Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Hướng dẫn truy cập

Giao diện tiếp cận

Ủng hộ

Kênh youtube của DRD Việt nam

Trang Facebook của DRD Việt nam

English

DRD

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Trở lại

Đăng nhập

Đăng ký

Lịch hoạt động

Change Background and color

Người khuyết tật

Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT- BYT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám đ...

BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT DO HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KH...

Luật giáo dục 2009

Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật (Phiên bản dễ đọc dễ hiểu)...

Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật

Thông tư 37 về giám định y khoa cho người khuyết tật

Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020

Xem thêm

Thủ tục hành chính

Thủ tục xin phép sử dụng tạm lề đường để chậu kiểng hoặc sử dụng vào các trường hợp khác...

Thủ tục xin phép sử dụng tạm lề đường để chậu kiểng hoặc sử dụng vào các trường hợp khác 1- Hồ sơ xin sử dụng tạm lề đường để cây kiểng hoặc các trường hợp khác: - Đơn xin tạm sử dụng vỉa hè, lề đường (theo mẫu - có thông qua ý kiến của UBND phường xin phép): 01 bản. - Bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập công ty, chi n...

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

Thủ tục xác nhận cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật

Thủ tục đăng ký thường trú

Thủ tục hưởng chế độ hưu trí

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xem thêm

Dân sự - Hôn nhân gia đình

Bộ luật dân sự 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. Phần thứ nhất QUY ĐỊNH CHUNG Chươ...

Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2006

Luật số: 92/2015/QH13 Bộ luật tố tụng dân sự

Luật 35/2009 Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà Nước

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm ...

Nghị định133/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chuyển giao công nghệ...

Xem thêm

Bảo trợ xã hội

Pháp lệnh 26/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2005   PHÁP LỆNH Ưu đãi người có công với cách mạng Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm...

Pháp lệnh 04/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Ưu đãi Người có công cách mạng

Nghị định 85/2016/NĐ-CP Quy định về cơ chế, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ tr...

Thông tư 34/2011/TT-BLĐTBXH Bổ sung Điểm c khoản 2 mục II thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007

Thông tư 27/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy trình thủ tục vay vốn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg Về tín đụng đối với học sinh sinh viên...

Thông tư 02/2013/TT-BNV Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 30/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động của q...

Xem thêm

Đất đai - Nhà ở

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 47/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ ...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà Nước thu hồi đất....

Xem thêm

Giáo dục - Dạy nghề

Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 44/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Ngh...

Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014

Nghị định 139/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề

Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước...

Nghị định 113/2015/NĐ-CP Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, ng...

Nghị định 49/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2006/NĐ-CP về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, ca...

Xem thêm

Giao thông - Xây dựng

Thông tư liên tịch 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT hướng dẫn đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người...

BỘ CÔNG AN - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ VÀ LƯU HÀNH PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ D...

Thông tư 39/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ...

Quyết định 03/2008/QĐ-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượngan toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu...

Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái...

Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xem thêm

Kinh doanh

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 th&aac...

Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhânvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân...

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Xem thêm

Lao động

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao độ...

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờlàm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động...

"Nghị định 44/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động"...

Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động

"Nghị định 119/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợ...

Xem thêm

Y tế

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2014/QH13 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điề...

Luật Bảo Hiểm Y Tế 2008

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm ...

Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành...

Nghị định 71/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên bộ 14/TTLB hướng dẫn thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài Ch...

Xem thêm

Xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn ...

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Ngh...

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo...

Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thông tư 02/2014/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh...

Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kin...

Xem thêm

Các lĩnh vực khác

Thông Tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

- Số văn bản: 01/2011/TT-BNV - Ngày ban hành: 19/01/2011 - Tên văn bản: Thông tư - Tóm tắt nội dung: hướng dẫn về thể thức (các thành phần cấu thành của văn bản) và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính kèm phụ lục minh hoạ các loại văn bản hành chính thông dụng

Nghị định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

KẾ HOẠCH - TH QUYẾT ĐỊNH 84 - HIV

QUYẾT ĐỊNH 84 - HIV

Ban hành quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

Xem thêm

Danh sách từ khóa tiếng Việt
Ảnh thành viên Bài viết Bài viết về DRD Bản đồ tiếp cận Bản tin Bạo hành Bệnh phong Các loại sách khác Các nhóm Chậm phát triển Chất độc da cam Chia sẻ Chính sách Chương trình xã hội CLB sách CLB Tìm việc Công nghệ thông tin Công tác xã hội Công trình công cộng dđ viết về DRD Diễn đàn DRD DRD DRD người bạn đồng hành DRD phim ảnh DRD và các hoạt động DRD và CLB sách DRD và hội thảo DRD và phát triển mạng lưới DRD và tập huấn DRD và việc làm DRD và ý kiến thắc mắc Dự án AP Giải thưởng Giải trí Giáo dục Giao lưu Giới thiệu sản phẩm Gửi người tôi yêu Gương điển hình Hỗ trợ Hoàng Yến Hoạt động Học bổng và tài trợ Học nghề và hướng nghiệp Học ngoại ngữ Hội chứng down Hội chứng hunter Hỏi đáp Hội quán Hội quán Đời Rất Đẹp Hội thảo Hướng dẫn sử dụng diễn đàn Khiếm thị Khiếm thính Khoa học kĩ thuật Kỹ năng Kỹ năng sống Kỹ năng xã hội Lời hay ý đẹp Luật Luật cho người khuyết tật Mạnh thường quân Mối quan tâm Một thế giới cho tất cả MyFuture Nghệ thuật sống Nghệ thuật Nghiên cứu Người khuyết tật Người lùn Nhận thức Những bài viết cũ Phân biệt đối xử Phát triển cộng đồng Phòng ngừa Phụ nữ khuyết tật Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Quyền Rối loạn thần kinh chức năng Sách nói Sản phẩm của người khuyết tật Sáng tác Sinh viên khuyết tật Sống đẹp Sống độc lập Sức khỏe Sức khỏe tâm thần Tài trợ Tâm lý Tản văn tùy bút Tạp chí Tập huấn Thể thao Thơ Thông tin Thư viện trực tuyến Thủy Tiên Tiếp cận Tin quốc tế Tin việc làm Tình nguyện viên Tình yêu, Hôn nhân, Gia đình Trẻ khuyết tật Truyện ngắn Truyện sưu tầm Tự kỷ Tự lực Từ thiện Văn bản và pháp luật Vận động và biện hộ Vận động viên khuyết tật Việc làm Xe ba bánh Xe lăn Xương thủy tinh Thủ tục - Pháp lý Nghị định 49 Nghị định 61 Thừa kế tài sản Chế độ Thai sản Nghị định 116 Luật Giao thông Trợ cấp thất nghiệp Lao động Trợ cấp xã hội Đi nước ngoài Chăm sóc - Bảo vệ Nghị định 54 Kinh doanh Hưu trí Hôn nhân gia đình Thủ tục Khám chữa bệnh Trợ cấp giáo dục Thuế Thu nhập cá nhân Nghị định 43 Du học Bảo hiểm y tế Nghị Định 108 CLB Phụ Nữ CLB Nhiếp Ảnh Học qua phim Tham vấn /tư vấn D.Map Tạo điều kiện thích hợp Bình đẳng và hoà nhập Giới Bạo hành Gây quỹ Vận động nguồn lực cộng đồng Xe buýt tiếp cận
Danh sách từ khóa tiếng anh
Members' photos DRD old forum articles Articles about DRD Accessibility Map Newsletter Abuse Leprocy Các loại sách khác Groups People with intellectual disabilities Dioxin Sharing Government's Policy Social programmes Book club Job Seeker Club IT Social work Public construction Articles about DRD Forum DRD DRD scholarship DRD video clips DRD activities DRD Book Club DRD workshops DRD and net-working development DRD training DRD Employment Services Commentaries AP project Awards Entertainment Education Making Friends Marketing For the one I love Portraits Supports Hoang Yen Activities Scholarships Grants Vocational orientation and training Foreign language study Down syndrome Hunter Syndrome Question and Answer Club house Clubhouse Workshops Forum guidance Visual impairment Hearing impairment Science Technology Skills Life skill Scocial Skills Sayings Law Law on PWDs Mạnh thường quân Interests OneWorldForAll MyFuture Nghệ Thuật Sống Arts Research Person with a disability Dwarf Awareness DRD old forum articles Discrimination Community Development Preventative Woman with a disability Community-based Rehabilitation CBR Rights Rối lọan thần kinh chức năng Audiobook Products made by PWDs Writing Students with disabilities Educational story Independent living Health Mental health Grant Psychology Short story Megazine Training Sport Poetry Information Elibrary Thuy Tien Accessibility International News Employment news Volunteer Love, marriage, life Children with disabilities Short story Stories Autism Self help Charity Laws Policy Advocacy Athlete with a disability Employment 3-wheeled motorbike Wheel chair Crystal bone D.Map

Đăng nhập

 Quên mật khẩu ?  Quên tên đăng nhập ?

Quên mật khẩu ?

Vui lòng điền địa chỉ email bạn đã đăng ký. Một mật khẩu mới sẽ được gửi vào mail của bạn. Sau đó bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình trên website.

Quên tên đăng nhập ?

Vui lòng điền địa chỉ email bạn đã đăng ký. Tên đăng nhập sẽ được gửi vào mail của bạn.

Đăng ký

Gửi câu hỏi

 • AP
 • amcham vietnam
 • The Atlantic Philantropies
 • Irish Aid
 • Nippon
 • Invesco
 • HumanCare
 • Koica
 • Ableforum
 • Khuyết tật
 • Australia Goverment
 • Vusta
 • Logo PAVietNam
 • Học vien EQVN
 • logo tổ chức USAID
 • Quỹ ICRC MoveAbility

 

Đăng ký nhận bản tin