Science Technology Skills Life skill Scocial Skills Sayings Law Law on PWDs Mạnh thường quân Interests OneWorldForAll MyFuture Nghệ Thuật Sống Arts Research Person with a disability Dwarf Awareness DRD old forum articles Discrimination Community Development Preventative Woman with a disability Community-based Rehabilitation CBR Rights Rối lọan thần kinh chức năng Audiobook Products made by PWDs Writing Students with disabilities Educational story Independent living Health Mental health Grant Psychology Short story Megazine Training Sport Poetry Information Elibrary Thuy Tien Accessibility International News Employment news Volunteer Love, marriage, life Children with disabilities Short story Stories Autism Self help Charity Laws Policy Advocacy Athlete with a disability Employment 3-wheeled motorbike Wheel chair Crystal bone D.Map

Đăng nhập

 Quên mật khẩu ?  Quên tên đăng nhập ?

Quên mật khẩu ?

Vui lòng điền địa chỉ email bạn đã đăng ký. Một mật khẩu mới sẽ được gửi vào mail của bạn. Sau đó bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình trên website.

Quên tên đăng nhập ?

Vui lòng điền địa chỉ email bạn đã đăng ký. Tên đăng nhập sẽ được gửi vào mail của bạn.

Đăng ký

Gửi câu hỏi

 • AP
 • amcham vietnam
 • The Atlantic Philantropies
 • Irish Aid
 • Nippon
 • Invesco
 • HumanCare
 • Koica
 • Ableforum
 • Khuyết tật
 • Australia Goverment
 • Vusta
 • Logo PAVietNam
 • Học vien EQVN
 • logo tổ chức USAID
 • Quỹ ICRC MoveAbility

 

Đăng ký nhận bản tin