Search

Vie

Eng

Giới thiệu

Chúng tôi ở đây để giúp tạo ra những cơ hội công bằng cho nhóm yếu thế để họ có thể tham gia các hoạt động một cách bình đẳng.

scholarship

Mô hình học bổng của Trung Tâm khuyết tật và phát triển không chỉ là phần thưởng cho các thành tích nổi bật mà còn ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua những rào cản vô hình và hữu hình của xã hội đối với đối tượng thụ hưởng, là mô hình đồng hành toàn diện.

- Hỗ trợ tài chính

- Giao lưu định kỳ

- Rèn luyện kỹ năng, phát triển khả năng lãnh đạo

- Kết nối cố vấn (mentor) cùng chuyên ngành

- Tham vấn đồng cảnh

- Đại diện tiếng nói cộng đồng

Bạn sẵn sàng giúp chúng tôi? Thay đổi bắt đầu những hành động nhỏ nhất.

Chúng tôi chờ đợi những đóng góp thông qua info@drdvietnam.org:

- Trở thành đội ngũ cố vấn, định hướng nghề nghiệp

- Cùng tổ chức các tập huấn kỹ năng, nâng cao năng lực

- Triển khai một sáng kiến

- Chia sẻ/ phổ biến thông tin từ DRD

- Giúp kết nối các mối quan hệ và nguồn lực khác


Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?

Đóng góp

Chuyển khoản ngân hàng

Tài khoản Học Bổng

Tên TK : Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật

Số TK: 0331 003 929 795

Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Sài Gòn


Quét mã ZaloPay
QR Code
Sử dụng ZaloPay hoặc Zalo quét mã QR để chuyển tiền mà không cần kết bạn

Danh sách đóng góp

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Đóng góp cho Phương thức Số tiền Loại tiền Ngày đóng góp
Thư Nguyễn Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 50 USD 2020-04-22
Ánh Loan Đoàn Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 USD 2020-04-22
VPLS Trương Thị Hoà Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2019-12-23
Australia Alumni Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 64.000.000 VNĐ 2019-06-10
Anh Vương Châu Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2019-06-10
Công ty Cổ Phần VNG Công ty CP VNG ủng hộ học bổng Người Bạn Đồng Hành thông qua đối ứng đêm nhạc Cho Đời Chút Ơn. Xe 3 bánh Chuyển khoản 300.000.000 VNĐ 2018-11-01
Tuấn Ngọc (Quay phim) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2018-10-18
Bà Nguyễn Hồng Nga Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Xe 3 bánh Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Lâm Minh Trang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Hường- Nhà thuốc 27, Q4 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Đàm Lê Tuyết Nhung Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2018-09-21
Quán Ann Café Quận 7 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Võ Thị Hường Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Quỳnh Thị Thu Vân Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Phương Thảo Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2018-09-21
Ông Sơn (Nhóm bạn Long Thành- Đồng Nai) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Bích Ảnh (nhóm bạn Long Thành) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Võ Thị Kim Lang Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 11.630.000 VNĐ 2018-09-21
Cụ Lê Leo (Chicago) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 23.260.000 VNĐ 2018-09-21
Ông Chính - Thuần (Australia) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 8.393.000 VNĐ 2018-09-21
Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
Ông Võ Văn Thuận (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
Ông Trương Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Đỗ Ngọc Luyến (Quỹ Học bổng Hy Vọng) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Xe 3 bánh Nhận tiền mặt 30.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Nguyễn Thị Như Lịch Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Nguyễn Thị Hải Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2018-09-21
Ông Nguyễn Quốc Bảo+ Ông Trần Đình Thành (ĐH FPT) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Huỳnh Huệ Liên Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2018-09-21
Ông Đặng Văn Đức Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Trần Thị Đằng Loan Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Xe 3 bánh Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Đồng Thị Mộng Tuyền và Ông Lê Minh Trí (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Xe 3 bánh Chuyển khoản 28.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Mỹ Châu (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Xe 3 bánh Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2018-09-21
Nhóm Bảo Phạm (Nhóm bạn ĐH Kinh Tế của cô Hoàng Yến) Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Xe 3 bánh Chuyển khoản 150.000.000 VNĐ 2018-09-21
Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Xe 3 bánh Chuyển khoản 15.000.000 VNĐ 2018-09-21
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Xe 3 bánh Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
Công ty Địa ốc Thành phố Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân Bà Nguyễn Thuỵ Mai Hân đại diện nhóm Spread Your Love - SYL ủng hộ dự án đáp đền tiếp nối DRD 2018 Xe 3 bánh Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 2018-09-21
Bà Yumiko Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Xe 3 bánh Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2018-09-21
Quỹ Tâm Nguyện Việt Ủng hộ dự án Đáp Đền Tiếp Nối DRD 2018 Xe 3 bánh Chuyển khoản 65.000.000 VNĐ 2018-09-21
Cô Đỗ Thu Hồng Xe 3 bánh Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2018-06-26
Cô Nguyễn Thị Chi Lang Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2018-06-06
Professor Neal A. NewField and Professor Susan A. Newfield Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 USD 2018-05-18
Angie Tran Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.300.000 VNĐ 2018-05-15
Thanh An Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 USD 2018-05-14
Cô Đỗ Thu Hồng Ủng hộ tháng 4&5 năm 2018 Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2018-05-02
Cô Đỗ Thu Hồng Hỗ trợ tháng 2&3 năm 2018 Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2018-03-12
Đỗ Thị Thu Hồng Xe 3 bánh Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2018-01-16
Nhóm bạn The Glen Xe 3 bánh Nhận tiền mặt 1.050 AUD 2018-01-10
Anh chị Bích - Hường Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000 AUD 2017-12-18
Đỗ Thu Hồng Ủng hộ học bổng tháng 11&12 năm 2017 Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2017-12-04
Đỗ Thị Thu Hồng Xe 3 bánh Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2017-10-27
Anh chị "Minh - Hằng" Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 AUD 2017-10-16
Nhóm bạn The Glen Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.100 AUD 2017-10-09
Đỗ Thị Thu Hồng Xe 3 bánh Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-09-27
Cô Yumiko Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2017-09-06
Đỗ Thu Hồng Xe 3 bánh Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-07-05
Đỗ Thu Hồng Xe 3 bánh Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-06-05
Đỗ Thu Hồng Xe 3 bánh Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2017-04-19
Angie Ngọc Trần Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 USD 2016-07-15
Bác sĩ Thiện Ủng hộ xe lăn điện cho 1 bạn sinh viên khuyết tật Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 6.000 AUD 2016-04-21
Công ty TNHH Hệ thống Glandore Vietnam Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 10.000.000 VNĐ 2016-02-02
Chị Nga Virginia, Hoa Kỳ Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 USD 2016-02-17
Nguyễn Thị Thanh Hương Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2016-01-27
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2014-03-12
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2014-02-12
Phủ sóng yêu thương Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 52.905.000 VNĐ 2013-03-31
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2014-01-12
Luật sư Lương Thái Anh Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 500.000 VNĐ 2013-02-01
Việt kiều Úc dấu tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 CAD 2013-03-01
Vợ chồng ông bà Diệp Thiện Tánh và Nguyễn Thị Hoa Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2013-03-26
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-03-12
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-04-12
Lâm Thanh Thủy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-03-29
Nguyễn Hoàng Long, Cô Sáu Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 2013-03-29
Giấu tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2013-04-26
Việt Kiều Canada Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 CAD 2013-05-03
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-05-12
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-06-12
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 2013-04-24
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 450.000 VNĐ 2013-06-11
Mạnh Thường Quân không tên Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 2.245 USD 2013-05-31
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-07-12
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-08-12
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-09-12
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-10-12
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-11-12
Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2013-12-12
2 bạn Sinh viên Đại Học kinh tế Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-02-13
Nguyễn Ngọc Bích Ngân Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2012-02-14
Nguyễn Duy Anh và Trần Trọng Văn Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 650.000 VNĐ 2012-06-17
Nguyễn Thị Tuệ An Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-06-17
Một người dấu tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 CAD 2012-06-17
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2012-06-17
BS Hoài Nam Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2012-06-17
Nguyễn Thị Hương Cty Vinca Media Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2012-06-17
Trần Thị Diệu Hiền Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-08-22
Mạnh thường quân Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-08-22
MTQ Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 CAD 2012-09-14
Nguyễn Thị Tình Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-09-14
Nguyễn Bá Công Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2012-09-14
Cô Lê Thiên Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2012-11-22
Mạnh thường quân dấu tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300 CAD 2012-11-15
Trần Trọng Văn, anh Duy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.200.000 VNĐ 2012-11-15
Ô tô Toàn Cầu Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2012-12-13
Bác sỹ Khánh Dư Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-01-28
Gia đình em Phương Thanh Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-02-21
Học sinh lớp 8A7 trường Trần Đại Nghĩa Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-02-21
Phạm Ngọc Châu Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2011-03-22
Nguyễn Thị Mai Tiểu bang Virginia, USA Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500 USD 2011-03-14
Cty TNHH Tâm An Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-03-11
Cô Yến và gia đình Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2011-03-28
Nguyễn Thị Bích Ngân Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-04-04
Nguyễn Thị Tuyết Minh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 11.000.000 VNĐ 2011-04-06
BS. Hoài Nam Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-04-06
Nguyễn Thu Trang tổ chức Warlegacies Project Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 5.000.000 VNĐ 2011-04-27
Ông Quang Ngọc Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 USD 2011-04-26
Ông Quang Ngọc FPT Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2011-04-26
Nguyễn Thị Bích Ngân ngân hàng VCB Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2011-05-27
Mai Thị Thanh Vân Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ 2011-08-12
Gia đình Minh Vân- Minh Đức Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 2011-09-23
Phạm Thị Ngọc Yến, Đặng Hồng Nga Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 12.000.000 VNĐ 2011-09-28
Cô Yến và Gia đình Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-10-03
Gia đình BS. Hoài Nam Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-10-12
Nguyễn Thị Bích Ngân Ngân hàng VCB Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-10-05
Cty INVESTCO Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 9.000.000 VNĐ 2011-10-31
Phan Thị Ngân Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-10-31
Nguyên Văn Xương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2011-10-31
Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Khánh Dư Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2011-10-31
Ca sĩ Bích Hồng Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2011-12-03
Nguyễn Thị Bích Ngân Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2011-12-16
Đỗ Thu Hồng Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 2010-07-29
Đặng Thị Hồng Nga / Phạm Thị Ngọc Yến Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2010-01-14
Huỳnh Bích Ảnh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-06-08
Đỗ Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2010-01-15
Gia đình Minh Vân / Minh Đức Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-01-06
Không tiết lộ tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-01-21
Hoàng Châu Hiền Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200 USD 2010-01-11
Anoa Dussol Perran Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-03-26
Không tiết lộ tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-03-25
Nguyễn Mỹ Hồng Ngọc Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-04-19
Cần Thị Côn Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-04-19
Nguyễn Ngọc Mỹ Phương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-04-22
Caroline Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-05-10
Cô Tuyết Minh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 2010-05-16
BS Hoàng Nam Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-05-16
BS Khánh Dư Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-05-16
Huỳnh Thắng Dũng Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-05-13
Lương Hiệp Thuận Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2010-01-02
Lê Thị Mỹ Hương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-05-15
Kim Yến & Thành Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 24.000.000 VNĐ 2010-07-27
Chị Thu Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2010-01-27
Gia Đình Cô Yến Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-08-02
Cô Lê Thị Mỹ Hương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2010-08-10
Mã Văn Quang Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2010-08-12
Huỳnh Thắng Dũng Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-08-24
Bùi Tiểu Binh Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2010-09-19
Đỗ Hồng Thu Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-10-26
cô Thái Thị Ngọc Dư Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 2.000.000 VNĐ 2010-10-21
Tổ chức từ thiện CUICUI Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 14.000.000 VNĐ 2010-11-29
Gia đình Minh Văn - Minh Đức Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2010-12-01
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-12-02
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2010-12-02
Lưu Thị Ánh Loan Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2010-12-29
Trường Đại học EWHA - Hàn Quốc Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 10.000.000 VNĐ 2011-01-07
Lê Thị Mỹ Hương Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2011-01-07
Cô Bích Hồng Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-01-01
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2009-01-01
PGS TS Nguyễn Hoài Nam Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-01-01
C. Mỹ Hương & C. Nga Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 2009-01-01
Cty TNHH Xây Lắp Thương Mại Hải Âu Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2009-01-01
Mã Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2009-01-01
Nguyễn Ngọc Mai Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 2009-01-01
Trương Bạch Lan Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-01-01
CLB Phụ nữ VN hoạt động quốc tế Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2009-01-01
Elizabeth Wilson Milne Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2009-01-01
Nguyễn Thị Thanh Hương GV tiếng Anh Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-01-01
Nhóm học sinh Mỹ Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-01-01
Phạm Thị Ngân Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2009-01-01
Ngô Thị Minh Huyền Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-01-01
Không tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-01-01
Lương Thị Thanh Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-01-01
Thanh Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-01-01
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-01-01
Trường tư thục QT Sài Gòn tài trợ cho Lê Minh Duy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 7.200.000 VNĐ 2009-01-01
Cty TNHH TV DT Tầm nhìn Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 17.000.000 VNĐ 2009-01-01
Nhóm Việt Mới Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 8.600.000 VNĐ 2009-01-01
Clair Kingston Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-05-05
Võ T. Bích Thu Học Bổng Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2009-11-27
Mã Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2009-09-22
Câu chuyện ước mơ Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2009-02-09
Christiane Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 9.982.090 VNĐ 2009-10-22
Thầy Nguyễn Văn Minh Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-10
Thúy Vi Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-18
Thầy Lê Bảo Lâm Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-24
CLB Phụ Nữ và hoạt động QT Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 2009-01-12
Lương T. Thanh Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2009-03-26
Huỳnh Bích Ảnh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 7.000.000 VNĐ 2009-11-24
Lưu Minh Phước Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 4.900.000 VNĐ 2009-05-21
Christiane & D.Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.940.000 VNĐ 2009-05-29
American Council of learned Society Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 35.500.000 VNĐ 2009-06-09
Nguyễn Văn Lợi Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 75.000.000 VNĐ 2009-07-23
Penny & John Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2009-09-16
Bs Phan Vương Huy Đổng Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2009-07-10
Trần Bá Thiện Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2009-10-22
Lâm Sơn Hoàng Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-10-26
Ca sĩ Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-10-26
CĐ Nhà Máy Sữa Thống Nhất Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2009-10-26
Veronica Reatare Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-11-23
Bùi Lam Sơn Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 5.000.000 VNĐ 2009-11-16
Lidia Rozdilsky Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100 USD 2009-12-22
Nguyễn Hoàng Yến Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-12-23
Bán áo thun Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 15.990.000 VNĐ 2009-12-14
Gia đình Hoàng Yến Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2008-10-12
Gia đình Tuyết Minh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 18.000.000 VNĐ 2008-10-07
Gia đình Hoài Phương Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 6.000.000 VNĐ 2008-09-10
Đỗ Thu Hồng Cơ Sở May Hồng Phú Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 4.000.000 VNĐ 2008-08-15
Gia đình anh Quân Học Bổng Nhận tiền mặt 2.400.000 VNĐ 2008-10-10
Thầy Lê Bảo Lâm Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2009-02-24
TS. Thái T. Ngọc Dư Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-05-18
GS. Glen W. White Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.600.000 VNĐ 2007-08-08
Rose Marino Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 13.855.952 VNĐ 2008-02-21
Trần Triều Năng Lực Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
Hoàng Phương Duy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
Nguyễn Thị Tuyết Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
Hạnh Dung IFP Alumi VietNam Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 3.000.000 VNĐ 2008-03-31
Không tiết lộ tên Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 300.000 VNĐ 2008-08-13
Gia đình chị Đặng Hồng Nga Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2008-08-05
Công Ty Phân Bón Thiên Sinh Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 4.000.000 VNĐ 2008-06-02
Gia đình anh Võ Minh Phúc (IFP Alumi VietNam) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-03-27
Nguyễn Văn Lợi Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2008-03-19
Nguyễn Thị Ngọc Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2008-03-20
Vũ Minh Thư Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2008-03-28
Gia đình Nguyễn Thị Hòa Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-04-14
Gia đình Lâm Sơn Hoàng Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-04-14
Gia đình chị Kim Yến và NSƯT Thành Hội Hội quán Đời Rất Đẹp Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2008-07-09
Gia đình Nguyễn Thị Tuyết Mai Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-04-17
Không tiết lộ tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 300.000 VNĐ 2008-02-05
Võ Thị Bích Thu Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2008-05-10
Cô Thủy Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 800.000 VNĐ 2008-05-30
Không tiết lộ tên Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 300.000 VNĐ 2008-06-02
Công ty thép Pomina Chiến dịch 1forchange Chuyển khoản 30.000.000 VNĐ 2008-06-19
Clair Kingston Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-08-05
Jenn Thorkeson Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 80.000 VNĐ 2008-08-05
Ruby NTN Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 500.000 VNĐ 2008-08-05
Nguyễn T.Nhật Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 100.000 VNĐ 2008-08-05
Chị Mỹ Hương - Nga Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 9.600.000 VNĐ 2009-09-18
Cô Bích Hồng Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 2.000.000 VNĐ 2008-10-07
Công ty XLTM Hải Âu Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 12.000.000 VNĐ 2008-10-12
Elizabeth Wilson Milne Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2008-08-11
Gia đình Minh Vân & Minh Đức Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 6.000.000 VNĐ 2008-10-10
Mã Văn Quang Học Bổng Nhận tiền mặt 1.500.000 VNĐ 2008-12-30
Nguyễn Ngọc Mai Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.400.000 VNĐ 2008-10-12
Nguyễn Thị Thanh Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2008-06-18
Nhóm học sinh Mỹ Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-08-05
Phan Thị Ngân Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 3.000.000 VNĐ 2008-09-03
Trương Bạch Lan Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 2008-10-12
Ngô Thị Minh Huyền Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-04-04
Thanh Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-10-03
Không tiết lộ tên Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 200.000 VNĐ 2008-07-14
Lương Thị Thanh Hương Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 2008-02-03
Trường Tư Thục Quốc Tế (tài trợ cho Nguyễn Thanh Tùng và Lê Minh Duy) Chiến dịch 1forchange Nhận tiền mặt 9.200.000 VNĐ 2008-09-30
Công ty TNHH TV DT Tầm Nhìn Hội quán Đời Rất Đẹp Chuyển khoản 25.600.000 VNĐ 2008-10-13
Go to top