Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Hướng dẫn truy cập

Giao diện tiếp cận

Ủng hộ

Kênh youtube

Trang Facebook

English

Giới Thiệu

Giới Thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Hội quán

Hội quán đời rất đẹp

Tin tức

Tin tức

Thư viện

Thư viện

Chính sách và pháp luật

Chính sách và pháp luật

Diễn đàn

Diễn đàn

One 4 change

1 for change

DRD

Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển

Đăng nhập

Đăng ký

Danh mục

Giới Thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Hội quán đời rất đẹp

Tin tức

Thư viện

Chính sách và pháp luật

Diễn đàn

1 for change

Danh sách ủng hộ

Kênh ủng hộ

Họ tên / Cơ quan Ghi chú Số tiền
Anh Đức Huy Tôn Hoa Sen Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ 03-12-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp
Việt Kiều Canada Những đóng góp riêng lẻ Nhận tiền mặt 400.000 VNĐ 04-11-2014 Hội quán Đời Rất Đẹp